Świadectwa wiary

Algieria: Chrześcijanie przed sądem za "pracę misyjną”

Muzułmańska kobieta pozywa własnego męża

(Open Doors Polska)  - "Nakłanianie muzułmanina do zmiany religii": jest to jeden z zarzutów, za które w Algierii w dniu 6 listopada zostanie skazanych pięciu chrześcijan. Pochodzą oni z miejscowości Bechloul, położonej w regionie Kabylei w północno-wschodniej Algierii, około 100 km na południowy wschód od stolicy Algierii. Trzech oskarżonych należy do tej samej rodziny, inny jest mężem powoda.

Zagrożone kilka lat pozbawienia wolności

Po tym, jak jego mąż porzucił islam i nawrócił się na chrześcijaństwo, między nim a jego żoną pojawiły się ogromne napięcia. Chrześcijańska rodzina próbowała pośredniczyć w konflikcie. W lipcu zeszłego roku kobieta postawiła zarzut, że "wywierano na nią presję, aby przeszła na wiarę chrześcijańską". Podżeganie muzułmanina do zmiany wiary jest przestępstwem w prawie algierskim. Ponadto oskarżano go o praktykowanie "kultu religijnego w miejscu do tego nieprzeznaczonym" - kolejne naruszenie rozporządzenia z 2006 r. W przypadku skazania oskarżonych grozi im kara więzienia oraz wysokie grzywny.

Chrześcijańskie prezenty - Sprawa do prokuratora

W innym procesie 29-letni Christian Idir Hamdad jest oskarżony o "nielegalny import materiałów chrześcijańskich". Po powrocie z podróży zagranicznej miał w bagażu kilka przedmiotów z chrześcijańskimi napisami: krzyże, breloczki do kluczy i husty. Po ich odkryciu był długo przesłuchiwany przez policję na lotnisku. Kolejny proces zakończył się uniewinnieniem, ale prokurator chce wznowić sprawę.

Zdjęcie: Idir Hamdad (Źródło: World Watch Monitor)
Zdjęcie: Idir Hamdad (Źródło: World Watch Monitor)

Ze względu na rosnące ograniczenia Komitet Praw Człowieka ONZ wezwał rząd algierski do zaprzestania nękania członków mniejszości chrześcijańskiej. W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy zamknięcie kilku kościołów i innych instytucji chrześcijańskich. Ale być może najbardziej bolesnymi doświadczeniami chrześcijan w ich własnej rodzinie są te, kiedy ich najbliżsi krewni reagują na ich wiarę nienawiścią i prześladowaniami.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Algierii:

  • Módl się o chrześcijan w Algierii, którzy przechodzą przez próby i doświadczenia, aby Bóg dał im wytrwałość i siły.
  • Módl się za małżeństwa i rodziny chrześcijan z muzułmańskimi współmałżonkami.
  • Módl się szczególnie za dzieci w takich rodzinach, aby Jezus zapewnił im bezpieczeństwo i dał im pokój pomimo okoliczności.
  • Módl się za algierskie zgromadzenia, aby życie kościelne było kontynuowane w pełnej wolności, i aby chrześcijanie doświadczyli wzmocnienia swojej wiary.