Wiadomości

Rwanda: Nowe prawo prowadzi do zamknięcia 8000 kościołów

Rząd dąży do ścisłej sekularyzacji

(Open Doors Polska) - Według rządowego stowarzyszenia KT-Press "Rwanda Governance Board (RGB)" od początku roku zamknęło 8000 kościołów w tym małym afrykańskim kraju. Podstawą tego jest katalog warunków wydanych na początku 2018 r. w celu uregulowania struktury i funkcjonowania organizacji religijnych. Wielu obserwatorów postrzega to również jako próbę wyegzekwowania przez rząd jego świeckiej agendy.

Ścisłe stosowanie się do wątpliwych warunków

Urzędnik państwowy Justus Kangwagye powiedział, że wymogi zostały opracowane w celu zapewnienia minimalnych standardów bezpieczeństwa, higieny, infrastruktury i zgodności z przepisami. Jednak lokalny analityk doszedł do wniosku, po zbadaniu sytuacji różnych wspólnot, że "nawet kościoły, które są uważane za luksusowe dla lokalnych standardów" trzeba zamknąć. W jednym kościele zamknięcie doprowadziło do zakończenia trwającej ceremonii ślubnej. Gdzie indziej nabożeństwa odprawiano w audytorium szkoły, ponieważ zamknięto niektóre budynki kościelne, ale tam też zakazano organizacji nabożeństw. W innych przypadkach kazano zrobić np. drewniane a nie metalowe drzwi czy ościeżnice okienne lub dach miał być ustawiony "nieco wyżej". Według analityka, urzędnicy, którzy początkowo były przychylni, musieli zmienić swoje nastawienie, ponieważ zostali upomniani za niespójną realizację porozumienia RGB. Kościół, które nie przestrzegał kolejnych nakazów, został zmuszony do przerwania trwającego nabożeństwa, mimo że spełnił 80% warunków. Społeczności kościelnej, która została już zmuszona do zamknięcia, nawet nie wolno było spotykać się w prywatnych domach.

Kolejne wymagania

Oryginalny katalog nakładu został natomiast uzupełniony o kilka punktów, oto jego fragment:

  • Urządzenia sanitarne muszą znajdować się w minimalnej odległości od wejścia do budynku.
  • Sale konferencyjne muszą być wyposażone w sufit podwieszany wykonany z płótna (krytykowanego ze względu na znacznie większe zagrożenie pożarowe).
  • Wszystkie drogi dojazdowe do kościołów muszą mieć powierzchnię tartą.
  • Ściany wewnętrzne budynków kościelnych muszą być otynkowane i pomalowane w taki sposób, aby nie były widoczne żadne ściany murowane.
  • W budynkach należy zainstalować przewody odgromowe.
  • Duchowni muszą posiadać kwalifikacje teologiczne uzyskane w akredytowanej instytucji edukacyjnej.
  • Jedynie placówki edukacyjne, w których prowadzone są również przedmioty techniczno-naukowe, mogą prowadzić kształcenie teologiczne (co wyklucza liczne renomowane teologiczne placówki edukacyjne).
Zdjęcie: Kościół Saint-Famille w Kigali (źródło: Flickr/Adam Jones/CC)
Zdjęcie: Kościół Saint-Famille w Kigali (źródło: Flickr/Adam Jones/CC)

 

 

Sekularyzacja wyraźnie ogranicza chrześcijan

W ostatnich latach rząd Rwandy podjął ogromne wysiłki na rzecz sekularyzacji. W ten sposób powszechne do tej pory spotkania modlitewne w instytucjach publicznych zostały zakazane, a wszelkie odniesienia chrześcijańskie usunięte z preambuły do konstytucji. Duchowni nie mogą już zabierać głosu w miejscach pamięci o ludobójstwie, chociaż odegrali ważną rolę w procesie pojednania między Hutu a Tutsi w przeszłości. W dwie niedziele w miesiącu główne drogi są zamknięte, co uniemożliwia wielu wiernym uczęszczanie na nabożeństwa kościelne. Jednocześnie w niedziele ma miejsce wiele wydarzeń z udziałem partii rządzącej.
Przywódcy kościelni są bardzo zaniepokojeni tym rozwojem sytuacji, zwłaszcza po aresztowaniu sześciu pastorów pod zarzutem planowania oporu społeczności wobec państwa. Mimo, że  zostali oni zwolnieni, to ten sposób działań uznaje się za poważne ostrzeżenie o konieczności spełnienia nowych wymogów.

Dyrektor zarządzający RGB, profesor Anastase Shyaka, wypowiedział się w „Kigali Today”, że wszystkie organizacje religijne, których to dotyczy, mogą nadal działać i że ich prawo do wolności wyznania nie będzie ograniczone. Obecnie Rwanda nie figuruje na Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors; około 90% mieszkańców Rwandy to chrześcijanie.

Źródła: World Watch Monitor, Open Doors

Prosimy, módlcie się za chrześcijan w Rwandzie i za ich kraj:

  • Módlmy się o mądrość dla wszystkich liderów i przywódców duchowych, aby potrafili odpowiednio reagować na wskazówki i zamknięcia budynków kościelnych.
  • Módlmy się za wszystkie kościoły zaniepokojone faktem zamykania ich miejsc spotkań, aby strach nie paraliżował ich życia duchowego, ale wolność w Jezusie ożywiała ich.
  • Módlmy się, aby rząd Rwandy szanował i chronił wolność religijną ludu, a chrześcijan nie postrzegał jako zagrożenia.