Świadectwa wiary

Wietnam: władze promują przemoc wobec chrześcijan

Mimo licznych działań wojennych społeczność wietnamska jest pełna życia

(Open Doors Polska) - Oficjalne prześladowania, pobicie członków rodzin i wewnętrzne wyzwania przez fałszywe doktryny: wietnamski Kościół przeżywa burzliwe czasy. Ale zarówno poszczególni chrześcijanie, tacy jak Luam*, jak i kościoły doświadczając prześladowań ufają Chrystusowi.

Chrześcijanie w Wietnamie
Chrześcijanie w Wietnamie

Pobity przez rodzinę, pocieszony przez zgromadzenie

W kwietniu tego roku władze wietnamskie przejęły gospodarstwo Luama* z powodu jego wiary w Chrystusa. Jednocześnie wywierają presję na jego krewnych. Miało to zmusić "apostatę" do odbudowy ołtarza w jego domu - i w ten sposób zmusić go do powrotu do tradycji religijnych wspólnoty wiejskiej. Wg wyraźnych instrukcji urzędników, lokalni mieszkańcy powinni stosować przemoc fizyczną. Luam odmówił spełnienia żądań władz i został zmuszony do ucieczki. Na próżno dwukrotnie próbował wrócić do domu, ale za każdym razem spotykał się z nowymi represjami. Trzecia próba zakończyła się sukcesem. Dla Luama zachętą była postawa chrześcijan z miejscowego kościoła, którzy, gdy go spotykali przyjmowali go z miłością i pocieszeniem.

W skrócie: śledzenie, nękanie i wzrost

Rząd wysłał małe zespoły w północno-zachodnim Wietnamie, aby odnaleźć wspólnoty chrześcijańskie. Jeśli to się powiedzie, chrześcijanie będą zmuszeni do zarejestrowania nazwisk wszystkich członków zgromadzeń. Lokalny partner Open Doors poinformował, że właściciel budynku, w którym spotykali się chrześcijanie zmusił ich do opuszczenia nieruchomości.

Wydawało się, że w innych prowincjach władze były bardziej skłonne do współpracy. Miały wydać pozwolenie na zorganizowanie 3 dniowego chrześcijańskiego festiwal, który miał zgromadzić około 40 tys. osób. Niespodziewanie zmieniono zdanie i przydzielono nową lokalizację na tylko jeden wieczór, która jest w stanie pomieścić około 3 tys. osób.

Jednak miejscowy kościół wysłał wyraźny sygnał jedności pod naciskiem panującej presji. Rozpoczęto również zbiórkę środków finansowych na budowę ośrodka szkoleniowego dla liderów wspólnot oraz misjonarzy.

*Nazwa zmieniona z powodów bezpieczeństwa

Prosimy, módlcie się za cierpiących chrześcijan w Wietnamie!

  • Módlmy się za Luama, aby trzymał się wiary i z odwagą świadczył o Bożej miłości.
  • Dziękujemy za miłość innych chrześcijan wobec Luama, a także za opiekę nad ośrodkiem w Hanoi.
  • Prośmy o ochronę małych wspólnot na północnym zachodzie kraju, aby nadal spotykały się i rosły w wierze.
  • Módlmy się o zaplanowane wydarzenia dla 300 młodych ludzi przygotowujących się do służby.