Świadectwa wiary

Chiny: Kiedy historie o prześladowaniach stają się rzeczywistością

Prześladowania w Chinach nasilają się, a młode pokolenie musi nauczyć się sobie z nimi radzić.

(Open Doors Polska) - Tajne spotkania, naloty na nabożeństwa, kościoły podziemne – do niedawna większość młodych chrześcijan w Chinach znała to tylko z opowieści starszych. Od początku lat 2000. Kościół w Chinach cieszył się stosunkowo dużą wolnością. Niestety w ostatnich latach sytuacja chrześcijan zmieniła się na gorsze – nie chodzi tu tylko o wdrażanie nowej ustawy o religii z 2018 roku.

2020-09-23_Open_Doors_753x420_Chiny_DetailPage.jpg

Młodzi chińscy chrześcijanie oddają cześć Jezusowi

Nalot policyjny na obóz młodzieżowy

Młodzi ludzie doświadczają prześladowań w sposób bardziej bezpośredni. Wiele grup młodzieżowych działa tylko w podziemiu, korzystają z różnych miejsc spotkań i rozdzielają się, ponieważ małe grupy są mniej widoczne. Nasz pracownik Simon* pomagał przy organizacji obozu młodzieżowego, kiedy policja przeprowadziła nalot. „Wszyscy uczestnicy musieli pokazać swoje dowody osobiste, spisano ich dane”, mówi Simon. Obóz mógł dalej trwać, ale młodzi ludzie bardzo przejęli się tym incydentem: „Niektórzy byli przestraszeni, inni zdezorientowani. Niektórzy oburzali się na postępowanie policjantów”.

Lider kościelny i Simon do późnej nocy omawiali z młodzieżą to, co się stało. I jak to często bywa, Bóg wykorzystał złą sytuację do czegoś dobrego: jedna z dziewcząt bała się i nie wiedziała, jak sobie poradzić ze strachem. Potem powiedziała Simonowi: „Wiem teraz, że mogę zachować spokój, ponieważ idę za jedynym prawdziwym Bogiem”. Jeden z chłopców, który bardzo agresywnie zareagował na nalot, zdał sobie sprawę, że musi zostawić wściekłość, która w nim narosła, Panu Jezusowi.

Tożsamość w Bogu

Obozy młodzieżowe są bardzo ryzykowne, ponieważ udział w zajęciach kościelnych dla osób poniżej 18 roku życia jest zabroniony. Młodzi chrześcijanie znajdują się pod coraz większą presją w szkole. „Kiedy muszą wypełnić szkolną ankietę, nauczyciele namawiają ich do wpisywania 'brak religii' w rubryce wyznanie", mówi Simon. Jeśli uczeń twierdzi, że jest chrześcijaninem, nauczyciel grozi mu złymi ocenami lub niezdanym egzaminem.

Usiłowania władz, aby uniemożliwić młodym chrześcijanom uczestnictwo w życiu kościelnym, stanowią realne niebezpieczeństwo, że Dobra Nowina ominie całe pokolenie. Wspólnie z kościołami w Chinach pracujemy nad sposobami, aby mimo wszystko docierać do młodych ludzi – i pokazać im, jak radzić sobie z nową sytuacją. Przede wszystkim ważne jest, aby starsze pokolenie zrozumiało wyzwania stojące przed młodymi. Dlatego podczas szkoleń liderów, uczymy ich wiary w formie, którą młodzi ludzie mogą zastosować w codziennym życiu. Przede wszystkim uczymy liderów, jak ważne jest budowanie relacji z powierzoną im młodzieżą.

W ten sposób młodzi ludzie mogą nauczyć się odnajdywać swoją tożsamość w Bogu i pozostać w niej niezłomni nawet w prześladowaniach. Ze świadomością, że ich kolejny obóz młodzieżowy może zostać ponownie zakłócony.

*imię zmienione

Prosimy, módl się za młodych chrześcijan w Chinach:

  • Módl się, aby młodzi chrześcijanie w Chinach byli silni w wierze; aby prześladowania stanowiły dla nich zachętę do wiernego naśladowania Pana Jezusa.
  • Módl się liderów grup młodzieżowych, aby wiedzieli jak najlepiej docierać do młodych ludzi, jak z nimi pracować i być dla nich przykładem.
  • Módl się, aby młodzi ludzie nie tylko znali Słowo Boże, ale potrafili je stosować w swoim codziennym życiu.