Wiadomości

CHINY: KOLEJNE PRZEPISY OGRANICZAJĄ WOLNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Prezydent Xi chce przyspieszyć „sinizację” religii

(Open Doors Polska) – Od 1 marca publikowanie treści religijnych na chińskich stronach internetowych będzie możliwe tylko za zgodą państwa, o czym informuje serwis informacyjny Bitter Winter. Wielu chrześcijanom grozi izolacja i odebranie jedynego źródła, z którego do tej pory czerpali treści chrześcijańskich.

 

kontrola treści w Chinach
 Wydarzenia online, takie jak to nabożeństwo wielkanocne, będę dostępne tylko za wyraźną zgodą.

Prezydent Xi krytykuje działalność chrześcijan

Nowe środki dotyczące zarządzania treściami religijnymi w internecie zostały opublikowane już w zeszłym miesiącu i oficjalnie wejdą w życie 1 marca.

Dla chińskich chrześcijan oznacza to, że nabożeństwa online, kazania, studia biblijne lub inne przekazy religijne (w mediach społecznościowych) w formie tekstów, obrazów, plików audio i wideo będą mogły być udostępniane wyłącznie przez kanały zatwierdzone przez państwo. Treść będzie wcześniej sprawdzana przez władze, aby upewnić się, że jest ona zgodna z socjalistycznymi wartościami kraju i wspiera Komunistyczną Partię Chin.

Celem tych środków jest dalsze ograniczenie możliwości publicznego wyrażania swojej wiary i zmuszenie wszystkich religii do podporządkowania się chińskiemu socjalizmowi. W grudniu, na posiedzeniu Krajowej Konferencji do Spraw Religii, prezydent Xi Jinping podobno wyraził zniecierpliwienie z powodu tego, co uznał za powolne wdrażanie „sinizacji” religii. „Xi zwrócił uwagę, że zwłaszcza chrześcijanie mają tendencję do angażowania się w zakazaną działalność misyjną i umieszczania niedozwolonych treści religijnych w mediach społecznościowych” – jak donosi Bitter Winter.

Chrześcijanie wycofują się mediów społecznościowych


Ze względu na pandemię chrześcijanie w Chinach bardziej niż kiedykolwiek polegają na internecie jako źródle informacji i łączeniu się z innymi chrześcijanami. „W ciągu ostatnich dwóch lat spotkania kościelne online stały się nową normą” – powiedział Open Doors jeden z miejscowych chrześcijan. „To nowe prawo kładzie kres szerokiemu wykorzystaniu internetu przez Kościół do ewangelizacji i duchowego zaopatrzenia. W rezultacie chrześcijanie zostaną odcięci od licznych zasobów duchowych online”.

W obliczu rosnącej presji niektórzy członkowie podziemnych kościołów w Chinach zaczęli opuszczać chrześcijańskie grupy w mediach społecznościowych, powiedział nam lokalny współpracownik. Ponieważ nie wiedzą, w jaki sposób przepisy zostaną wprowadzone w życie, „na razie uważnie obserwują, co się dzieje”.

Natychmiast po ogłoszeniu nowych przepisów władze lokalne skontaktowały się z kilkoma lokalnymi przedstawicielami Open Doors. Wysłano do nich „uprzejmą prośbę” o usunięcie już opublikowanych treści religijnych i powstrzymanie się od dalszej aktywności religijnej w internecie.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2022 roku Chiny zajmują 17 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

Źródła: Bitter Winter, Open Doors

Prosimy, módl się za chrześcijan w Chinach!

  • Módl się, aby chrześcijanie znaleźli nowe sposoby kontaktowania się, wspierania i brania udziału we wspólnych spotkaniach.
  • Módl się, aby Pan Bóg otwierał nowe drogi dla chrześcijan, aby mieli dostęp do Jego Słowa i „duchowego pokarmu”.
  • Módl się o ochronę i mądrość dla wszystkich przywódców duchowych – szczególnie tych, z którymi władze już się skontaktowały.
  • Błogosław prezydenta Xi Jinping i wszystkich przedstawicieli władzy, aby Jezus mógł budować swoje Królestwo wbrew stawianym przez nich przeszkód.

 

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

SIP

Światowy Indeks Prześladowań

Lista pięćdziesięciu krajów, w których chrześcijanie prześladowani są najbardziej.