Wiadomości

UZBEKISTAN: „MÓWIENIE O SWOJEJ RELIGII” – PRZESTĘPSTWEM

Restrykcyjne prawo i zamykanie kościołów domowych

(Open Doors Polska) - Rząd Uzbekistanu przedstawił projekt ustawy regulującej działalność religijną w prawie karnym. Na pozór wprowadza on pewne korzystne zmiany, ale wiele ograniczeń wolności religijnej pozostaje w mocy; m.in. nadal karane może być „mówienie o swojej religii”. W styczniu zamknięto trzy kościoły domowe, co wskazuje na trudną sytuację chrześcijan w kraju.

Wielu chrześcijan w Azji Środkowej spotyka się potajemnie w kościołach domowych
Wielu chrześcijan w Azji Środkowej spotyka się potajemnie w kościołach domowych

Chrześcijanie i inne mniejszości narażeni na niebezpieczeństwo

To, co na pierwszy rzut oka wydaje się złagodzeniem przepisów prawa, jest jedynie „kosmetyczną” korektą, jak twierdzą osoby kontaktowe Open Doors. „Jeśli przyjrzeć się bliżej nowym przepisom, można zauważyć, że sposób ich sformułowania jest mniej religijny, ale nadal pozostawia duże pole do interpretacji. To sprawia, że chrześcijanie i członkowie mniejszości religijnych są narażeni na niebezpieczeństwo” – ocenia projekt pewien lokalny chrześcijanin.
Inny obserwator przyznaje, że ustawodawcy „starannie sformułowali przepisy tak, aby pojęcie ‘religia’ nie pojawiało się tak często”, ale przewiduje, że „to tylko kwestia czasu, zanim władze wykorzystają nowy kodeks karny do ponownego rozprawienia się z wszelkimi przypadkami korzystania z wolności religii lub przekonań”.
Co do szczegółów, to „mówienie o swojej religii”, dzielenie się literaturą religijną i odprawianie nabożeństw bez zgody państwa zostaną usunięte z kodeksu karnego jako przestępstwa. Jednakże wszystkie te elementy wolności religijnej podlegają karze na mocy obowiązującego prawa administracyjnego. Poprzednio obowiązująca wersja kodeksu karnego, która weszła w życie w 1994 roku, wywołała ostrą krytykę ze strony przedstawicieli grup religijnych i obrońców praw człowieka z powodu wielu niejasnych sformułowań. Nowe prawo ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Serwis informacyjny Forum 18 cytuje uzbeckich chrześcijan: „Chcielibyśmy mieć swobodę rozpowszechniania naszej literatury bez narażania się na kary i spotykania się na nabożeństwach bez rejestracji lub konieczności proszenia reżimu o pozwolenie”.

Zamknięcie kościołów domowych

Od wielu lat uzbeccy chrześcijanie, zwłaszcza nawróceni z islamu, są poddawani ogromnej presji – nie tylko ze strony władz, ale także swojego otoczenia. Ich spotkania często muszą się odbywać w prywatnych domach. W styczniu trzy takie kościoły domowe zostały zamknięte, a spotkania często są odwoływane z powodu silnej presji ze strony muzułmańskich krewnych i społeczności wioski.
Lider jednego z kościołów domowych powiedział o ich znaczeniu w kontekście Azji Środkowej: „Pandemia pokazała, że duże nabożeństwa w budynkach kościelnych nie są zbyt owocne ani dostępne dla większości mieszkańców wsi. Spotkania online są niemożliwe, ponieważ połączenie internetowe jest bardzo słabe lub chrześcijanie w ogóle nie mają do niego dostępu. Dlatego najbardziej efektywnym sposobem jest organizowanie spotkań w małych kościołach domowych. Widzimy, jak ludzie przyjmują tam Jezusa i wzrastają w wierze. Uczą się, czym jest życie w wierze i jak dzielić się Ewangelią w codziennym życiu w społeczeństwie muzułmańskim”. Zamknięcie trzech kościołów domowych jest wielkim ciosem dla ich członków.
W Światowym Indeksie Prześladowań 2021 Uzbekistan zajmuje 21 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Źródła: Forum18, Open Doors

Prosimy, módl się za chrześcijan w Uzbekistanie:

  • Módl się za członków trzech zamkniętych kościołów domowych, aby znaleźli nowe możliwości wspólnego gromadzenia się i wzrastania w wierze.
  • Módl się za chrześcijan w Uzbekistanie, aby nadal odważnie wyznawali swoją wiarę, pomimo wszelkich ograniczeń prawnych.
  • Módl się szczególnie za byłych muzułmanów, którzy w swojej społeczności nie znają innych chrześcijan lub znają ich bardzo niewielu; aby Jezus ich chronił i umacniał w wierze.
  • Módl się, aby rząd zmienił ustawę i zniósł ograniczenia wolności dla grup religijnych.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

SIP

Światowy Indeks Prześladowań

Lista pięćdziesięciu krajów, w których chrześcijanie prześladowani są najbardziej.