Świadectwa wiary

Republika Środkowoafrykańska: zamordowano 14 chrześcijan

Chrześcijanie w obozach dla uchodźców pilnie proszą o modlitwę

(Open Doors Polska) - 6 września wieczorem członkowie należący do dawnej milicji Seleka (Séléka - koalicja zbrojnych ugrupowań rebelianckich z Republiki Środkowoafrykańskiej, która 24 marca 2013 dokonała zamachu stanu, w wyniku, czego jej lider Michel Djotodia został prezydentem kraju. Źródło: Wikipedia), w większości islamskiej, zabili 14 chrześcijan w północno-wschodniej części Republiki Środowoafrykańskiej. Większość ofiar to kobiety i dzieci. Prawdopodobnie byli oni w drodze powrotnej z pracy do swojego obecnego miejsca zamieszkania, dużego obozu dla uchodźców w pobliżu stolicy prowincji Bria.

Zdjęcie: Obóz dla uchodźców we wschodniej części Republiki Środkowoafrykańskiej
Zdjęcie: Obóz dla uchodźców we wschodniej części Republiki Środkowoafrykańskiej

"Słyszeliśmy, że zostali zabici. Ale nikt nie miał odwagi, aby natychmiast szukać ich ciał. Dopiero tego ranka niektórzy młodzi ludzie wyruszyli, aby ich przywieźć", powiedział Open Doors jeden z przywódców kościelnych rano po dokonanej zbrodni. Na podstawie oględzin stwierdzono, że dwaj mężczyźni zostali zastrzeleni, podczas gdy kobiety i dzieci zginęły prawdopodobnie od ran zadanych ostrymi narzędziami. Co najmniej jedna z kobiet była w ciąży ". Wszystkie te kobiety zostały zamordowane! To straszne", ubolewa Gedeon, jeden z chrześcijan mieszkających w obozie.

Chrześcijanie fałszywie oskarżeni i prześladowani

Większość z 50.000 mieszkańców obozu dla uchodźców "PK3" to chrześcijanie i wyznawcy tradycyjnych religii. Pomimo ostatnich rozmów pokojowych sytuacja w zakresie bezpieczeństwa pozostaje napięta. Chrześcijanie w Brii są pod presją, co najmniej czterech organizacji, które zastąpiły Selekę oficjalnie rozwiązaną pod koniec 2013 roku. "Oni nie chcą tu widzieć chrześcijan", wyjaśnił miejscowy przywódca kościoła. "Mówi się, że wszyscy chrześcijanie są antybalakami; jeśli zostaniesz złapany, jesteś skończony. Fałszywie twierdzą, że nawet przywódcy kościelni są przywódcami antybalaki".

Wyjaśnienie:  W 2013 r. oddziały milicji Seleka obaliły rząd dopuszczając się przy tym licznych okrucieństw, głównie przeciwko chrześcijańskiej ludności. Między innymi, jako reakcja na to, powstała "Antybalaka", rodzaj jednostek samoobrony, którego błędne sklasyfikowano jako chrześcijańskie. Przywódcy kościelni zawsze dystansowali się od brutalnych działań tej grupy.
"Opieramy się tylko na modlitwach".

Chrześcijanie w Brii żyją obecnie w strachu: "Chrześcijanie nigdy nie idą do miasta. Jeśli tak się dzieje, są zastraszeni, aresztowani, karani finansowo zanim zostaną zwolnieni. [....] Ulice są zabarykadowane, a gdy już się odważysz, idziesz na własne ryzyko. My, chrześcijanie, nie możemy nic zrobić, nie mamy żywności, nie mamy schronienia. Opieramy się wyłącznie na modlitwach. Proszę, módlcie się za nas".

Prosimy o modlitwę za chrześcijan w Republice Środkowoafrykańskiej:

  • Módl się za chrześcijan w obozie dla uchodźców w Brii: aby Jezus ich pocieszył i zapewnił im wszystko, czego potrzebują w ich sytuacji.
  • Módl się o pokój w kraju naznaczonym wojną domową, w tym o rozbrojenie wielu grup.
  • Módl się zwłaszcza, aby przesłanie pojednania i przebaczenia było słyszalne w kraju, kościoły były w stanie spełnić swoją rolę.
  • Módl się za bojowników różnych grup, aby Jezus dotknął ich serca i przestali czynić zło.