Świadectwa wiary

Wietnam: Odrzuceni z powodu Ewangelii

Entuzjazm dla Jezusa powodem odtrącenia przez najbliższych

(Open Doors Polska) - Prawie rok temu Giang* i jego żona postanowili pójść za Jezusem. Kiedy z powodu pandemii COVID-19 wprowadzono w Wietnamie nakaz pozostawania w domu, małżeństwo uznało to za dobrą okazję, aby dzielić się Ewangelią z rodzicami Giang, krewnymi i najbliższymi sąsiadami. Niestety ich dobre intencje zostały źle zrozumiane i spotkały się ze sprzeciwem i wrogością, a zakończyły się wypędzeniem z wioski.

Nie mieli nawet czasu, żeby się spakować

5 maja krewni i mieszkańcy wioski pojawili się przed domem rodziny Gianga. Postawili im warunek: albo wyprą się Jezusa, albo będą musieli opuścić wioskę. Krewni grozili im wykluczeniem z rodzinnego kręgu. Małżeństwo próbowało opowiedzieć rozgniewanym sąsiadom o dobroci Boga oraz o tym, jak ich życie zostało zmienione przez Chrystusa, ale to tylko jeszcze bardziej zdenerwowało mieszkańców wioski. Grupa zebranych wykrzykiwała w kierunku Gianga i jego rodziny obelgi i nakaz opuszczenia wioski.
Nie pozwolono im zabrać nic poza ubraniem, które mieli na sobie tego dnia. Giang, jego żona i trójka dzieci znaleźli schronienie w domu chrześcijanina z ich kościoła, który mieszka w sąsiedniej wiosce. Rodzice Gianga i jego żony publicznie się ich wyrzekli.

2020-05-13_Open_Doors_753x420_Wietnam_DetailPage

Zdjęcie symboliczne: Giang i jego rodzina potrzebują naszej modlitwy.

 

Według lokalnych chrześcijan społeczność wiejska chce podjąć kroki, które mają na celu tak utrudnić życie rodziny Gianga, aby ci, w bezradności i z braku innych możliwych rozwiązań, poprosili o przywrócenie ich do grona obywateli wioski; aby doprowadzeni do rozpaczy byli gotowi spełnić wszystkie warunki stawiane im przez atakujących.

Zwłaszcza na terenach wiejskich w rejonie Środkowego i Północnego Wietnamu opinia publiczna nadal pozostaje pod silnym wpływem ideologii komunistycznej. Również obawa przed utratą wieloletnich tradycji skutkuje tym, że chrześcijanie są uważani za zdrajców kultury i wrogów wietnamskiej tożsamości.
Wietnam był jednym z pierwszych krajów w regionie, który zaczął znosić ograniczenia w życiu publicznym wprowadzone w związku z pandemią. To pozwala naszym lokalnym partnerom na wznowienie wizyt u prześladowanych chrześcijan i ocenę skutków pandemii.

*imię zmienione

Prosimy o modlitwę za rodzinę Gianga i innych chrześcijan w Wietnamie:

  • Podziękuj za wiarę i odwagę Gianga i jego żony. Oni nie tylko podjęli decyzję o naśladowaniu Chrystusa, ale byli posłuszni nakazowi dzielenia się Ewangelią.
  • Módl się, aby Jezus zaspokoił wszystkie potrzeby rodziny Giang.
  • Módl się za mieszkańców wioski, a szczególnie za rodziców Gianga i jego żony, aby Bóg poruszył ich serca tak, aby rozpoznali dzieło Jezusa w życiu swoich dzieci i przyjęli je z powrotem do swojego grona.
  • Módl się za chrześcijan w Wietnamie, aby poradzili sobie ze skutkami pandemii; módl się również, aby nasi partnerzy byli bezpieczni podczas podróży i byli w stanie usłużyć prześladowanym chrześcijanom zgodnie w wolą Bożą.