Wiadomości

Tadżykistan: Surowe kary za tłumaczenie Biblii

Represje władz wpływają na życie Kościoła

(Open Doors Polska) - Czterech liderów kościołów protestanckich zostało ukaranych wysokimi grzywnami za wysiłki zmierzające do przygotowania nowego tłumaczenia Biblii. Mandaty zostały nałożone w ciągu ostatnich kilku miesięcy i stanowią przykład represyjnego stanowisko rządu wobec chrześcijan oraz ograniczania wolności religijnej. W trudnej sytuacji znalazła się instytucja, która podjęła się tego zlecenia.

2020-03-13_Open_Doors_753x420_Tadżykistan_DetailPage

Po raz pierwszy cała Biblia została przetłumaczona na język tadżycki na początku lat 90-tych.

Dostępne tłumaczenie Biblii zawiera błędy

Islamski Tadżykistan zezwala na działalność religijną jedynie w zatwierdzonych i monitorowanych przez państwo instytucjach. Tylko około 70.000 spośród 9,3 mln mieszkańców Tadżykistanu to chrześcijanie. Od wyborów parlamentarnych w 2015 roku rząd wywiera jeszcze silniejszą presję na wspólnoty chrześcijańskie, poprzez zwiększoną liczbę nalotów na spotkania i zatrzymania chrześcijan. Lata dziewięćdziesiąte XX wieku to okres pewnej otwartości politycznej w Tadżykistanie, podczas którego zostało przygotowane pierwsze tłumaczenie tadżyckiej Biblii. Jednakże tadżyccy chrześcijanie wielokrotnie krytykowali częściowo „archaiczny” język i niejasne fragmenty, dlatego czterech liderów duchowych podjęło w zeszłym roku inicjatywę na rzecz stworzenia lepszego tłumaczenia. Mężczyźni zostali ukarani grzywną od 7 000 do 11 000 Somoni tadżyckich (ok. 640 do 1.000 Euro) „za zorganizowanie tłumaczenia Biblii na współczesny język tadżycki”. Lokalny chrześcijanin, który chce pozostać anonimowy ze względów bezpieczeństwa, powiedział organizacji praw człowieka Forum 18 w Oslo: „To ogromna kara, ponieważ średnia miesięczna kolekta w niektórych z tych kościołów wynosi około 500 Somoni". Średnia miesięczna pensja w Tadżykistanie wynosi około 1 500 Somoni.

Kościoły i chrześcijanie postrzegani są jako „obcy element”

Jedną z instytucji zaangażowanych w prace tłumaczeniowe jest tadżyckie „Centrum Linguatech”. Projekt, który zwrócił uwagę władz, sprowadził w październiku do siedziby firmy państwową „Komisję do Spraw Religijnych i Regulacji Tradycji, Ceremonii i Obrzędów", znanej jako SCRA. Dla Linguatecha wizyta nie miała jednak początkowo żadnych konkretnych konsekwencji, jak powiedział Forum 18 dyrektor Kholmakhmad Rajabov: „Nie zostaliśmy w żaden sposób ukarani. Otrzymaliśmy tylko pouczenie, ponieważ zajmowaliśmy się tłumaczeniem tekstów religijnych, o czym nie powiadomiliśmy wcześniej SCRA, jak wymaga tego prawo religijne”. Produkcja, dystrybucja, przywóz lub wywóz literatury religijnej i przedmiotów o charakterze religijnym, jak również organizacja działalności religijnej w Tadżykistanie wymaga zezwoleń władz.
„Władze nie chcą tadżyckich kościołów. Dlatego też szykanują je, nakładając grzywny i inne kary. Chcą nas zmęczyć i namawiają do poddania się", powiedziała Forum 18 lokalna osoba kontaktowa. „Urzędnicy SCRA mówią nam, że chrześcijanie i kościoły w Tadżykistanie są  »obcym elementem«”.

W rankingu Światowego Indeksu Prześladowań 2020 Tadżykistan zajmuje 31 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

Źródła: Forum18, Open Doors

Prosimy o modlitwę za chrześcijan w Tadżykistanie:

  • Módl się za inicjatorów nowego tłumaczenia Biblii, aby poradzili sobie z nałożonymi karami i nie ulegli zniechęceniu.
  • Módl się, aby Jezus pokierował ludźmi odpowiedzialnymi za niezbędną korektę tłumaczenia Biblii tadżyckiej.
  • Módl się, aby Jezus wzmocnił tadżycki Kościół tak, aby odważnie żył wiarą i głosił Ewangelię.
  • Módl się, aby władze odłożyły na bok wszelkie uprzedzenia wobec chrześcijan i okazały wobec nich dobrą wolę.