Prześladowania w Kuwejcie

Kuwejt

48
ŚIP
2021
Kuwejt
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
43
Kuwejt
Chrześcijan
0,51
Populacja
4.30
Islamski ekstremizm
Ucisk ze strony klanu/plemienia
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 13.200
Życie w rodzinie: 13.500
Życie w społeczeństwie: 9.900
Życie w państwie: 12.200
Życie w kościele: 13.200
przemoc fizyczna: 1.100

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 13.200
Życie w rodzinie: 13.500
Życie w społeczeństwie: 9.900
Życie w państwie: 12.200
Życie w kościele: 13.200
przemoc fizyczna: 1.100

Jak wyglądają prześladowania na Kuwejcie?

W Kuwejcie imigranci chrześcijanie mają względną swobodę w nieformalnym praktykowaniu wiary. Jednakże legalne miejsca kultu są zbyt małe jak na liczbę wiernych, co może prowadzić do napięć pomiędzy różnymi grupami chrześcijańskimi. Ponadto niezwykle trudno jest pozyskać nieruchomość do gromadzenia się. Nawróceni z islamu spotykają się z najbardziej skrajnymi prześladowaniami, ponieważ zarówno członkowie rodziny, jak i lokalna społeczność przymuszają ich do porzucenie wiary chrześcijańskiej. Ci wierzący są narażeni na dyskryminację, nękanie, monitorowanie ich działań przez policję, a nawet zastraszanie przez grupy straży obywatelskiej. Co więcej, przejście z islamu na inną wiarę nie jest oficjalnie uznawane i może prowadzić do problemów prawnych w sprawach dotyczących statusu osobistego czy majątku. Muzułmanie-imigranci, którzy przechodzą na chrześcijaństwo, doświadczają podobnej presji, jak w swoich krajach ojczystych, ponieważ często żyją we własnych społecznościach narodowych lub etnicznych. Mimo to rzadko pojawiają się doniesienia o zabijaniu, więzieniu lub krzywdzeniu chrześcijan z powodu ich wiary.

Prześladowania z perspektywy kobiet

Chrześcijanki są wyjątkowo bezbronne, ponieważ pozycja kobiet w Kuwejcie jest niższa niż mężczyzn. Mimo tego, że w Kuwejcie jest stosunkowo niewielu chrześcijan, wiele chrześcijanek z zagranicy pracuje w Kuwejcie jako pokojówki w bogatych domach. Ma to znaczenie w kraju, w którym liczba ludności napływowej przewyższa liczbę mieszkańców. Rdzenne mieszkanki Kuwejtu porzucające islam na rzecz chrześcijaństwa napotykają silne naciski ze strony rodziny, by porzucić nową wiarę. To popycha niektóre z nich do emigracji. Ogromnym utrudnieniem w przypadku kobiet nawróconych na chrześcijaństwo, które chcą założyć chrześcijańską rodzinę, jest fakt, że kobietom pochodzenia muzułmańskiego prawo zabrania małżeństwa z niemuzułmaninem. Pokojówki pracujące w Kuwejcie często są molestowane seksualnie lub traktowane jak niewolnice. Złe traktowanie pracowników migracyjnych, w tym wykorzystywanie seksualne, stało się głośnym problemem na szczeblu międzynarodowym. Chociaż nie zawsze jest to powiązane z wyznaniem osoby prześladowanej, duża część chrześcijańskich pracowników domowych, a są to głównie kobiety, doświadcza przemocy seksualnej.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

W Kuwejcie mężczyźni nawróceni na chrześcijaństwo są narażeni na odrzucenie przez rodzinę, zarówno bliską jak i dalszą, co wpływa na ich sytuację finansową. W tym islamskim społeczeństwie mężczyzna, który się nawróci traci szacunek społeczny i wsparcie finansowe. Często oznacza to, że mężczyzna bądź chłopiec jest zmuszony do opuszczenia domu rodzinnego. Bez wsparcia rodziny mężczyznom trudno jest znaleźć lub utrzymać pracę, a znalezienie kandydatki na żonę staje się prawie niemożliwe. Mężczyźni będący chrześcijanami są szczególnie narażeni na dyskryminację i wrogość w miejscu pracy. Żony muzułmanki rozwodzą się z mężami, którzy zostali chrześcijanami. Ostracyzm związany z nawróceniem jest dodatkowo wzmacniany przez trudności, jakich konwertyci z islamu doświadczają w tworzeniu trwałych grup kościelnych.

Poznaj „Judah”

»Słowo Boże jest tutaj wręcz pochłaniane. Ludzie są tak głodni Słowa, że Ono samo znajduje do nich drogę«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Presja pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Nawróceni z islamu są przytłoczeni ciężarem prześladowań napotykając wrogość ze strony rodziny oraz lokalnej społeczności.

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Kuwejt to bardzo mały kraj, którego stolica (Kuwejt) stanowi centrum wszystkich działań. Ryzyko, na jakie narażeni są chrześcijanie - zwłaszcza osoby nawracające się z islamu - zależy od rodzaju społeczności, do której chrześcijanie należą, a nie od obszaru geograficznego, w którym żyją. Na największe ryzyko narażeni są nawróceni Kuwejtczycy, ponieważ jest to społeczeństwo konserwatywne, a więzi rodzinne są silne. Chrześcijańscy emigranci z Zachodu najczęściej mają swobodę praktykowania swoich przekonań, o ile nie próbują nawracać innych. Chrześcijanie spoza Zachodu o niższym wykształceniu są bardziej narażeni na dyskryminację i napastowanie, zwłaszcza pracownice domowe. Wiele z nich pochodzi z Filipin.
 

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Kuwejcie?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Kuwejcie? Open Doors zapewnia wsparcie modlitewne prześladowanym chrześcijanom w Kuwejcie.

Intencje modlitewne

  • Módl się za wielu chrześcijan z zagranicy, którzy pracują i mieszkają w Kuwejcie. Proś Boga, aby dał tym wierzącym społeczność, powołania i niezachwianą nadzieję.
  • Módl się, aby rząd Kuwejtu zapewnił chrześcijanom - zwłaszcza tym pochodzenia muzułmańskiego - większą swobodę spotykania się, modlitwy i dzielenia się wiarą.
  • Zdarza się, że chrześcijanie wywodzący się z islamu są zatrzymywani i przesłuchiwani przez władze. Stawiają czoła poważnym zagrożeniom, jeśli decydują się nadal praktykować swoją wiarę i spotykać się z innymi wierzącymi. Proś Boga, aby dał im odwagę i wytrwałość, by mocni trwali w Chrystusie.

Modlitwa za Kuwejt

Ojcze, przychodzimy do Ciebie i prosimy Cię o wzmocnienie Twojego Kościoła w Kuwejcie. Prosimy, daj naszym braciom i siostrom w Chrystusie pasję, by podążali za Tobą w ogniu prześladowań - pokazuj im, że jesteś z nimi. Prowadź ich, aby z odwagą zachowywali wiarę w obliczu prób. Wzmacniaj ich i pocieszaj dla Twojej chwały. Modlimy się również, aby rząd złagodził ucisk i zapewnił wspólnotom chrześcijańskim więcej swobody w spotykaniu się, wielbieniu Boga i praktykowaniu wiary. W imieniu Jezusa, amen.