Wiadomości prasowe

Chiny: 70 lat Chińskiej Republiki Ludowej

Wieloletni pracownicy Open Doors wypowiadają się na temat sytuacji chrześcijan w „Państwie Środka”

(Open Doors Polska) - 70 rocznica powstania Chińskiej Republiki Ludowej jest obchodzona w Pekinie w bardzo uroczysty sposób. Tymczasem na ulicach Hongkongu panuje zupełnie inna atmosfera. Skorzystaliśmy z okazji, by zapytać kilku z naszych lokalnych pracowników o ich spojrzenie na Kościół w Chinach.

2019-10-04_Open_Doors_753x370_Chiny_DetailPage

Seminarium dla liderów w kościele: uczestnicy modlą się za siebie nawzajem

Szansa dla kościoła

Julie* była świadkiem przemian, jaki Kościół w Chinach przeszedł w ciągu kilku ostatnich dekad: „Pamiętam jak 30 lat temu, wierzący potajemnie spotykali się w domach, na polach i w jaskiniach. Podczas i po rewolucji kulturalnej chrześcijaństwo było przedstawiane jako przesąd zachodni, a chrześcijanie potępiani jako kontrrewolucjoniści. Ludzie byli biedni, ale kochali Boga z pasją i codziennie ryzykowali swoim życiem, by móc cieszyć się przywilejem społeczności z braćmi i siostrami, wielbienia i spotkania z Bogiem”. Potem nastąpił okres względnej swobody. Jednak sytuacja Kościoła zmieniła się w ostatnich latach, Julie opisuje to następująco: „Od 2017 r. rząd zamknął niektóre główne kościoły; działalność liderów jest monitorowana i wywiera się na nich naciski, których celem jest ograniczenie wzrostu Kościoła. Jednak coraz większa liczba wierzących spotyka się w małych grupach. Ten nowy okres nasilonych represji jest, moim zdaniem, okazją do ponownego przebudzenia się Kościoła. Pierwszą lekcją, jakiej się nauczyliśmy, jest to, że współczesny Kościoły musi nauczyć się reagować na prześladowania tak, jak uczy nas tego Biblia. Młodsze pokolenie nigdy wcześniej nie doświadczyło takiej presji. Drugą lekcją jest potrzeba skutecznej pracy w małych grupach. To tak, jakby Bóg ponownie kalibrował fundamenty Kościoła, aby przygotować nas na czas dalszego wzrostu ”.

Społeczność cyfrowa

Dla Josha*, jednego z naszych młodszych współpracowników, najbardziej niezwykłą zmianą ostatnich lat jest sposób, w jaki chrześcijanie zaadaptowali do swoich potrzeb osiągnięcia ery cyfrowej: „Państwo instaluje coraz więcej kamer monitorujących, aby kontrolować chrześcijan odwiedzających kościoły. Zamiast tego oni używają Internetu do wymiany kazań, świadectw, wersetów biblijnych i pieśni. Choć to nie to samo, co nabożeństwo w lokalnym kościele, chrześcijanie wiedzą, gdzie znaleźć zachętę, nauki biblijne i świadectwa Bożego działania. Ta żywa cyfrowa wymiana jest szczególnie potrzebna młodemu pokoleniu chrześcijan. Jednocześnie rozwój wspólnot i pogłębianie wiary osobistej są utrudnione przez materializm, długie godziny pracy i presję otoczenia na odniesienie sukcesu zawodowego. Gospodarka rynkowa Chin podbiła serca wielu chrześcijan kosztem ich niepodzielnego oddania się Jezusowi ”.

Walka z beznadzieją

Josh pracuje pośród mniejszości etnicznych w północno-zachodnich Chinach. Tak opisuje ich sytuację: „W ciągu ostatnich 15–20 lat prześladowanie niektórych buddyjskich i muzułmańskich mniejszości etnicznych znacznie się nasiliło. Prawdziwym celem rządu jest zdławienie ruchów separatystycznych, zanim się jeszcze narodzą. Wielu chrześcijan pochodzenia buddyjskiego i muzułmańskiego zostało dotkniętych kulturowymi czystkami i bardzo ucierpiało z tego powodu. Pomaganie im i ich rodzinom w obecnym kryzysie jest jedną z najtrudniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek robiłem. Są niewinnymi ofiarami, które nie mają głosu. W trakcie próby, którą przechodzą, zmagają się z izolacją, strachem, złością i poczuciem beznadziei ”.
Chiny zajmują obecnie 27. miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Prosimy o modlitwę za chrześcijan w Chinach:

  • Módl się za młode pokolenie chrześcijan, aby postawili Jezusa Chrystusa na pierwszym miejscu.
  • Módl się, aby Bóg powołał oddanych liderów małych grup.
  • Módl się za chrześcijan wśród mniejszości etnicznych, aby Duch Święty umocnił ich wiarę.