ŚIP Nepal

Nepal

34
ŚIP
2021
Nepal
Religia
Hinduizm
Ranking poprzednie lata
32
Nepal
Chrześcijan
1,29
Populacja
30.26
Religijnie motywowany nacjonalizm
Ucisk ze strony klanu/plemienia
Życie prywatne: 12.400
Życie w rodzinie: 9.700
Życie w społeczeństwie: 9.900
Życie w państwie: 13.000
Życie w kościele: 12.300
przemoc fizyczna: 8.500

Okres badawczy

1 listopada 2019 - 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 12.400
Życie w rodzinie: 9.700
Życie w społeczeństwie: 9.900
Życie w państwie: 13.000
Życie w kościele: 12.300
przemoc fizyczna: 8.500

Jak wyglądają prześladowania w Nepalu?

Najdotkliwsze prześladowania dotykają konwertytów z hinduizmu; w oczach społeczeństwa odeszli oni od wiary przodków, zerwali z kulturą i tożsamością narodową. Konwertyci i członkowie kościołów protestanckich doświadczają presji ze strony rodziny, przyjaciół, lokalnej społeczności i władz. Członkowie Kościoła rzymskokatolickiego, a także kościoły, do których uczęszcza więcej obcokrajowców, często mają mniej problemów. Sytuacja polityczna Nepalu jest bardzo niestabilna. Napędzają ją konflikty wewnętrzne, jak i konflikty z sąsiadami, tj. Chinami i Indiami. Hinduscy ekstremiści czasami wykorzystują ten fakt, atakując chrześcijan. W Nepalu obowiązuje również prawo antykonwersyjne, które ostatnio służyło za podstawę wydalenia z kraju obcokrajowców. Prawo to może być szeroko stosowane, a ponieważ mówi, że każdy, kto przyczyni się do zmiany religii przez Nepalczyka, może zostać ukarany więzieniem, grzywną lub deportacją, zostało ono użyte do zaatakowania chrześcijan. Na pewnych obszarach kraju chrześcijanie zostali pominięci przy rozdzielaniu pomocy w związku z pandemią COVID-19, co po raz kolejny pokazało, że uważani są za obywateli drugiej kategorii.

Prześladowania z perspektywy kobiet

Kobiety zazwyczaj nawracają się na chrześcijaństwo po tym, jak doświadczają uzdrowienia lub innego cudu w życiu własnym czy kogoś z najbliższej rodziny. Jawne praktykowanie wiary chrześcijańskiej wiąże się z niebezpieczeństwem, dlatego wiele z nich ukrywa swój udział w nabożeństwach. Jeśli otoczenie dowie się o ich nawróceniu, kobiety będą dyskryminowane, mogą też zostać pobite przez członków rodziny. Grozi im także areszt domowy. Innymi formami prześladowań są: odebranie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb, zakaz edukacji, pozbawienie podstawowych praw. Po przemocy emocjonalnej i psychicznej rodzina ucieka się do przemocy fizycznej. W pierwszej fazie źródłem przemocy jest najbliższa rodzina (mąż, teściowie, rodzice). Z czasem kobiety stają się wyrzutkami społecznymi, zagrożona jest ich pozycja społeczna. Zdarza się, choć niezbyt często, że rodziny aranżują małżeństwo córki z mężczyzną, który nie jest chrześcijaninem. Odnotowano kilka incydentów, kiedy to rodziny groziły swoim córkom śmiercią.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Chrześcijańscy mężczyźni i chłopcy, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo, narażeni są przemoc fizyczną i psychiczną ze strony rodziny i społeczeństwa. Rodziny odbierają im prawo do należnego spadku, lokalni urzędnicy robią im trudności przy wydawaniu aktu urodzenia lub innych dokumentów związanych z obywatelstwem. Znane są przypadki znęcania się nad konwertytami w miejscach publicznych, takich jak targowiska lub w miejsca pracy. Zgodnie z nepalskim prawem obywatele nie mogą zostać pozbawieni funkcji publicznych z powodu swoich przekonań religijnych.  Jednak chrześcijanie pełniący służbę publiczną, zwłaszcza w siłach zbrojnych, narzekali, że nie mieli możliwości awansu. Na obszarach wiejskich wyznawcy hinduizmu uniemożliwiają chrześcijanom branie udziału w życiu wspólnotowym. W nepalskiej armii, na stanowiskach rządowych i w policji chrześcijanie są zmuszeni czcić hinduistyczne bóstwa i uczestniczyć w obrzędach. Obejmuje to spożywanie posiłków ofiarowanych bożkom lub nakładanie cynobrowego proszku na głowy podczas hinduistycznych uroczystości. Chrześcijanie zazwyczaj migrują z dala od rodzinnego domu, aby rozpocząć nowe życie i uniknąć niedostatku. Liderzy kościołów niezależnych i przywódcy kościelni stanowią główny cel prześladowań na tle religijnym. Hinduistyczni ekstremiści koncentrują swoje ataki na przywódcach, co ma stanowić ostrzeżenie dla chrześcijan w okolicy. Atakują ich także dlatego, że uważa się, że to oni są odpowiedzialni za rosnącą liczbę nawróceń na chrześcijaństwo. Pobicia i społeczny ostracyzm wobec mężczyzn osłabiają ich pozycję ekonomiczną i możliwości utrzymania rodziny. Większość mężczyzn i starszych chłopców jest żywicielami rodziny, więc ta forma dyskryminacji oznacza, że cała rodzina staje w obliczu problemów ekonomicznych i braku zabezpieczenia socjalnego.

Poznaj „Bhumikę”

»W mojej wiosce ludzie nie pozwalają mi korzystać ze studni. Nie wolno mi nawet dotykać rączki pompy. Często potajemnie chodziłam nocą po wodę«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Nepal spadł o dwa miejsca w porównaniu z ubiegłym rokiem, jednak prześladowania ciągle się nasilają. Sytuacja chrześcijan na całym świecie pogarsza się, stąd spadek Nepalu w rankingu ŚIP 2021. Chrześcijanie poddawani są presji we wszystkich sferach życia, w życiu prywatnym i publicznym, co odzwierciedla trudności, z jakimi zmagają się konwertyci z hinduizmu, jak i utrudnienia ze strony rządzących władz.

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Najbardziej narażeni na prześladowania są chrześcijanie nawróceni z hinduizmu. Sytuacja wierzących na wsi jest gorsza niż w miastach. Wszystkim chrześcijanom grozi niebezpieczeństwo w związku z nadużywaniem prawa antykonwersyjnego.

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Nepalu?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Nepalu? Open Doors współpracuje z lokalnymi kościołami i wolontariuszami. Służba Open Doors w Nepalu polega na dystrybucji Pisma Świętego i materiałów chrześcijańskich, prowadzeniu szkoleń dla przywódców kościelnych i chrześcijan (w tym na temat gotowości na prześladowania), dostarczaniu pomocy społeczno-ekonomicznej (w tym pomocy dla potrzebujących w związku z pandemią), zapewnianiu pomocy prawnej i działań na rzecz wolności religijnej, realizowaniu projektów specjalnych zgodnie z potrzebami lokalnych kościołów.  

Intencje modlitewne

  • Módl się o mądrość dla chrześcijan w Nepalu, aby byli bezpieczni, opowiadając innym ludziom o swojej wierze i odważni podczas głoszenia Ewangelii. Módl się, aby Bóg zmiękczył serca tych, którzy stanowią prawo, i aby przyciągnął ich do siebie poprzez odważne świadectwo naszych braci i sióstr.
  • Módl się za chrześcijanki w Nepalu, które są prześladowane przez członków swoich rodzin. Wiele z nich jest bitych, zastraszanych, nie pozwala się im chodzić do kościoła. Czują się odrzucone i samotne. Proszę, módl się, aby wytrwały w wierze, aby dzięki ich świadectwu Bóg dał się poznać ich całym rodzinom.
  • Módl się za wierzących, którzy mieszkają w odległych rejonach kraju. Naszym lokalnym partnerom trudno jest się z nimi skontaktować, a kiedy doświadczają prześladowań, dotarcie z pomocą zajmuje wiele czasu. Módl się za chrześcijan w tych odległych miejscach, aby Bóg był ich siłą, aby zaspokoił wszystkie ich potrzeby.

Modlitwa za Nepal

Wszechmogący Boże, modlimy się za nasze siostry i braci w Nepalu. Prosimy, byś ich chronił i podtrzymywał ich wiarę w obliczu prześladowań. Modlimy się za chrześcijan, którzy doświadczają prześladowań i ostracyzmu w swoim lokalnym środowisku. Modlimy się o bezpieczeństwo ludzi, którzy są atakowani, ponieważ głoszą Ewangelię tym, którzy jej nie znają. Przyjdź z pomocą tym, którzy do Ciebie wołają w imieniu Jezusa. Amen.