Wiadomości

WIETNAM: ATAK NA WDOWĘ

Sąsiedzi i władze naciskają, aby chrześcijanka zmieniła religię

(Open Doors Polska) – Pod koniec maja Foom, chrześcijanka z północnego Wietnamu, została poważnie ranna w wypadku drogowym.  Wiele wskazuje na to, że do wypadku doszło w wyniku celowego działania. Matka czwórki dzieci przebywa obecnie w szpitalu, gdzie przechodzi rekonwalescencję po operacji.


 

Wietnam wdowa
Odwiedziny w szpitalu, gdzie Foom wraca do zdrowia po operacji

 

Władze otwarcie grożą kolejnymi „wypadkami”

Czterdziestokilkuletnia Foom* należy do plemienia Hmong, mniejszości etnicznej w Azji Południowo-Wschodniej. Kobieta wracała z nabożeństwa, kiedy została potrącona przez jadącego motorem sąsiada. Ten sam mężczyzna pobił ją kilka dni po jej nawróceniu w 2019 r. Pastor Duong* i członkowie kościoła są przekonani, że sąsiad celowo spowodował kolizję. Od czasu, kiedy Foom i jej dzieci zostali chrześcijanami, mężczyzna wielokrotnie domagał się, aby rodzina przestała chodzić do kościoła i wróciła do tradycyjnych animistycznych praktyk religijnych Hmongów. Foom nie ulegała jego żądaniom i groźbom.

Pastor Duong zgłosił atak z 2019 r. oraz obecny wypadek odpowiednim władzom, prosząc o zbadanie tych spraw. Odpowiedź urzędników była krótka: „Już wcześniej usilnie doradzaliśmy jej powrót do wiary Hmongów. Jednak nie posłuchała naszych ostrzeżeń i godziła się na pomoc kościoła”. Taka postawa władz sprawiła, że sąsiad i jemu podobni czują się bezkarni. Pastor dodaje: „Urzędnicy rozpowszechnili ostrzeżenie, że każda osoba, która przejdzie na chrześcijaństwo, może spodziewać się, że ulegnie takiemu wypadkowi, jak Foom. Jeśli przestaną czcić bogów ludu Hmong, zostaną ukarani, a nasz Bóg nie będzie mógł im pomóc. Z tego powodu ludzie boją się zostać chrześcijanami”.

Kościół wspiera rodzinę w potrzebie

W wyniku wypadku Foom została częściowo sparaliżowana i nie mogła się samodzielnie poruszać. Była całkowicie zależna od pomocy ludzi dobrej woli. Lokalni partnerzy Open Doors pomogli w zorganizowaniu niezbędnej operacji, po której Foom wraca do zdrowia w szpitalu w północnym Wietnamie. Członkowie lokalnego kościoła otoczyli opieką zarówno Foom, jak i jej dzieci. Pastor Duong mówi: „Jej rodzina jest wyjątkowo ważna dla naszego kościoła. Z powodu ubóstwa ich codzienne życie jest bardzo trudne, ale Foom jest wierna Panu, mimo że w ostatnich latach doświadczyła prześladowań. Często odwiedzamy ją [w szpitalu], aby się modlić i zachęcać ją, by nadal ufała Panu, który daje jej siłę i pokój”.

48% spośród około 1,3 miliona Hmongów mieszkających na terenie Wietnamu jest chrześcijanami. Ataki na chrześcijan, zwłaszcza na obszarach wiejskich, nie należą do rzadkości, gdyż chrześcijaństwo postrzegane jest jako religia Zachodu, a jej wyznawcy uważani są za zdrajców tradycyjnych wartości.


W Światowym Indeksie Prześladowań 2021 Wietnam zajmuje 19 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Źródło: Projekt Joshua, Open Doors

* imię zmienione

Prosimy, módl się za chrześcijan w Wietnamie:

  • Módl się o całkowite uzdrowienie Foom, a także o to, aby ona i jej rodzina doświadczyli Bożego pokoju i zaopatrzenia w tym trudnym czasie.
  • Podziękuj za pastora Duonga i członków kościoła, którzy troszczą się o rodzinę Foom.
  • Módl się, aby Pan Jezus ochronił tę rodzinę przed kolejnymi atakami.
  • Módl się za sąsiada, aby Pan Jezus zmienił jego nastawienie do chrześcijan, aby zrozumiał swoje złe postępowanie i krzywdę, jaką wyrządził Foom.\

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

SIP

Światowy Indeks Prześladowań

Lista pięćdziesięciu krajów, w których chrześcijanie prześladowani są najbardziej.