Wiadomości

CHINY: KOŚCIOŁY DOMOWE PRZECIWSTAWIAJĄ SIĘ INWIGILACJI I OGRANICZENIOM

Wyzwania w pracy z młodzieżą / partia komunistyczna zwiększa swoją obecność w szkołach

(Open Doors Polska) - Od końca stycznia, zgodnie z oficjalnymi przepisami, w szkołach publicznych w Chinach zaczęły powstawać komórki partyjne. Według przywódcy partii Xi Jinpinga mają one zadbać o to, by dzieci dorastały w duchu socjalizmu. Takie działania niosą ze sobą ryzyko wystąpienia konfliktów w przypadku różnych grup mniejszościowych, w tym chrześcijan. Jednocześnie spojrzenie na sytuację kościołów domowych pokazuje, że jak dotąd, mimo licznych ograniczeń, wiele z nich nie ulega rosnącej presji.

 

kobieta z Chin
Spotkanie kościoła domowego: coraz trudniej uniknąć czujnego oka chińskich władz

Płatności on-line problemem dla kościołów

Według informacji, które napływają do Open Doors z północno-wschodnich Chin, kościoły domowe nadal się spotykają pomimo rosnących restrykcji rządowych. Według otrzymanych informacji działalność tych oficjalnie nielegalnych kościołów do tej pory przebiegała „prawie normalnie”, zarówno w Internecie, jak i poza. Władze są świadome istnienia licznych kościołów domowych i uważają je za „przykry widok”. I choć wiele z nich było tolerowanych w przeszłości, obecnie przywódcy kościoła mogą w każdej chwili spodziewać się surowych represji, kar i likwidacji wspólnot.

Co więcej, wspólnoty napotykają trudności w przyjmowaniu darowizn, ponieważ ze względu na nadzór państwa nie można już tego robić za pośrednictwem bankowości cyfrowej. W Chinach płatności cyfrowe są szeroko rozpowszechnione w całym kraju; nawet w odległych rejonach, ze względu na wygodę, obywatele rzadko korzystają z transakcji gotówkowych. W ostatnich latach stanowiło to już problem dla wielu kościołów domowych w Chinach. Według raportu władze zamierzają odciąć kościołom źródła finansowania. Jeden z pastorów wyjaśnia: „Niektórzy liderzy kościołów domowych cierpią z powodu braku dochodów. Jest to dla nich duży problem”.

Jednym z największych wyzwań dla kościołów jest docieranie z Ewangelią do dzieci i młodzieży. Organizowanie przez kościoły spotkań dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia jest zabronione. Wszelka praca z młodzieżą musi więc odbywać się w tajemnicy, a imprezy z udziałem wielu uczestników są zazwyczaj niemożliwe. „Chwalimy Boga za to, że te dzieci wciąż mogą zdobywać wiedzę biblijną poprzez pieśni i czytając historie biblijne” – mówi jeden z liderów kościoła domowego.

Coraz większa indoktrynacja nawet w szkołach podstawowych

Dzieci i młodzież są również w centrum uwagi inicjatywy Komunistycznej Partii Chin ogłoszonej pod koniec stycznia. Jak informuje internetowy serwis informacyjny „Bitter winter”, „Uważa się, że wprowadzeniu systemu komórek partyjnych w szkołach podstawowych i średnich” jest, według rządu, w obecnej chwili tylko „programem pilotażowym”. Środki te mają jednak zostać wdrożone ze skutkiem natychmiastowym.

Program przewiduje utworzenie „komórek partyjnych” w szkołach podstawowych i średnich, które będą podlegały bezpośrednio wysokim rangą kadrom partyjnym, którym powierzono nadzór nad szkołami. Dotyczy to również kwestii związanych z wyborem i zatrudnieniem nauczycieli i kadry kierowniczej. Wytycznymi w tym zakresie są „Myśl Xi Jinpinga o socjalizmie w stylu chińskim” oraz program partii komunistycznej – donosi chińska agencja informacyjna Xinhua.

„Wpisuje się to w obserwowany od dawna schemat edukacji patriotycznej oraz indoktrynacji” – mówi Thomas Müller, analityk z World Watch Research Group. Chociaż pozycja Chin w Światowym Indeksie Prześladowań nie zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego, „wolność chrześcijan nadal jest ograniczana, ponieważ państwo coraz bardziej podkreśla znaczenie ideologii komunistycznej” – kontynuuje Müller.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2022 Chiny zajmują 17 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Chinach!

  • Podziękuj za odwagę i wiarę chrześcijan w kościołach domowych, którzy nadal się spotykają mimo grożących im niebezpieczeństw.

  • Módl się za wszystkich pracowników kościelnych, o Bożą ochronę i utrzymanie, aby mogli kontynuować swoją posługę.

  • Módl się szczególnie za dzieci i młodzież, aby Bóg kierował ich wzrok ku prawdzie, aby oddali swoje życie Jezusowi, pomimo wysiłków państwa, aby odciągnąć młodych ludzi od Kościoła.

     

 

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Zobacz również

Modlitwa o chrześcijanina

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.

Opis Kraju

poprzednia pozycja Chiny

Czytając profil kraju można uzyskać więcej informacji na temat źródeł i przyczyn prześladowań chrześcijan w Chinach oraz ich wpływu na codzienność.

Światowy Indeks Prześladowań 2024

Coroczny Światowy Indeks Prześladowań to ranking 50 krajów i szczegółowy raport, który obejmuje kraje, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani. Pragniemy, aby był on wezwaniem do modlitwy i zaangażowania się na rzecz wsparcia naszych prześladowanych sióstr i braci.