Wiadomości prasowe

Brunei: kolejny krok w kierunku wprowadzenia prawa szariatu

Sułtan zatwierdza nowy projekt prawa karnego

(Open Doors  Polska) - Po długim czasie Brunei podjęło kolejny krok w kierunku pełnego wdrożenia prawa szariatu (prawa muzułmańskiego). Sułtan Hassanal Bolkiah i Rada Religii przedstawiły projekt kodeksu karnego, który zawiera wytyczne proceduralne w zakresie dochodzenia, ścigania i jurysdykcji. Projekt przewiduje również wprowadzenie surowszych kar za poważne przestępstwa, takie jak odcinanie kończyn w przypadku kradzieży.
Wprowadzenie prawa szariatu w małym sułtanacie na wyspie Borneo rozpoczęło się w maju 2014 roku. Sułtan Bolkiah wielokrotnie wyrażał swoje niezadowolenie z opóźnienia następnego etapu wdrażania prawa karnego. Nowy projekt ma obecnie umożliwić stosowanie prawa w praktyce.

 

Zdjęcie symboliczne
Zdjęcie symboliczne

Chrześcijanie również dotknięci prawem szariatu

Prawo szariatu zostało wprowadzone w Brunei jeszcze przed uzyskaniem niepodległości w 1984 r. w sprawach cywilnych i religijnych. Chociaż dotyczyło to tylko muzułmanów, prawo karne szariatu ma obecnie zastosowanie do wszystkich obywateli, w tym niemuzułmanów. Może to spowodować nasilenie prześladowań chrześcijan. Zwłaszcza chrześcijanie nawróceni z islamu już teraz muszą być bardzo ostrożni i często praktykują swoją wiarę w ukryciu. Zgodnie z ustawą karną wprowadzoną w 2014 r. apostazja i bluźnierstwo mogą być karane śmiercią.
Brunei zajmuje 26 miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań za rok 2018. 54 800 z 430 000 mieszkańców to chrześcijanie.

Módlmy się za chrześcijan w Brunei:

  • Módlmy się za chrześcijan nawróconych z islamu, którzy obawiają się surowych prawa szariatu.
  • Módlmy  się za chrześcijan, którzy są zaniepokojeni wprowadzeniem prawa karnego opartego o szariat. Prośmy Boga, aby dał im siłę, odwagę i mądrość.
  • Módlmy się za sułtana, rząd i przywódców duchowych kraju. Prośmy Jezusa, aby zmienił ich serca.