Wiadomości
Europa

ZMARŁ ZAŁOŻYCIEL OPEN DOORS

„Brat Andrew” żył swoim powołaniem „w służbie prześladowanym chrześcijanom” od 1955 roku

(Open Doors Polska) – 27 września 2022 roku w wieku 94 lat zmarł założyciel Open Doors Anne van der Bijl, znany jako „Brat Andrew”.

Anne van der Bijl – „Boży przemytnik” zmarł w wieku 94 lat.
Anne van der Bijl – „Boży przemytnik” zmarł w wieku 94 lat.

Podczas podróży do Polski w 1955 roku w ramach komunistycznego festiwalu młodzieżowego, który odbywał się w Warszawie, brat Andrew otrzymał powołanie, by stanąć w obronie prześladowanych chrześcijan. W ówczesnym bloku wschodnim za „żelazną kurtyną” chrześcijanie i kościoły doświadczały wielu trudności, czuli się zapomniani przez chrześcijan na Zachodzie. Ponieważ mieli utrudniony dostęp do Pisma Świętego, poprosili brata Andrew, aby pomógł im sprowadzić Biblie do ich krajów. W ten sposób narodziła się międzywyznaniowa chrześcijańska organizacja pomocowa „Open Doors”. W kolejnych latach brat Andrew przemycał niezliczone ilości Biblii do krajów byłego Związku Radzieckiego w swoim volkswagenie Beetle, dzięki czemu zyskał miano „Bożego przemytnika”. Z czasem w jego posługę na rzecz prześladowanych chrześcijan włączało się coraz więcej osób, tak że wyrósł z tego ogólnoświatowy ruch.
Brak Andrew urodził się w Holandii i przez prawie 60 lat był mężem Corry, która zmarła pod koniec stycznia 2018 roku. Razem mieli pięcioro dzieci i jedenaścioro wnucząt.

„Brat Andrew był człowiekiem wiary, Biblii i modlitwy. Jego zaufanie do Jezusa Chrystusa sprawiło, że oczekiwał rzeczy niemożliwych i w tym oczekiwaniu podejmował wielkie ryzyko w posłudze na rzecz prześladowanych braci i sióstr w wierze” – mówi Markus Rode, dyrektor Open Doors Niemcy. „Polegał całkowicie na mocy Boga, która uwidacznia się w ludzkiej słabości. W ten sposób zachęcił wiele tysięcy chrześcijan, a także mnie samego, do oczekiwania wielkich rzeczy w służbie moim prześladowanym braciom i siostrom w wierze – zwłaszcza poprzez modlitwę. Głos brata Andrew w sprawie prześladowanych chrześcijan nie zamilkł wraz z jego przejściem do życia wiecznego z Bogiem, ale pomnożył się miliony razy” – powiedział Rode.

Brat Andrew i Open Doors 

Wersetem, który zainspirował brata Andrew w Warszawie w 1955 roku, był fragment z Księgi Apokalipsy: „Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć” (rozdział 3, werset 2). Rozumiał to słowo jako odniesienie do chrześcijan zza „żelaznej kurtyny”, którym groziło wyginięcie z powodu ciężkich prześladowań ze strony reżimu sowieckiego. Od początku nazwa Open Doors odzwierciedlała przekonanie brata Andrew: „Wierzę, że każde drzwi są otwarte, aby przejść przez nie i głosić Chrystusa, jeśli tylko jesteś gotów iść i nie martwić się o powrót”.

Spotykał się z liderami grup ekstremistycznych i innymi prześladowcami chrześcijan, aby nieść im Ewangelię. Podróżował do ponad 120 krajów, w tym do stref wojennych i odległych regionów, aby zachęcać prześladowanych chrześcijan. Mówił: „Każdy chrześcijanin cierpiący prześladowania za swoją wiarę powinien być wspierany przez chrześcijanina, którego Chrystus pobłogosławił wolnością i środkami materialnymi”.

Początkowo posługa Open Doors ograniczała się do wspierania prześladowanych chrześcijan w krajach byłego Związku Radzieckiego. Jednak po kilku latach praca rozszerzyła się na Azję i Afrykę, a następnie na świat islamski na Bliskim Wschodzie i Amerykę Łacińską. Dziś organizacja zatrudnia ponad 1400 pracowników na całym świecie i stoi u boku prześladowanych chrześcijan w około 70 krajach. Projekty Open Doors obejmują działania samopomocowe, szkolenie liderów chrześcijańskich, zaangażowanie w sprawy więźniów, pomoc w sytuacjach kryzysowych i pracę z osobami dotkniętymi traumą, dostarczanie Biblii i literatury chrześcijańskiej, a także wsparcie dla rodzin zamordowanych chrześcijan. Projekty są zawsze opracowywane w ścisłym porozumieniu z lokalnymi społecznościami, których potrzeby determinują posługę Open Doors. W „wolnym świecie” Open Doors jest rzecznikiem prześladowanych chrześcijan i wzywa do modlitwy i wsparcia. Brat Andrew zawsze wskazywał na odpowiedzialność chrześcijan w „wolnym świecie”, cytując fragment Biblii z 1 Kor 12,26: „Jeśli cierpi jeden członek, cierpią z nim wszystkie inne członki”.

Za swoją pracę otrzymał wiele nagród. W 1993 roku został pasowany na rycerza przez królową Holandii Beatrix. W 1997 roku otrzymał Nagrodę Wolności Religijnej od Światowego Aliansu Ewangelicznego w uznaniu za jego życiowe zaangażowanie na rzecz prześladowanych chrześcijan i pasję w szerzeniu Ewangelii.

Zobacz również

Brat Andrew

Każdy kto chce wspomnieć o Bracie Andrew, albo złożyć kondolencje jego rodzinie, może tutaj zostawić swój wpis. Serdecznie do tego zachęcamy.

Wiadomości
Ikona

Pewien młody misjonarz z Holandii wybrał się na wycieczkę do Polski w lipcu 1955 r. W kraju za Żelazną Kurtyną napotkał uciskane Ciało Chrystusa, które...

Modlitwa o chrześcijanina

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.