Wiadomości prasowe

Uzbekistan: władze nękają wspólnoty chrześcijańskie

Przywódcy kościelni skarżą się na poważne trudności z zarejestrowaniem wspólnot

(Open Doors Polska) - „Władze stawiają przed nami wiele przeszkód, abyśmy nie rejestrowali naszych kościołów” - tak pastor podsumowuje napięcie, w jakim obecnie znajduje się wiele wspólnot chrześcijańskich w Uzbekistanie. Pod koniec 2019 r., według serwisu informacyjnego Forum 18, „zaledwie garstka wspólnot religijnych” została zarejestrowana. Jednak wiele wspólnot skarży się na bardzo duże przeszkody ze strony władz.

2019-12-18_Open_Doors_753x420_Uzbekistan_DetailPage

Katedra św. Aleksego w Samarkandzie

Problemy przy rejestracji

Dla niektórych przeszkodą jest rejestr gruntów, inni są odrzucani przez lokalne komitety „Mahalla”, od niektórych oczekuje się łapówek. Członkowie wspólnot religijnych, którzy chcieli pozostać anonimowi ze strachu przed represjami, powiedzieli Forum 18, że wiele wspólnot chce rejestracji państwowej, ale „uniemożliwiono im to różnymi wymyślonymi powodami”. Przykładem tego jest kościół baptystów w mieście Gulistan. Rejestr gruntów nie mógł przetworzyć wniosku rejestracyjnego o wydanie wymaganego dla kościoła zaświadczenia. Ponadto przewodniczący komitetu Mahalla – najmniejszej jednostki samorządowej w Uzbekistanie - zażądał pełnego ujawnienia wszystkich danych osobowych członków założycieli kościoła; a nawet po otrzymaniu tych danych nie wyraził zgody na rejestrację.

„Wiedzą o nas wszystko”

Kościół protestancki w Taszkiencie spotkał się z odmową rejestracji, ponieważ nie ma ważnego adresu siedziby. Czasami kryje się za tym prosty problem, który członek innego niezarejestrowanego kościoła ewangelickiego na północy kraju opisuje w następujący sposób: „Nie możemy sobie pozwolić na budynek, co dałoby nam uznawany adres”. Powstrzymujemy się od złożenia wniosku, ponieważ biurokratyczny wysiłek to „strata czasu”. W podobnej sytuacji znajduje się więcej niezarejestrowanych wspólnot religijnych.
Jak dotąd jednak wydaje się, że władze tolerują niezarejestrowane spotkania tej wspólnoty. „W tej chwili władze nie ingerują w spotkania modlitewne w naszych prywatnych domach. Wiedzą, gdzie jesteśmy i wiedzą o nas wszystko, ale z jakiegoś powodu nie przeszkadzają nam”- powiedział chrześcijanin. Nalegał również, aby zachować anonimowość z obawy przed władzami.

Grzywny dla chrześcijańskich sklepikarzy

Oprócz chrześcijan pochodzenia islamskiego członkowie wolnych kościołów w Uzbekistanie znajdują się pod szczególną presją. Jeśli pracodawca dowie się, że jego pracownik jest aktywnym chrześcijaninem, może natychmiast go zwolnić. Uzbeckie tajne służby NSS są znane z szantażu chrześcijańskich sprzedawców. Istnieje długa lista zarzutów, które prowadzą do nałożenia sankcji na chrześcijan - co jest również powszechne: na przykład za nielegalne zgromadzenia, posiadanie literatury chrześcijańskiej lub chrześcijańskich piosenek w telefonie komórkowym.

Prosimy o modlitwę za chrześcijan w Uzbekistanie.

  • Módl się za kościoły, o mądrość w kwestiach związanych z rejestracją.
  • Módl się o dobre nastawienie władz do wspólnot, które chcą odnowić rejestrację.
  • Módl się o prawdziwą wolność dla chrześcijan w Uzbekistanie.
  • Módl się o ukojenie j i pokój dla wszystkich ofiar nękania przez władze państwowe.