Wiadomości prasowe

UZBEKISTAN: KOŚCIÓŁ POZBAWIONY MIEJSCA SPOTKAŃ

Przepisy budowlane uniemożliwiają wspólnocie wyremontowanie uszkodzonego kościoła

(Open Doors, Polska) – Od maja 2021 r. zbór baptystów w Bucharze w Uzbekistanie nie ma miejsca spotkań. Budynek kościelny, w którym wcześniej się spotykali, został tak poważnie uszkodzony w skutek pęknięcie rury wodociągowej, że nie nadawał się już do użycia. Wszelkie wysiłki zmierzające do znalezienia alternatywnej lokalizacji jak dotąd nie powiodły się z powodu przeszkód formalnych.

96% ludności Uzbekistanu to muzułmanie (na zdjęciu flaga Uzbekistanu)

Przez dwa dni woda podmywała budynek

Wspólnota baptystyczna jest jedną z oficjalnie zarejestrowanych kongregacji chrześcijańskich w Uzbekistanie i od 1971 r. spotykała się w budynku,  który obecnie został wyłączony z eksploatacji. W maju 2021 członkowie wspólnoty zauważyli pękniętą rurę i poinformowali o niej odpowiednie służby. Niestety dopływ wody został zatrzymany dopiero po dwóch dniach. Do tego czasu zalanie spowodowało już tak ogromne uszkodzenia, że naruszona została konstrukcja ścian i dachu budynku. Zamiast pomóc kongregacji w niezbędnych naprawach, urzędnicy po prostu zapieczętowali budynek i zakazali jego dalszego użytkowania. Ponadto okazało się, że budynek jest częścią dziedzictwa kulturowego miasta i że naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wyspecjalizowaną, państwową firmę. Jak dotąd jednak prace remontowe nie zostały rozpoczęte.

Sąsiedni prywatny dom został tak poważnie uszkodzony przez wodę, że się zawalił, ale właściciel otrzymał pozwolenie na jego odbudowę. Wspólnota została zmuszona do znalezienia i wynajęcia innego lokalu do odwołania.

Wiele niepowodzeń i mały promyk nadziei

Okazało się to jednak bardzo trudne, jak wyjaśnił jeden z członków społeczności norweskiej organizacji praw człowieka Forum 18: „Kiedy próbowaliśmy wynająć inne miejsca spotkań, odmówiono nam, ponieważ nie były one zarejestrowane [zgodnie z wymogami] jako miejsca kultu religijnego. Władze nie wsparły nas w rozwiązaniu tego problemu”. Co gorsza, we wspólnocie są również osoby niedosłyszące, które mogły uczestniczyć w nabożeństwach w uszkodzonym budynku, korzystając z zainstalowanego tam sprzętu technicznego. Obecnie nie jest to już możliwe. Inne osoby także przestały przychodzić do kościoła, „ponieważ nie byliśmy w stanie znaleźć miejsca na nabożeństwo w każdą niedzielę”, jak wyjaśnia członek kongregacji. Wspólnota zmniejszyła się z około 70 do 30 osób.

Na początku 2023 r. urzędnicy Buchary pokazali przedstawicielom kościoła nieużywany budynek magazynowy, który zaproponowano im jako miejsce spotkań. Budynek bardzo potrzebuje remontu. „Władze obiecały nam, że wkrótce rozpoczną prace remontowe, ale nic nie zostało zrobione” – powiedział rzecznik społeczności.

Mały promyk nadziei pojawił się w trzecim tygodniu stycznia, kiedy wspólnota otrzymała tymczasowe pozwolenie na użytkowanie budynku przedszkola. Chociaż pomieszczenia te nie nadają się do spotkań religijnych, chrześcijanie skorzystali z okazji i zaczęli przenosić literaturę kościelną i sprzęt z zamkniętego kościoła do przedszkola. Zdali sobie jednak sprawę, że wiele książek zostało nieodwracalnie zniszczonych, ponieważ z powodu uszkodzenia dachu i ścian były narażone na działanie deszczu i innych czynników pogodowych.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2024 Uzbekistan zajmuje 25. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Źródło: Forum 18, Open Doors

Prosimy, módl się za chrześcijan w Uzbekistanie:

  • Proszę, módl się za członków kościoła, aby wszyscy ponownie zapragnęli i mieli możliwość spotykać się na modlitwie i nabożeństwach.
  • Błogosław odpowiedzialne władze i módl się o przychylność, aby urzędnicy wykorzystali swoje możliwości, aby pomóc kościołowi.
  • Módl się za społeczność osób niedosłyszących, aby doświadczyli szczególnej Bożej opieki i zostali umocnieni w wierze.
  • Módl się także za niezarejestrowane kościoły w Uzbekistanie, aby chrześcijanie mogli się spotykać bez przeszkód, nie obawiając się zatrzymania przez władze.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Zobacz również

Modlitwa o chrześcijanina

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.

Bezpłatne materiały

Bezpłatny, miesięczny magazyn zawierający poruszające świadectwa i aktualne informacje z prześladowanego Kościoła wraz z Kalendarzem Modlitw.

Wsparcie

Złamane drzewo, nikt nie dawał mu szans na przeżycie, aby wydało owoc. Lecz przyszedł ogrodnik, który je pielęgnował, podlewał, nawoził. Przyszedł dzień, gdy urosło i wydało mnóstwo owoców. To właśnie się dzieje, gdy wspieramy prześladowany Kościół. Choć złamany i słaby, to dzięki naszej miłości i Bożej opiece wyda owoc. Dziękujemy za wsparcie dla prześladowanych chrześcijan.