Wiadomości prasowe

ALGIERIA: PRZYWÓDCA KOŚCIOŁA SKAZANY NA DWA LATA WIĘZIENIA

Podczas wizyty w Niemczech w 2022 r. Youssef Ourahmane powiedział: „Prześladowania są zawsze początkiem czegoś nowego”

(Open Doors, Polska) – Sąd Algierii skazał pastora Youssefa Ourahmane (67) na dwa lata więzienia i grzywnę w wysokości 100 000 dinarów algierskich (ok. 690 euro). Pastor jest wiceprzewodniczącym oficjalnie uznanej organizacji parasolowej Algierskich Kościołów Protestanckich (EPA) i był jednym z prelegentów podczas Dni Open Doors w Niemczech w zeszłym roku.

„Prześladowania to najlepsza okazja do dawania świadectwa o Chrystusie” (Youssef Ourahmane)

Wyrok zaoczny

W marcu 2023 r. niewielka grupa chrześcijańskich rodzin spędziła podczas wakacji szkolnych trzy dni na terenie kościoła, który został zamknięty i zapieczętowany na polecenie gubernatora prowincji w 2019 roku. W następstwie dochodzenia pastor Ourahmane został oskarżony o zorganizowanie nielegalnego zgromadzenia religijnego i prowadzenie praktyk religijnych w budynku, który nie jest do tego celu przeznaczony. Zarzuty opierają się na dwóch artykułach rozporządzenia z 2006 r. regulującego kult niemuzułmański. Pastor Ourahmane nie był obecny podczas procesu i został poinformowany o zarzutach i wyroku dopiero w połowie września. Wówczas złożył apelację. Termin rozprawy wyznaczono na 19 listopada 2023 roku.

Ponad 45 kościołów protestanckich połączyło się w EPA (Église Protestante d' Algérie). Oprócz pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego EPA pastor Ourahmane nadzoruje wiele kościołów i szkół biblijnych w różnych regionach kraju.

Chociaż chrześcijanie stanowią zaledwie 0,3% populacji kraju, od roku 2017 rząd Algierii wyraźnie nasilił represje wobec kościołów. Do tej pory zamknięto co najmniej 26 kościołów; ponadto chrześcijanie są zatrzymywani i karani grzywną lub więzieniem za działalność o charakterze religijnym.

Prześladowania jako „najlepsza okazja do dawania świadectwa o Chrystusie”

Z okazji Dnia Open Doors 2022 pastor Ourahmane odwiedził Niemcy i opowiedział o sytuacji chrześcijan w Algierii. Pod hasłem „Prześladowania – szansą” powiedział między innymi: „Prześladowania nigdy nie były końcem Kościoła, ale są najlepszą okazją do dawania świadectwa o Chrystusie. [...] To zawsze początek czegoś nowego. Nawet jeśli zamykają nasze kościoły lub wysuwają przeciwko nam fałszywe oskarżenia: Wierzę, że Jezus jest na tronie i nic nie dzieje się wbrew Jego woli”. Pastor opowiedział o licznych przesłuchaniach chrześcijan przez policję. Powiedział, że sam był wzywany na posterunek policji ponad 20 razy.

Ze względu na bardzo małą liczbę chrześcijan w kraju podczas przesłuchań i zatrzymań chrześcijanie często zauważają, że przedstawiciele władz są bardzo zaciekawienie chrześcijaństwem. Ourahmane opowiedział o licznych przypadkach, kiedy to policjanci, a nawet sędziowie byli bardzo zainteresowani tym, jak i dlaczego ktoś przeszedł z islamu na chrześcijaństwo. W rezultacie kilku muzułmańskich urzędników uwierzyło w Jezusa.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2023 Algieria zajmuje 19. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Źródło: Middle East Concern, Open Doors

Prosimy, módl się za Youssefa Ourahmane i chrześcijan w Algierii:

  • Módl się, aby Jezus chronił pastora Youssefa i aby jego apelacja odniosła oczekiwany skutek.
  • Módlmy się o chrześcijan, aby mieli możliwość gromadzenia się i umacniania pomimo zamkniętych kościołów.
  • Módl się, aby Bóg nadal otwierał drzwi dla Ewangelii, aby wielu muzułmanów dowiedziało się o Bożej miłości w Jezusie Chrystusie.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Zobacz również

Secret Kids 2023

Secret Kids to materiały informacyjne i modlitewne na temat prześladowanego kościoła przygotowane z myślą o najmłodszych. Kolorowanki, Gra Wyszukiwajka i specjalnie oprzygotowana książeczka pozwolą lepiej poznać problemy dzieci prześladowanego Kościoła.

Spotkanie z prelegentem

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat prześladowanych chrześcijan nie musisz dłużej szukać! Zaproś jednego z naszych prelegentów na spotkanie w swoim domu, szkole lub kościele. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje zaproszenie.