Szkolenia nowych przywódców

Szkolenia liderów

Pomnożyć duszpasterzy

W wielu społecznościach syryjskich brakuje duszpasterzy. Wspólnie z przywódcami Kościoła syryjskiego opracowaliśmy wspólną strategię reagowania na tę potrzebę.

 

Kontekst   Cel   Projekty   Perspektywa   Relacje

 

Aballach

Jezus powiedział, aby modlić się do Pana żniwa o więcej pracowników. Przy lepiej wyszkolonych przywódcach, nasza służba miaaby o wiele większy wpływ!

Abdallach z Aleppo

Brak pracowników żniwa

Wielu Syryjczyków - w tym wielu chrześcijan - opuściło kraj z powodu wojny i złej sytuacji gospodarczej. Niektóre kościoły skurczyły się o ponad połowę. Wśród chrześcijan, którzy uciekli, było wielu duszpasterzy, przywódców kościelnych i osób pracujących z młodzieżą.

Obecnie, gdy wielu chrześcijan w Syrii jest wyczerpanych wpjną i nie widzi perspektywy na przyszłość, przywódcy, którzy zaopiekowali by się członkami kościołów są pilnie potrzebni. Zadanie polegające na zachęcaniu parafian, nadawaniu im kierunku i wzmacnianiu ich duchowo, nie może być zrealizowane tak małymi zasobami. A nowym współpracownikom, którzy chcieliby to zrobić, często brakuje odpowiedniej formacji teologicznej i duszpasterskiej.

Co więcej, od czasu wojny wielu muzułmanów zadanje pytania - coraz więcej z nich przychodzi do wiary w Chrystusa. Brakuje również dobrze wyszkolonych liderów, którzy by im towarzyszyli i umacniali na początku ich wiary.

Kto odpowie na pytania ludzi i będzie towarzyszył osobom będących na początku swego życia z Bogiem? Kto wzmocni chrześcijan w Syrii, w czasie gdy przywódcy opuszczą kraj?

 

Nasz cel: wypełnić lukę

Nowi przywódcy

Wspieramy syryjskie kościoły w poszukiwaniu i szkoleniu nowych liderów. Pragniemy, aby mogli oni zachęcać członków kościołów, ukierunkowywać i wzmacniać ich duchowo i praktycznie, tak Kościół w Syrii mógł dotrzeć z przekazem do muzułmanów, że Chrystus umarł za ich grzechy. Chrześcijańscy przywódcy powinni być przeszkoleni i upodabniać się w swoim życiu do Chrystusa poprzez zaspokajanie potrzeb i niesienie brzemion osób utrudzonych. Wierzymy, że te kroki sprawią odnowienie nadziei, jaka płynie z krzyża Chrystusa..

Ja pomagamy – nasze projekty

Wspólnie z naszymi lokalnymi partnerami prowadzimy szkolenia z zakresu przywództwa dla różnych grup. Seminaria pogłębiają relację uczestników z Chrystusem i umożliwiają im prowadzenie nauczań z Biblii, prowadzenie posługi kościele i towarzyszenie ludziom w trudnych sytuacjach.

W kursach tych w 2019 r. wzięło udział kilkuset młodych przywódców syryjskich..

Kursy na temat ewangelizacji

Ponieważ wielu ludzi od czasu wojny poszukuje Pan Boga, ważne jest, aby chrześcijańscy duszpasterze posiadali taką wiedzę, która umożliwi im przedstawienie Ewangelii oraz jej obronę. Podczas trzydniowego seminarium apologetycznego, jakie miało miejsce w Damaszku we wrześniu 2019 r. około 240 chrześcijan uczyło się odpowiadać na pytania swoich muzułmańskich sąsiadów.

Szkolenia dla mężczyzn

Kursy te uczą podstaw biblijnego rozumienia ról mężczyzny i kobiety oraz ich pozycji w społeczeństwie. Jest to szczególnie ważne dla przywódców, którzy służą wśród konwertytów lub sami nawrócili się z islamu.

Szkolenia dla kobiet

Wojna bardzo zmieniła strukturę społeczeństwa w Syrii. Obecnie stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi około 7:1. Większość mężczyzn w wieku od 18 do 42 lat została powołana do wojska, zginęli na wojnie lub wyemigrowało uciekając przed służbą wojskową. Kobiety stanowią teraz większość wiernych w wielu zgromadzeniach. W związku z tym szczególnie ważne jest wyszkolenie ich, aby mogły pomagać innym kobietom udzielając odpowiedniego wsparcia.

Seminaria na temat różnych aspektów pracy w kościele

Zawartość kursu obejmuje egzegezę, zakładanie nowych wspólnot, ewangelizację, jedność chrześcijan, radzenie sobie z prześladowaniami, naturę i zadania kościoła i wiele innych. W miarę jak coraz więcej muzułmanów zostaje naśladowcami Pana Jezusa i kościoły rosną lub powstają nowe wspólnoty, ważne jest, aby liderzy byli szkoleni w zakresie budowania silnych i pełnych życia kościołów.

 

Szkolenie animatorów młodzieżowych

Brakuje również liderów animatorów pracy z młodzieżą. Wielu młodych ludzi wyjeżdża z kraju, nie widząc w nim perspektyw na przyszłość. Szkolenia i konferencje dla animatorów pracy z młodzieżą są odpowiedzią na te potrzeby.

 
Szkolenie apologetyczne w Damaszku 
„Ważne jest, aby mieć odpowiedzi na pytania zadawane przez ludzi. Mam nadzieję, że uda nam się poprawić zły obraz Chrystusa, tak obecny w naszej kulturze.“

Treści omawiane podczas szkolenia obejmują takie tematy jak Trójca Święta, czy natura Boga. Wielu uczestników to młodzi przywódcy, którzy będą stosować to, czego nauczyli się bezpośrednio w swojej służbie. Samer Thome, na przykład, diakon z kościoła, chce założyć grupy dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat Pisma Świętego.

Treści omawiane podczas szkolenia obejmują takie tematy jak Trójca Święta, czy natura Boga. Wielu uczestników to młodzi przywódcy, którzy będą stosować to, czego nauczyli się bezpośrednio w swojej służbie. Samer Thome, na przykład, diakon z kościoła, chce założyć grupy dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat Pisma Świętego.

 
 
Abdallah z kościoła Alliance w Aleppo 
„Pochodzimy z kultury wstydu, zazwyczaj nie rozmawiamy o naszych rozterkach. Ale z powodu kryzysu ludzie są bardziej otwarci.“

Wielu ludzi nosi teraz w sobie wiele bólu, smutku i rozpaczy. Kultura wstydu na Bliskim Wschodzie, gdzie rzadko omawia się kwestie egzystencjalne i kwestionuje paradygmaty, powoli się wyłania. Szkolenia przywódców kładą szczególny nacisk na dojrzałość emocjonalną przywódcy i duszpasterstwo.

Wielu ludzi nosi teraz w sobie wiele bólu, smutku i rozpaczy. Kultura wstydu na Bliskim Wschodzie, gdzie rzadko omawia się kwestie egzystencjalne i kwestionuje paradygmaty, powoli się wyłania. Szkolenia przywódców kładą szczególny nacisk na dojrzałość emocjonalną przywódcy i duszpasterstwo.

Perspektywa: Towarzyszenie i tworzenie sieci kontaktów

Aby uczestnicy kursów szkoleniowych stali się skutecznymi i dojrzałymi liderami, potrzebne są szkolenia, ale przede wszystkim potrzebne jest dalsze towarzyszenie w procesie wzrostu w wierze do duchowej dojrzałości. Na przykład, nasi partnerzy planują stworzyć sieć przywódców chrześcijańskich z różnych wyznań.

 

Aktualności z naszych projektów

Dawid

Dawid* mieszkał przez wiele lat w Libanie i tam też nawrócił się do Boga. Wtedy Bóg powołał go z powrotem do Syrii, aby zaspokoić duchowe potrzeby tamtejszych mieszkańców. Dawid opowiada o swojej pracy.

Seminaria  apologetyczne

Od czasu wojny wielu ludzi miało pytania dotyczące wiary chrześcijańskiej, niektórzy są na nią bardzo otwarci. W seminarium apologetycznym około 240 chrześcijańskich przywódców uczyło się lepiej wyjaśniać i przekazywać swoją wiarę.