Informacje o kraju

CHINY: HASŁA PAŃSTWOWE NA BUDYNKACH KOŚCIOŁÓW

(Open Doors, Polska) – Chińskie władze od lat starają się zacieśnić kontrolę nad kościołami i chrześcijanami, wprowadzając coraz bardziej rygorystyczne wytyczne i szczegółowe przepisy dotyczące działalności wspólnot religijnych. Wspólnotom działającym poza systemem grożą drakońskie kary. We wschodniej prowincji Zhejiang wprowadzono ostatnio nowy przepis nakazujący umieszczenie tablic z hasłami  promującymi miłość do partii, państwa i religii przy wejściu do kościołów. 

Zdjęcie: propaganda państwowa od wielu lat odgrywa ważną rolę w Chinach.
Zdjęcie: propaganda państwowa od wielu lat odgrywa ważną rolę w Chinach.

Kościoły coraz bardziej przypominają instytucje państwowe

Nowy wymóg nakłada na instytucje religijne obowiązek umieszczania przy wejściach tablic z napisami: „Kochaj Partię Komunistyczną, kochaj kraj i kochaj religię”, a także „Przestrzegaj zasad sinizacji religii” (sinizacja = dostosowanie do chińskich wartości i norm). Uważa się, że wprowadzenie tej zasady w Zhejiang jest „testem” przywódców politycznych w celu jeszcze pełniejszego podporządkowania kościołów ich kontroli.

Li*, jeden ze współpracowników Open Doors, komentuje to z niepokojem: „Część chrześcijan może być tym zaniepokojona i zastanawiać się, czy idą do kościoła, czy do jakiejś instytucji państwowej”. Li wyraża również obawę, że jest to kolejny krok w kierunku coraz większej ingerencji władz w wewnętrzne sprawy i decyzje kościoła i „sformalizowanie sektora religijnego”.

Chociaż wymóg dotyczy przede wszystkim oficjalnie zarejestrowanych kościołów, państwo deklaruje podjęcie działań przeciwko „nielegalnym” miejscom kultu religijnego. Do tej pory wiele niezarejestrowanych kościołów domowych mogło działać względnie swobodnie, pod warunkiem, że nie były zagrożeniem dla oficjalnej linii partii. Jednak pastorzy takich kościołów są coraz częściej oskarżani o przestępstwa gospodarcze, oszustwa finansowe lub „podżeganie do konfliktów i niepokojów”.

Na tym etapie nie jest jasne, jak rygorystycznie władze w Zhejiang będą egzekwować nową zasadę. „Musimy poczekać. Będziemy obserwować, co wydarzy się w ciągu najbliższych kilku dni, a następnie zdecydujemy, co dalej robić” – mówi Yuhua*.

Podstawowe wartości socjalistyczne są wszechobecne

Już w przeszłości instytucje religijne musiały wywieszać hasła propagujące 12 podstawowych wartości socjalistycznych w 24 chińskich znakach: „dobrobyt”, „demokracja”, „uprzejmość” i „harmonia”, a także wartości społeczne „wolność”, „równość”, „sprawiedliwość” i „praworządność” oraz indywidualne wartości „patriotyzm”, „oddanie”, „prawość” i „przyjaźń”. Ponadto instytucje religijne są zobowiązane do wywieszania flagi narodowej przed wejściem do swoich miejsc zgromadzeń. Takim środkami rząd usiłuje promować patriotyzm wśród obywateli i usuwać wszelkie zachodnie wpływy, postrzegane jako zagrożenie dla stabilności kraju.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Chinach!

  • Módl się, aby chrześcijanie w Zhejiang nie dali się zastraszyć nowym przepisom, ale trwali w wierze bez względu na zmieniające się okoliczności. 
  • Módl się szczególnie za liderów kościołów, aby Jezus dał im mądrość w obliczu nowych wyzwań, aby byli w stanie prowadzić swoją pracę zgodnie w Bożą wolą.
  • Módl się o młode pokolenie chrześcijan, aby byli silni w wierze i nie szli na kompromis – nawet jeśli będzie się to wiązało z trudnościami w ich życiu.

Zobacz również

Bezpłatne materiały

Bezpłatny, miesięczny magazyn zawierający poruszające świadectwa i aktualne informacje z prześladowanego Kościoła wraz z Kalendarzem Modlitw.

Modlitwa o chrześcijanina

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.

Spotkanie z prelegentem

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat prześladowanych chrześcijan nie musisz dłużej szukać! Zaproś jednego z naszych prelegentów na spotkanie w swoim domu, szkole lub kościele. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje zaproszenie.