Wiadomości

WIETNAM: „TO PRAWO NAS NIE DOTYCZY!”

Trzynastoosobowa rodzina wyrzucona z wioski z powodu wiary

(Open Doors, Polska) - Trzynastu członków rodziny zostało wydalonych ze swojej rodzinnej wioski w północnym Wietnamie z powodu chrześcijańskiej wiary. Jest to najboleśniejszy przejaw prześladowań, jakiego doświadczyli ze strony sąsiadów oraz urzędników państwowych. Odwołanie się do władz oraz powoływanie się na obecnie obowiązujące prawo było bezskuteczne.

Zdjęcie symboliczne: Życie na wsi w Wietnamie
Zdjęcie symboliczne: Życie na wsi w Wietnamie

Władze pozbawiają chrześcijanie środków do życia

W połowie czerwca Xong Ba Thong z wioski Na Ngoi w północnowietnamskiej prowincji Nghe wysłał raport do Ewangelicznego Kościoła Wietnamu. Stwierdził w nim – według Radia Wolna Azja (RFA), że jego rodzina była źle traktowana przez lokalne władze z powodu swojej wiary, mimo że posiadała pozwolenie na wstąpienie do uznanej przez państwo organizacji religijnej.

Rodzina należy do ludu Hmong i składa się z 13. osób, w tym rodziców Thonga. W 2017 r. nawrócili się na chrześcijaństwo słysząc przesłanie Ewangelii w audycji radiowej. Pomimo nacisków ze strony lokalnych urzędników państwowych, odmówili wyrzeczenia się wiary i zamiast tego dołączyli do uznawanego przez państwo Ewangelicznego Kościoła Wietnamu.

Nękano rodzinę nieustannymi wizytami domowymi, wezwaniami do urzędów samorządowych. Lokalni urzędnicy skonfiskowali ich pług i odcięli prąd, co znacząco utrudniło życie rodzinie. Po głosowaniu, które przeprowadzono w miejscowości 4 czerwca, rodzina została oficjalnie wydalona z wioski. Od tego czasu odmawia się jej świadczenia usług publicznych, w tym wydawania dokumentów, takich jak np. akty urodzenia.

Wiara chrześcijańska jako "zagrożenie dla jedności narodowej"

Wietnam uchwalił w styczniu 2018 roku ustawę o wierze i religii. Przyznaje ono chrześcijanom pewne prawa, mimo licznych ograniczeń, ale nie jest stosowane jednolicie w całym kraju. Thong powiedział RFA: "W dniu, w którym spotkałem się z delegacją okręgu, przeczytałem fragmenty ustawy;  urzędnicy jednak stwierdzili, że prawo to nie ma tu zastosowania." Zamiast tego urzędnicy zwrócili uwagę, że w ich mieście nikt nie wyznaje żadnej religii, a nowa wiara rodziny Thonga bardzo zagraża jedności narodowej.

"To zdarza się często i dzieje się od wielu lat" - skomentował dla RFA lider wspólnoty z plemienia Hmong, który uciekł do Tajlandii. "Władze gminy lub wsi nie rozumieją prawa ani konstytucji w zakresie prawa wolności sumienia i wyznania".

Komunistyczny rząd Wietnamu nie ufa protestanckim chrześcijanom, z których wielu należy do mniejszości etnicznych, takich jak Hmongowie, ponieważ są oni postrzegani jako agenci krajów zachodnich i potencjalni awanturnicy.

Prosimy o modlitwę za rodzinę Xong Ba Thong:

  • Podziękuj za determinację trzynastu osób ufających Chrystusowi pomimo trwających prześladowań.
  • Módl się, aby Jezus nadal umacniał chrześcijan w ich wierze i otwierał nowe możliwości życia.
  • Módl się, aby prawo chroniące wolność sumienia i wyznania było przestrzegane na wszystkich szczeblach.
  • Módl się, aby niezachwiana wiara chrześcijan sprawiła, że wielu ludzi pozna i uchwyci się przesłania Ewangelii.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Zobacz również

Światowy Indeks Prześladowań 2024

Coroczny Światowy Indeks Prześladowań to ranking 50 krajów i szczegółowy raport, który obejmuje kraje, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani. Pragniemy, aby był on wezwaniem do modlitwy i zaangażowania się na rzecz wsparcia naszych prześladowanych sióstr i braci.

Modlitwa o chrześcijanina

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.

przekazywana Biblia

Dzięki Twojemu wsparciu Open Doors może pomagać prześladowanym chrześcijanom, realizując konkretne projekty. Tutaj można znaleźć informacje o darowiznach i sposobie ich wykorzystania.