Nadzieja dla Bliskiego Wschodu

Nadzieja dla Bliskiego Wschodu

 

Dać głos prześladowanym chrześcijanom

Po co ta petycja?

Po przeprowadzonej petycji dla Syrii Open Doors przygotowało kolejną dla chrześcijan z Syrii oraz Iraku. Zmieniła się przede wszystkim sytuacja w Iraku. Coraz więcej terenów uwolniło się spod okupacji Państwa Islamskiego, ale wymiar zniszczeń jest ogromny. Jednak pomimo wszystkich trudności i prześladowań, które przeżyli, wielu chrześcijan chce pozostać w swojej ojczyźnie, aby być tam światłem i solą.

Jednak, aby było to możliwe, jest konieczna zmiana. Prosimy ONZ o pilne działanie na rzecz ochrony chrześcijan i ich praw.

Co jest celem tej petycji?

Poprzez akcję zbierania podpisów pragniemy przypomnieć władzom i osobom decyzyjnym o wzmocnieniu chrześcijan i innych mniejszości. Petycja ma być też jasnym sygnałem dla sióstr i braci z Bliskiego Wschodu, że nie zostali zapomniani.

Co się stanie z moim podpisem?

Podpisy zostaną przekazane do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 2017 r.

Start petycji w Polsce: Maj 2017

 

 


Polska

Świat

Cel

 

Petycja – Do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych

Obywatele Syrii i Iraku doświadczają ogromnego cierpienia ze względu na trwającą w ich krajach od lat wojnę. Wierzymy, że życie, dobro oraz wolność wszystkich mieszkańców Syrii i Iraku, w tym chrześcijan, powinno być chronione i zagwarantowane.

 Kościół w tych dwóch krajach odgrywa ważną rolę społeczną od prawie 2 tys. lat. Niestety chrześcijanie nieprzerwanie stanowią cel przemocy i prześladowań. Kościoły chcą być miejscem, gdzie, w nadchodzących latach, będzie można odnaleźć nadzieję i współczucie, ale potrzebują zmian, które zagwarantują im przyszłość w ich ojczyznach.

 Nie możemy pozostać obojętni na zagrożenie, wobec którego stoją chrześcijanie oraz inni mieszkańcy Syrii i Iraku. Musimy dać im nadzieję.

Dlatego, w imieniu chrześcijan oraz innych grup religijnych w Syrii i Iraku, prosimy Pana o pośrednictwo, dzięki któremu:

  • obecne oraz przyszłe ramy prawne w Syrii i Iraku będą w pełni wspierać i chronić równe i niezbywalne prawa wszystkich obywateli, bez względu na rasę, religię lub inny ich status;
  • zostanie zapewniona godna i trwała poprawa warunków życia wszystkich obywateli ze szczególnym uwzględnieniem umożliwienia powrotu uchodźcom oraz przesiedleńcom – w tym także poprzez zapewnienie im odpowiedniego mieszkania, edukacji oraz pracy;
  • przywódcy religijni oraz organizacje wyznaniowe zostaną zidentyfikowani oraz wyposażeni w taki sposób, aby mogli odgrywać kluczową i konstruktywną rolę w procesie pojednania i odbudowy społeczeństw Syrii i Iraku.

Co jeszcze mogę zrobić?

BetenMódl się za chrześcijan z tych krajów!
Módl się o pokój- to jest pierwsza rzecz, którą potrzebują tamtejsi ludzie.
Módl się o odwagę, aby odbudowa tych krajów była możliwa i aby ludzie chcieli powracać do swoich domów.

Intencje modlitewne

 

Auf Petition hinweisenZbieraj podpisy
Powiedz innym osobom o tej petycji. Wydrukuj ją i zbieraj podpisy.

Petycja PDF

 

 

Weitere Informationen Więcej informacji
Dowiedz się więcej na temat sytuacji chrześcijan w Iraku i Syrii:

Nadzieja dla Bliskiego Wschodu

 

 

 

SpendenWesprzyj
Możesz wesprzeć finansowo nasze działania pomocowe dla chrześcijan z Iraku i Syrii. W tytule przelewu ważne jest, by dopisać: „Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie“:

Wesprzyj

 

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.

Drukuj Pobierz