Prześladowania w Indonezji

Indonezja

47
ŚIP
2021
Indonezja
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
49
Indonezja
Chrześcijan
33,19
Populacja
272.22
Islamski ekstremizm
Religijnie motywowany nacjonalizm
Życie prywatne: 11.500
Życie w rodzinie: 11.400
Życie w społeczeństwie: 12.400
Życie w państwie: 10.700
Życie w kościele: 9.300
przemoc fizyczna: 7.800

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 11.500
Życie w rodzinie: 11.400
Życie w społeczeństwie: 12.400
Życie w państwie: 10.700
Życie w kościele: 9.300
przemoc fizyczna: 7.800

Jak wyglądają prześladowania w Indonezji?

Sytuacja chrześcijan w Indonezji w ostatnich latach stopniowo się pogarsza, a społeczeństwo indonezyjskie nabiera coraz bardziej konserwatywnego islamskiego charakteru. Chrześcijanie, którzy dorastali w muzułmańskich domach, często doświadczają prześladowań ze strony swoich rodzin. Jednak intensywność prześladowań różni się w zależności od rodziny i lokalizacji. W wielu domach ma miejsce słowne znęcanie się nad chrześcijańskimi członkami rodziny oraz izolowanie ich z powodu wiary. Tylko niewielki procent nawróconych spotyka się z przemocą fizyczną.
Poziom prześladowań zależy również od regionu Indonezji, w którym mieszkają chrześcijanie. W niektórych miejscach zapalnych, takich jak Jawa Zachodnia czy Aceh, ekstremistyczne grupy islamskie dysponują znaczącą siłę i mocno wpływają na życie społeczne i polityczne. Dzielenie się Ewangelią może przysporzyć wierzącym wielu problemy ze strony ekstremistów. Ponadto grupy kościelne spoza tradycyjnego nurtu chrześcijańskiego mają zwykle trudności z uzyskaniem pozwolenia na budowę kościołów. Nawet jeśli uda im się spełnić wszystkie wymogi prawne (w tym uzyskać pozytywne rozstrzygnięcie w sądzie), władze lokalne nadal mogą odmówić wydania pozwolenia.
Pewne pozytywne zmiany miały jednak miejsce w Indonezji. Jak donosi Jakarta Post, po raz pierwszy od objęcia urzędu, prezydent Jokowi ostrożnie wypowiedział się przeciwko trudnościom, z jakimi borykają się wyznawcy religii mniejszościowych, gdy chcą otworzyć nowe miejsce kultu.

Prześladowania z perspektywy kobiet

Nierówność płci w Indonezji jest problemem, do którego przyznaje się rząd. Jednak małżeństwa dzieci i wysokie wskaźniki śmiertelności kobiet pozostają w dużej mierze nieuwzględniane w oficjalnych statystykach i szacuje się, że jedna trzecia indonezyjskich kobiet pada ofiarą przemocy fizycznej lub seksualnej.
W tym kontekście większość doniesień o prześladowaniach chrześcijańskich kobiet i dziewcząt dotyczą gróźb rozwodu, co zwłaszcza na wsi oznacza utratę fizycznego i ekonomicznego bezpieczeństwa. Chrześcijanki, które jako pierwsze w swojej rodzinie nawracają się na chrześcijaństwo, są narażone na przymusowy rozwód.
Ponadto chrześcijanki są dyskryminowane poprzez narzucanie religijnych zasad dotyczących ubioru. W prowincjach takich jak Aceh kobiety są zobowiązane do noszenia hidżabu (zwłaszcza w urzędach państwowych). W roku szkolnym 2019/2020 pojawiła się kwestia sporna związana z obowiązującym ubiorem, która dotyka głównie chrześcijańskich dziewcząt – obecnie, niektóre szkoły państwowe chcą wprowadzić przepisy zmuszające uczennice do noszenia hidżabu.  

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Indonezyjskie kobiety i mężczyźni doświadczają prześladowań w równym stopniu. Jednak mężczyźni są zwykle mniej dotkliwie prześladowani w życiu prywatnym. Z drugiej jednak strony raporty wskazują, że znaczące osoby np. duchowni stają się głównymi celami publicznej dyskryminacji religijnej. Jest duże prawdopodobieństwo, że doświadczą przemocy fizycznej i więzienia z powodu „podżeganie do nienawiści religijnej”.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Indonezja przesunęła się o dwa miejsca do góry w rankingu Światowego Indeksu Prześladowań 2021 w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wynika to przede wszystkim z faktu, że odnotowano większe prześladowania chrześcijan, co skutkowało wzrostem presji w prawie wszystkich sferach. Drugi rok z rzędu nie było zamachów bombowych na kościoły, ale chrześcijanie wciąż mają trudności ze swobodnym spotkaniem się. Jeden pastor w Papui został zabity, rzekomo przez żołnierza rządowego, a ponad 50 osób zostało eksmitowanych z ich ziem na Małych Wyspach Sundajskich. Dziesiątki islamskich ekstremistów zostało aresztowanych przez władze, a ich ataki zostały udaremnione.

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Miejscem najsilniejszych prześladowań w Indonezji jest prowincja Aceh na północno-zachodnim krańcu Sumatry. Jest to jedyna prowincja, gdzie obowiązuje prawu szariatu. W październiku 2015 r. zamknięto wiele kościołów, a budowa nowych jest niemożliwa. Z kolei w innych prowincjach budowa nowych kościołów jest utrudniona. W wielu częściach Indonezji, osoby nawrócone z islamu napotykają poważne przeciwności, jednak nawróceni w regionie Aceh prawdopodobnie doświadczają największej presji.

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Indonezji?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Indonezji? Open Doors współpracuje z lokalnymi partnerami, aby być błogosławieństwem zarówno dla pracowników terenowych, jak i nowych wierzących, oraz wzmacniać kościół. Open Doors pomaga chrześcijanom nawróconym z islamu, dystrybuuje chrześcijańskie publikacje, udziela mikro-pożyczek, realizuje szkolenia na temat uczniostwa, a nawet organizuje schronienie, gdy chrześcijanie są w niebezpieczeństwie.
Pomocne informacje

Intencje modlitewne

  • Módl się o chrześcijan, którzy porzucają islam i są pod silną presją ze strony rodziny i lokalnej społeczności, aby wyrzec się wiary w Jezusa. Poproś Boga, aby udzielił im wsparcia, którego potrzebują – a także dał dostępu do Biblii i nauczania.
  • Módl się, aby kościoły, które starają się mieć miejsca do spotkań, znalazły przychylność rządu i miały swobodę gromadzenia się i oddawania czci w pokoju.
  • Módl się, aby Bóg dał liderom i wolontariuszom odwagę i wytrwałość, których potrzebują w przewodzeniu i służbie Kościołowi w Indonezji.
  • Módl się o chrześcijańskie dzieci i młodzież, które często spotykają się z dyskryminacją i izolacją z powodu swojej wiary. Proś Boga, aby wzmocnił ich wiarę, dał im nadzieję i przekonanie, że nie są sami w Chrystusie.

Modlitwa za Indonezję

Ojcze, proszę, daj indonezyjskim chrześcijanom odwagę i siłę, których potrzebują, by służyć Ci w otoczeniu, które sprzeciwia się ich wierze. Bądź z chrześcijanami, którzy codziennie zmagają się ze swoimi muzułmańskimi rodzinami. Okaż im łaskę, by ich codzienna wiara była obrazem Twojej miłości. Ojcze, proszę, daj naszym braciom i siostrom więcej swobody w oddawaniu Ci czci – by mieli gdzie spotykać się w Twoim imieniu. Modlimy się o to wszystko w Twym potężnym imieniu, Jezu. Amen.