Wiadomości prasowe

WIETNAM: POLICJA BRUTALNIE ZAATAKOWAŁA CHRZEŚCIJAN, KTÓRZY CHCIELI WZIĄĆ UDZIAŁ WE WSPÓLNYM NABOŻEŃSTWIE

Mimo pewnych swobód wietnamscy chrześcijanie stale doświadczają dyskryminacji i prześladowań

(Open Doors Polska) – 19 lutego funkcjonariusze policji uniemożliwili 60 chrześcijanom wzięcie udziału w nabożeństwie. Incydent ten ilustruje starania komunistycznego rządu Wietnamu, aby podporządkować sobie i zastraszyć wspólnoty chrześcijańskie – mimo zapewnień o panującej w kraju wolności religijnej.

Zarejestrowane kościoły, jak ten, cieszą się pewną swobodą w jasno określonych granicach (zdjęcie symboliczne)
Zarejestrowane kościoły, jak ten, cieszą się pewną swobodą w jasno określonych granicach (zdjęcie symboliczne)

Kościół zamknięty, policja zaatakowała chrześcijan

W miniony weekend amerykański ewangelista Franklin Graham zorganizował w Ho Chi Minh City, za zgodą władz, dużą, kilkudniową konferencję chrześcijańską. Uczestniczyły w nim liczne lokalne kościoły. I chociaż Graham został oficjalnie przyjęty przez wicepremiera Le Minh Khai, jak podaje „Christian Post”, osoby zainteresowane wydarzeniem spotkały się z zupełnie innym traktowaniem. 19 lutego kilkudziesięciu urzędników zgromadziło się w odległości 50 metrów od kościoła, uniemożliwiając chętnym dostanie się do budynku. Inne przejścia do kościoła również zostały zablokowane.

„Policjanci brutalnie potraktowali chrześcijanina, który robił zdjęcia i filmy telefonem komórkowym. Pobili go i założyli na ręce kajdanki, aby uniemożliwić mu udokumentowanie zdarzenia” – opowiada Joshua*, lokalny partner Open Doors. Dwie inne osoby, mężczyzna i kobieta, zostały pobite i popchnięte na ziemię  – powiedział. Oboje doznali obrażeń ciała. „Inny brat, który był duszony, cierpi do dziś z powodu bólu szyi. Nie może jednak udać się do szpitala, ponieważ lokalne władze mu to uniemożliwiają” – dodał Joshua. Jednemu członkowi kościoła zabrano Biblię i śpiewnik.

Wejście do kościoła przez kilka dni było zablokowane, a członkowie kościoła pozostawali pod nadzorem lokalnej policji.

Chrześcijanin brutalnie zaatakowany przez sąsiada

Różnice w praktykowaniu wolności religijnej są bardzo duże w Wietnamie, co uzależnione jest z jednej strony od rejonu kraju, a z drugiej od przynależności do danej grupy religijnej. Opisany incydent miał miejsce na wietnamskich wyżynach, gdzie żyje wiele mniejszości etnicznych. Szczególnie w centralnej i północno-zachodniej części wyżyn chrześcijanie są dyskryminacji i prześladowani.

Nawet jeśli przedstawiciele władz nie biorą aktywnego udziału w prześladowaniach,  przyczyniają się do powstawania antychrześcijańskich nastrojów wśród ludności poprzez szerzenie negatywnej propagandy na ich temat. Jednym z przykładów jest historia młodej chrześcijanka Thuy*, która była wielokrotnie obrażana i zastraszana przez swojego sąsiada, aż do eskalacji sytuacji w styczniu. Sąsiad zaatakował Thuy kijem i zadał tak poważne obrażenia głowy, że młoda kobieta spędziła w szpitalu dwa tygodnie.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2023 Wietnam zajmuje 25. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

*imię zmienione

Źródło: Christian Post, Open Doors

Prosimy, módl się za chrześcijan w Wietnamie!

  • Módl się o całkowite uzdrowienie dla wszystkich poszkodowanych – tych, którzy odnieśli rany fizyczne, jak i tych, którzy doświadczyli zranień emocjonalnych.
  • Módl się szczególnie o chrześcijan mieszkających na wyżynach i wśród mniejszości etnicznych, aby Jezus wzmocnił ich wiarę i wspólnoty.
  • Módl się, aby wiara i miłość chrześcijan rozbudzała ciekawość w otaczających ich ludziach i aby coraz więcej osób otwierało się na Ewangelię.
  • Podziękuj za wzrost Kościoła w Wietnamie w ostatnich latach.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Zobacz również

Modlitwa o chrześcijanina

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.

przekazywana Biblia

Dzięki Twojemu wsparciu Open Doors może pomagać prześladowanym chrześcijanom, realizując konkretne projekty. Tutaj można znaleźć informacje o darowiznach i sposobie ich wykorzystania.

Oblicza prześladowań

Aby prześladowanie chrześcijan nie funkcjonowało w świadomości społeczeństwa i Kościoła jedynie jako przytłaczające statystyki, Open Doors publikuje świadectwa prześladowanych chrześcijan w formie zebranych świadectw wideo pt. "Oblicza Prześladowań". Dzięki nim możemy poznawać rzeczywistość prześladowanych braci i sióstr, aby wytrwale modlić się za nich.