Wiadomości

Turcja: Wzrost nastrojów antychrześcijańskich

Liczba ataków słownych na chrześcijan w Turcji znacznie wzrosła, pokazuje badanie przeprowadzone przez organizację kościelną.

(Open Doors Polska) - Nastroje społeczne w Turcji są coraz częściej skierowane przeciwko protestanckim chrześcijanom. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez tureckie "Stowarzyszenie Kościołów Protestanckich". Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy był głośny proces przeciwko amerykańskiemu pastorowi Andrew Brunsonowi, który odbył się w zeszłym roku. Według badania, do zaognienia nastrojów przyczyniają się media i agencje rządowe.

Zdjęcie: Hagia Sophia w Stambule - dawniej największy kościół na świecie został przekształcony w meczet w XV wieku i w muzeum w latach 30-tych ubiegłego wieku; teraz prezydent Erdogan chce zamienić go z powrotem w meczet.

Opublikowanie danych osobowych i zdjęć chrześcijan

Raport opublikowany 20 lutego mówi o licznych przypadkach "mowy nienawiści" i stwierdza, że członkowie wspólnoty chrześcijańskiej żyją obecnie w klimacie niepewności. W 2018 r. zaobserwowano wzrost liczby wrogich ataków na protestantów w związku z publikacjami w tureckiej prasie lokalnej oraz w mediach ogólnokrajowych i społecznych, które odnosiły się "wyłącznie do wiary" osób poszkodowanych. Kościoły i pojedynczy chrześcijanie byli wielokrotnie kojarzeni z organizacjami terrorystycznymi, choć nie podawano na to żadnych dowodów. Natomiast fałszywe oskarżenia nieznanych świadków przeciwko Brunsonowi zostały "uznane za prawdziwe". Jednocześnie zniesławionym kościołom i osobom odmówiono konstytucyjnego prawa do obrony lub przedstawienia sprostowania.
Podczas procesu Brunsona, pomimo obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych, tureckie media publikowały imiona i nazwiska, dane osobowe i zdjęcia chrześcijan oraz opisywały działania kościelne w negatywnym kontekście. Chrześcijanie w miastach Diyarbakir, Mardin, Izmir i Manisa usiłowali podejmować kroki prawne przeciwko "podstępnej propagandzie", jednakże władze lokalne albo odmówiły przeprowadzenia dochodzenia, albo nie zdołały ukarać sprawców.

Wpływ religijnego nacjonalizmu na życie Kościoła

Sprawozdanie stwierdza, że w 2018 r. nieokreślona liczba zagranicznych członków kościoła protestanckiego została deportowana lub odmówiono im prawa do ponownego wjazdu do Turcji. Wiele innych osób zostało poproszonych o opuszczenie Turcji w ciągu kilku dni od momentu przedłużenia pozwolenia na pobyt. Jednym z nich jest Amerykanin David Byle, który mieszkał w Turcji przez 19 lat.

Sprawozdanie wymienia także szereg problemów, które szczególnie dotykają tureckich protestantów, a które nie zostały rozwiązane od lat. Należą do nich długotrwałe trudności ze znalezieniem miejsc spotkań lub przepisy prawne zakazujące formalnej edukacji religijnej dla wyznań niemuzułmańskich.
Bardzo wyraźny nacjonalizm religijny tureckiego społeczeństwa wywiera silny nacisk na chrześcijan. Rząd nie sprzeciwia się im w oczywisty sposób, ale nacjonalizm w społeczeństwie nie pozwala na swobodne praktykowanie chrześcijaństwa. Szczególnie zagrożeni są byli muzułmanie.
W aktualnym Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors Turcja zajmuje 26 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani.

Proszę, módl się o chrześcijan w Turcji:

  • Módl się o chrześcijan, których dotyczą doniesienia mediów i którzy w wyniku tego ponieśli szkody - aby Jezus ich pocieszył i naprawił krzywdy, które ich spotkały.
  • Módl się o ochronę dla chrześcijan przed atakami słownymi oraz fizycznymi; módl się również, aby wierzący pozostali silni w wierze i nie dawali się zastraszyć.
  • Módl się o przedstawicieli mediów, aby Jezus otworzył im oczy na Ewangelię i aby ich doniesienia na temat chrześcijan były prawdziwe.
  • Módl się o nadchodzące lokalne wybory w Turcji, aby w przyszłości to uczciwi politycy zajmowali ważne stanowiska.