Wiadomości

POŻEGNANIE Z BRATEM ANDREW

Założyciel Open Doors odszedł w pokoju

(Open Doors Polska) – Anne van der Bijl, lepiej znany jako „Brat Andrew”, zmarł we wtorek 27 września 2022. Założyciel Open Doors miał 94 lata i mieszkał w Holandii. Jego wiara i niestrudzone zaangażowanie na rzecz prześladowanych chrześcijan do dziś kształtują służbę Open Doors.

„Modlitwa nie jest przygotowaniem do bitwy - modlitwa JEST bitwą!” (Brat Andrew)
„Modlitwa nie jest przygotowaniem do bitwy - modlitwa JEST bitwą!” (Brat Andrew)

Jego wiara i odwaga inspirują do dziś

Podczas podróży do Polski w 1955 roku w ramach komunistycznego festiwalu młodzieżowego, który odbywał się w Warszawie, brat Andrew otrzymał powołanie, by stanąć w obronie prześladowanych chrześcijan. W ówczesnym bloku wschodnim za „żelazną kurtyną” chrześcijanie doświadczali wielu trudności, czuli się zapomniani przez chrześcijan na Zachodzie. Ponieważ mieli utrudniony dostęp do Pisma Świętego, poprosili brata Andrew, aby pomógł im sprowadzić Biblie do ich krajów. W ten sposób narodziła się międzywyznaniowa chrześcijańska organizacja pomocowa „Open Doors”. W kolejnych latach brat Andrew przemycał niezliczone ilości Biblii do krajów byłego Związku Radzieckiego w swoim volkswagenie Beetle, dzięki czemu zyskał miano „Bożego przemytnika”. Z czasem w jego posługę na rzecz prześladowanych chrześcijan włączało się coraz więcej osób, tak że wyrósł z tego ogólnoświatowy ruch.

Brat Andrew urodził się w Holandii i przez prawie 60 lat był mężem Corry, która zmarła pod koniec stycznia 2018 roku. Razem mieli pięcioro dzieci i jedenaścioro wnucząt.

„Brat Andrew był człowiekiem wiary, Biblii i modlitwy. Jego zaufanie do Jezusa Chrystusa sprawiło, że oczekiwał rzeczy niemożliwych i w tym oczekiwaniu podejmował wielkie ryzyko w posłudze na rzecz prześladowanych braci i sióstr w wierze” – mówi Markus Rode, dyrektor Open Doors Niemcy. „Polegał całkowicie na mocy Boga, która uwidacznia się w ludzkiej słabości. W ten sposób zachęcił wiele tysięcy chrześcijan, a także mnie samego, do oczekiwania wielkich rzeczy w służbie moim prześladowanym braciom i siostrom w wierze – zwłaszcza poprzez modlitwę”.

Prześladowani chrześcijanie w centrum uwagi – miłość do muzułmanów

W ramach swojej niestrudzonej działalności brat Andrew wielokrotnie spotykał się z liderami grup ekstremistycznych i innymi prześladowcami chrześcijan. W ten sposób pragnął nieść Ewangelię każdemu z osobna. W późniejszych latach jego posługa koncentrowała się na świecie islamskim. Mówił: „Jesteśmy ambasadorami Jezusa. Muzułmanie nie mogą kochać mojego Zbawiciela, jeśli najpierw nie pokochają mnie. Możesz być jedynym Jezusem, którego spotkają”. Podróżował do ponad 120 krajów, w tym do miejsc objętych wojną i odległych regionów, aby zachęcać prześladowanych chrześcijan.

To, co zaczęło się jako posługa jednego człowieka, jest obecnie posługą ponad 1400 osób w 70 krajach na świecie. Projekty Open Doors obejmują działania samopomocowe, szkolenie liderów chrześcijańskich, zaangażowanie w sprawy więźniów, pomoc w sytuacjach kryzysowych i pracę z osobami dotkniętymi traumą, dostarczanie Biblii i literatury chrześcijańskiej, a także wsparcie dla rodzin zamordowanych chrześcijan. Projekty są zawsze opracowywane w ścisłym porozumieniu z lokalnymi społecznościami, których potrzeby determinują posługę Open Doors. W „wolnym świecie” Open Doors jest rzecznikiem prześladowanych chrześcijan i wzywa do modlitwy i wsparcia. Więcej informacji o życiu założyciela Open Doors można znaleźć na stronie www.opendoors.de/bruder-andrew. Istnieje również możliwość wpisania się do cyfrowej księgi kondolencyjnej.

Podziękuj za życie brata Andrew i pracę Open Doors!

  • Podziękuj Jezusowi za niezliczone rzesze ludzi, które zostały zachęcone i pocieszone w swojej wierze życiem i służbą brata Andrew.
  • Podziękuj za wszystkie małe i duże cuda, które doprowadziły do tego, że powołanie jednej osoby rozwinęło się w służbę ogólnoświatową.
  • Módl się za rodzinę brata Andrew, aby doświadczyli Bożego pokoju w smutku i znaleźli pocieszenie w świadomości, że osiągnął on cel swojej ziemskiej wędrówki.
  • Módl się, aby Jezus nadal błogosławił służbę Open Doors ludźmi, którzy tak jak brat Andrew są oddani swojej misji.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Brat Andrew

Każdy kto chce wspomnieć o Bracie Andrew, albo złożyć kondolencje jego rodzinie, może tutaj zostawić swój wpis. Serdecznie do tego zachęcamy.

Wiadomości
Ikona

Pewien młody misjonarz z Holandii wybrał się na wycieczkę do Polski w lipcu 1955 r. W kraju za Żelazną Kurtyną napotkał uciskane Ciało Chrystusa, które...

Modlitwa o chrześcijanina

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.