Zachęta do modlitwy

" Szukaj pokoju, a idź za nim "

(Open Doors Polska) - Nowy rok przed dwiema siostrami Ha* i Diep* z jednej z wiosek z Wietnamu. Ponieważ ufają Jezusowi, mają nadzieję na rok łaski nawet, jeśli doświadczą cierpienia ze względu na swoją wiarę. Kilka tygodni temu, okrutni mężczyźni chcieli obrabować Ha i Diep w ich pokoju. Napastnicy grozili kobietom, które modliły się razem: "wyznają inną religię. Musisz zrezygnować z wiary! Potem je pobili i zamknęli w ich domu. Kiedy płakały i krzyczały głośno, sąsiedzi przyszli i uratowali je. Nawet pracownik urzędu, w którym duszpasterz zgłosił atak, zagroził dwóm chrześcijańskim kobietom: gdyby nadal trzymały się Jezusa, to wyśle on kogoś, by je ponownie pobił.

Módlmy się za Ha i Diep, a także wspólnie z nimi za prześladowców, aby znaleźli pokój z Bogiem. Jego słowo w Psalmie 34, 15-16 jest naszym przewodnikiem i zachętą: "Odchyl się od złego, a czyń dobrze; szukaj pokoju, a idź za nim. Oczy Pańskie są nad sprawiedliwymi, a uszy jego ku wołaniu ich".

" Pokój wam pozostawiam … niech nie wpada w zamęt wasze serce, ani niech się nie trwoży ".

Podobnie jak Ha i Diep, miliony chrześcijan na całym świecie doświadczają wrogości i nienawiści, cierpienia a także przemocy. Pragniemy być ich głosem. 16 stycznia 2019 r. Open Doors opublikuje nowy Światowy Indeks Prześladowań, chcemy zwrócić uwagę Kościoła i świata na rozpaczliwe położenie milionów chrześcijan w 50 krajach świata.

Oni z kolei są głosem Ewangelii i pokoju w swoich krajach, ponieważ oni sami znaleźli pokój w Jezusie, który mówi: " Pokój wam pozostawiam, mój pokój wam daję; nie taki jak daje świat, ja wam daję; niech nie wpada w zamęt wasze serce, ani niech się nie trwoży ". (J 14, 27)

Chcemy modlić się za tych braci i siostry, a także za Ha i Diep, którzy są nadal zagrożeni i uciskani przez mieszkańców wsi, aby wyrzekli się swojej wiary. Ale wspólnota pod przewodnictwem Bao* jest po to, aby się wzajemnie wspierać.

Zdjęcie: Diep* z Wietnamu
Zdjęcie: Diep* z Wietnamu