Wiadomości prasowe

Antychrześcijańska polityka Chin po rządami Xi Jinping

Komunizm prowadzi do prześladowań chrześcijan – liderzy próbują bronić Kościół

(Open Doors Polska) - Wspólną deklaracją 48 pekińskich kościołów domowych broniło się przed rosnącą presją ze strony partii komunistycznej i rządu Chin. Krok ten został zgłoszony organizacji niosącej pomoc prześladowanym chrześcijanom Open Doors. Wspólnoty w ten sposób pragną zwrócić uwagę na niepokojący rozwój wydarzeń od momentu wejścia w życie w lutym 2018 roku nowych regulacji ingerujących w sposób funkcjonowania kościołów chrześcijańskich.

Zdjęcie: Zgromadzenie w kościele domowym. W nabożeństwach w kościołach domowych uczestniczy od kilku do kilkuset osób.
Zdjęcie: Zgromadzenie w kościele domowym. W nabożeństwach w kościołach domowych uczestniczy od kilku do kilkuset osób.

Typowym, w kontekście rosnącej presji i kontroli wydaje się nakaz wydany w prowincji Henan w lipcu tego roku: w myśl nowych rozporządzeń w trakcie każdego nabożeństwa chrześcijanie są zobowiązani do odśpiewania hymnu narodowego i wywieszenia flagi. Ponadto duchowni mają przekazywać dane osobowe swoich członków. W samym tylko marcu 2018 roku zamknięto około 100 kościołów w mieście Nanyang. Zakaz udziału w nabożeństwach obejmuje cały kraj i obejmuje wszystkie osoby poniżej osiemnastego roku życia. Celem decyzji władz jest wyhamowanie szybko rozwijającego się Kościoła oraz powrót komunizmu.

Powrót komunistycznej „tradycji” do prześladowań chrześcijan

Już pod rządami Mao i Stalina stało się jasne, że prześladowania chrześcijan będą integralną częścią systemu komunistycznego. W przeszłości w procesie ograniczania wolności religijnej często podejmowano decyzje w myśl, których zamykano lub niszczono budynki kościele, więziono liderów, deportowano chrześcijan, wysyłano ich do obozów pracy, czy najzwyczajniej mordowano. Światowy Indeks Prześladowań publikowany przez Open Doors identyfikuje komunizm, jako siłę napędową prześladowań chrześcijan obok innych, takich jak islam i nacjonalizm o podłożu religijnym.
Kościoły domagają się od rządu ochrony swoich konstytucyjnych praw

Teraz, 23 lipca, pekińskie kościoły domowe skierowały wspólną deklarację do chińskiego rządu. Oto kilka fragmentów:

Od lutego 2018 roku kościoły w Pekinie, Szanghaju, Syczuanie, Guangdong, Henanie i innych miejscach doświadczają zmian w klimacie politycznym w obszarze wolności religijnej. Wszystkie one [....] stają w obliczu presji pojawiającej się z wielu stron, w tym powtarzających się interwencji przedstawicieli władz w kościelnych miejscach zgromadzeń. [....] Wzywamy rząd do respektowania historycznego wzrostu i obecnego stanu kościołów domowych. Zwracamy się do nich o poszanowanie ustalonych zwyczajów religijnych i praktyk pracy chrześcijańskiej, a także uszanowania podstawowego prawa do wolności religijnej i praw obywatelskich.

Deklarujemy, że nasze przekonania są chronione przez Konstytucję.

Zgodnie z art. 33 ust. 3 Konstytucji Chińskiej Państwo szanuje i chroni prawa jednostek. Artykuł 36 Konstytucji stanowi, że "Państwo szanuje i chroni prawa jednostki": "Obywatele Chińskiej Republiki Ludowej mają zagwarantowaną wolność wyznania. Żaden organ rządowy, grupa społeczna lub jednostka nie może zmuszać innego obywatela do wierzenia lub nie wierzenia […]“

W Zgromadzeniu Narodowym do spraw pracy religijnej w 2016 r. stwierdza się: "Wyznawcy religii nie są w opozycji do Partii i obywateli Chin, ani nie są przeszkodą lub barierą w budowaniu socjalizmu. Są raczej pozytywną siłą i wnoszą wiarygodny wkład i siłę w rozwój chińskiego socjalizmu. Jeśli ta wielka rzesza wierzących jest postrzegana, jako obcy wpływ, który musi być kontrolowany i kierowany, lub jako podmiot, przed którym należy się chronić, lub z którym należy się rozprawić, popełniamy jeden z najbardziej podstawowych błędów. Musimy chronić prawa i interesy tej wielkiej grupy wierzących".

Deklarujemy, że nasza wiara jest w pełni zgodna z Biblią i tradycjami chrześcijańskimi. Przyłączamy się do "Wyznania Apostolskiego Wiary". Chociaż istnieją pewne różnice w sposobie, w jaki kościoły wyrażają swoją wiarę, "Kościół" jest ciałem wierzących, w którym wszyscy posiadają tego samego Ducha Świętego. W potrzebie stajemy razem i wspieramy się nawzajem do czasu ustąpienia burzy […].

Oświadczamy, że nigdy nie porzucimy wiary […].Nie gwarantując wolności religijnej żaden rząd nie ostoi się.

Chiny zajmują obecnie 43 miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors

Zachęcamy do wykorzystywania publikowanych na stronach Open Doors wiadomości.

 

Kontakt dla prasy
Open Doors Polska.
Skr. poczt.91
02-783 Warszawa 59
T +48 (22) 250 16 70
E info@opendoors.pl
I www.opendoors.pl