PRAKTYCZNA MIŁOŚĆ

Z powodu prześladowań wielu chrześcijan w północnej Nigerii potrzebuje naszej pomocy. Przy ścisłej współpracy z lokalnymi kościołami i partnerami, Open Doors realizuje różne projekty samopomocowe skierowane do chrześcijan w potrzebie. Dostarczamy im środków do życia, umożliwiamy zdobycie wykształcenia oraz pomagamy w dostępie do opieki zdrowotnej.

Studnia ufundowana Kristinie dzięki waszemu wsparciu
Studnia ufundowana Kristinie dzięki waszemu wsparciu

Jednym z projektów Open Doors jest pomoc wdowom oraz młodym chrześcijanom. Mogą oni uczestniczyć w szkoleniach zawodowych lub otrzymać mikrokredyt, który pomoże im otworzyć własny mały biznes i stworzy realne szanse na zdobycie środków do życia. Dzieciom, których ojcowie zostali zamordowani, opłacane jest czesne, które pozwala im chodzić do szkoły. Wspierane są szkoły chrześcijańskie, a rolnicy przechodzą kursy i szkolenia rolnicze, na których mogą dowiedzieć się,jak efektywnie uprawiać ziemię i zdobyć niezbędne informacje z zakresu hodowli zwierząt. Na obszarach wiejskich o silnym wpływie muzułmańskim, gdzie istnieją społeczności chrześcijańskie, staramy się zapewnić dostęp do opieki zdrowotnej, wyposażamy szpitale w niezbędny sprzęt oraz wiercimy studnie, by zapewnić dostęp do świeżej wody. Wszystkie te projekty pomocowe są finansowane wyłącznie z darowizn.
 
Bardzo prosimy, by przy dokonywaniu wpłat wybrać z listy: »Projekt miesięczny 11/2019«
 
 

Bardzo dziękujemy za wspieranie naszych projektów dedykowanych chrześcijanom z prześladowanego Kościoła!

 

Wesprzyj

 

Jeśli projekt ten zostanie w pełni sfinansowany, środki przekazane przez Państwa zostaną przekierowane do wsparcia podobnego projektu.