Prześladowania w Indonezji

Indonezja

49
ŚIP
2020
Indonezja
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
30
ISO
ID
Indonezja
Chrześcijan
32,79
Populacja
269.54
Religijnie motywowany nacjonalizm
Islamski ekstremizm
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 10.900
Życie w rodzinie: 11.100
Życie w społeczeństwie: 11.600
Życie w państwie: 10.200
Życie w kościele: 9.500
przemoc fizyczna: 6.500

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 10.900
Życie w rodzinie: 11.100
Życie w społeczeństwie: 11.600
Życie w państwie: 10.200
Życie w kościele: 9.500
przemoc fizyczna: 6.500

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Indonezji

Poziom prześladowań zależy od regionu Indonezji. W newralgicznych miejscach, takich jak południowa Jawa lub Aceh (terytorium na północnym krańcu Sumatry), radykalne grupy islamskie są silne i wywierają duży wpływ na społeczeństwo i politykę.

Kościoły, które angażują się w działalność ewangelizacyjną, tak jak Kościoły ewangeliczne i zielonoświątkowe, dość szybko stają się celem ataków radykalnych grup islamskich. Nietradycyjne wyznania mają również trudności z uzyskaniem pozwolenia na budowę kościołów. Nawet jeśli uda im się spełnić wszystkie wymogi prawne, a nawet wygrać sprawy sądowe, często władze lokalne nadal je ignorują. Pojawiły się doniesienia, że także Kościół katolicki napotyka trudności z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Po atakach na kościoły w Surabaya w 2018 r. wskaźnik w kategorii „przemoc” w Indonezji znacznie się obniżył, co spowodowało spadek punktacji ogólnej i niższe miejsce w ŚIP 2020.

Życie codzienne chrześcijan w Indonezji?

Wielu nawróconych z islamu doświadcza różnego rodzaju prześladowań ze strony swoich rodzin, zwykle w formie izolacji, przemocy werbalnej itp. Dzieci chrześcijan często doświadczają werbalnych ataków w szkole; nazywane są niewiernymi i czasami zmuszane do siedzenia z tyłu klasy.

Tylko niewielki odsetek nawróconych chrześcijan doświadcza przemocy fizycznej na tle religijnym. Jednak w 2018 r. 18 chrześcijan zginęło, a wielu innych zostało rannych podczas skoordynowanego zamachu bombowego na trzy kościoły w mieście Surabaya.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Indonezji?

Open Doors wspiera kościoły w obliczu rosnącego ekstremizmu islamskiego i nietolerancji religijnej wraz z rosnącym zagrożeniem ze strony tak zwanego Państwa Islamskiego (IS).

Zakres naszej pracy obejmuje:

  • czynienie uczniami i wyposażanie chrześcijan w narzędzia biblijnego reagowania na prześladowania i bycie posłusznym Bogu, zwłaszcza w wypełnianiu Wielkiego Nakazu Misyjnego Chrystusa
  • pomoc w organizowaniu spotkań służących budowaniu jedności między kościołami i agencjami misyjnymi
  • dostarczanie Biblii i innej literatury chrześcijańskiej
  • udzielanie pomocy w ramach projektów wzmocnienia pozycji społeczno-ekonomicznej (SEE)
  • zapewnienie wsparcia i pomocy kryzysowej ofiarom prześladowań.

Wymierne przykłady pomocy

  • około 200 zł może pomóc w zapewnieniu opieki psychologicznej chrześcijaninowi, który doświadczył traumy.

Intencje modlitewne

Módl się za dzieci chrześcijańskie uczące się w szkołach publicznych w regionach o silnych wpływach islamskich, które często są dyskryminowane podczas wystawiania ocen. Powoduje to późniejszy brak możliwości uzyskania miejsc pracy w instytucjach państwowych. Módl się o wsparcie, pocieszenie i poczucie nadziei dla uczniów, a także o to, aby pozostali silni w wierze.

Módl się za chrześcijan, którzy nawrócili się z islamu i są pod silną presją, by wyprzeć się nowej wiary. Módl się, aby mieli dostęp do Biblii i społeczności z innymi wierzącymi. Módl się za kościoły chrześcijańskie, które nie mają możliwości pozyskania budynków kościelnych.

Indonezja jest największym krajem muzułmańskim na świecie. Módl się, aby jak największa liczba muzułmanów w Indonezji poznała Chrystusa.

Modlitwa za Indonezję

Panie Jezu, podnosimy do Ciebie za naszych braci i siostry w Indonezji, a w szczególności prosimy o Twoje błogosławieństwo dla tych, którzy nadal leczą zranienia fizyczne i psychiczne. Obdarz ich Twoim pokojem i Twoją miłością, i przynieś uzdrowienie i odnowę Twojemu Kościołowi. Daj swojemu ludowi odwagę, aby stanął w Twoim imieniu w obliczu tak niebezpiecznych okoliczności głosząc Twoją miłość i pokój. Amen.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.