Wiadomości

Turcja: Raport o sytuacji chrześcijan

Kościoły donoszą o nasilającej się wrogości wobec chrześcijan

(Open Doors Polska) – Wolność religijna wspólnot chrześcijańskich w Turcji jest w znacznym stopniu ograniczona. Bardzo silny islamski nacjonalizm w społeczeństwie wpływa na codzienne życie chrześcijan. W ostatnich latach wielu zagranicznych pracowników wspólnot chrześcijańskich musiało opuścić kraj. Tendencja ta utrzymywała się w 2019 roku, dotykając ponad 30 duchownych i pracowników kościelnych. Andrew Brunson z USA, który wraz z żoną Norine przez 23 lata służył jako pastor zboru w Turcji, doświadczył dotkliwych represji i aresztowania. Jego proces wywołał ogólnoświatową sensację. Oskarżonemu w oparciu w sfałszowane zeznania o szpiegostwo i wspieranie terroryzmu groziło dożywotnie więzienie.

2020-05-22_Open_Doors_753x420_Turcja_DetailPage

Andrew Brunson i jego żona Norine przez 23 lata służyli w Turcji (Foto: Josh i Alexa Adams).

Stowarzyszenie Kościołów Protestanckich donosi o utrzymującej się dyskryminacji chrześcijan

Stowarzyszenie Kościołów Protestanckich założone w styczniu 2009 roku promuje jedność wśród chrześcijan i reprezentuje ich interesy wobec rządu. Co roku Stowarzyszenie publikuje raport na temat wolności religijnej chrześcijan. W najnowszym raporcie, opublikowanym w marcu 2020 roku, odnotowano spadek liczby przypadków nawoływania do nienawiści, prowadzących do przemocy wobec chrześcijan oraz ich kościołów w porównaniu do lat poprzednich. Jednak ze względu na ostrą retorykę rządu wzrosła nieufność i niechęć społeczeństwa wobec chrześcijan, przez co trudniejsze staje się głoszenie Ewangelii. Pod koniec 2019 roku miała miejsce ogólnokrajowa kampania medialna nawołująca do sprzeciwu wobec obchodów Święta Bożego Narodzenia.

Ponad 170 dużych i małych wspólnot Stowarzyszenia nadal ma trudności ze znalezieniem miejsca spotkań, częściowo z tego powodu, że nie zostały formalnie zarejestrowane. Chociaż dopuszcza się możliwość zakładania fundacji lub stowarzyszeń, ich sale spotkań nie mogą być wykorzystywane do organizowania nabożeństw. Ponieważ państwo nie pozwala na tworzenie uczelni, które miałyby przygotowywać duchownych do pracy w kościołach, często funkcje przywódcze pełnią obcokrajowcy. Teraz wielu z nich zostało wydalonych z kraju lub odmówiono im ponownego wjazdu do Turcji. Oskarża się ich o „zagrażanie porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu narodowemu”.

173.000 chrześcijan potrzebuje naszej modlitwy

Michael Bosch, analityk World Watch Research, mówi: „To może być odwet za sprawę Brunsona, ponieważ prezydent Erdogan musiał poddać się naciskom rządu USA [USA zażądały uwolnienia pastora Brunsona i nałożyły na Turcję poważne sankcje gospodarcze]. Wydaje się, że w oczach prezydenta Erdogana chrześcijanie są częścią zachodniej inwazji na islamską Turcję, która zasługuje na odwet.

Wśród 50 krajów Światowego Indeksu Prześladowań 2020, listy krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę, Turcja zajmuje obecnie 36. miejsce. 173 tysiące spośród 83 milionów mieszkańców to chrześcijanie, którzy potrzebują naszego wsparcia i modlitwy.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Turcji:

  • Za przywódców wspólnot chrześcijańskich, o umocnienie w wierze oraz możliwość głoszenia Ewangelii;
  • Za jedność wszystkich kościołów i wspólnot chrześcijańskich, aby miłość Boża objawiła się wszystkim ludziom w Turcji;
  • Za wszystkich chrześcijan w kraju, aby pomimo zastraszania i wrogości nie przestali głosić orędzia zbawienia przez Jezusa Chrystusa.