Wiadomości

Chiny: kościoły w Pekinie kierują oficjalną deklarację do rządu

Chrześcijanie wyrażają zaniepokojenie nasilającymi się ograniczeniami i nadzorem

(Open Doors Polska) - 28 pekińskich kościołów domowych wystąpiło 23 lipca do rządu chińskiego z niezwykle odważną inicjatywą. We wspólnej deklaracji podkreślają prawa chrześcijan wynikające z chińskiej konstytucji i wzywają rząd do ich przestrzegania. Intensywne wysiłki rządu mające na celu kompleksowe kontrolowanie ludności znacznie także zwiększyły w ostatnich latach presję wobec chrześcijan. Do końca lipca deklarację podpisało już 47 kościołów.

Zdjęcie symboliczne: Kościół w Shenyang, w Północno-Wschodnich Chinach
Zdjęcie symboliczne: Kościół w Shenyang, w Północno-Wschodnich Chinach

Odniesienie do Konstytucji i Wyznania Wiary Apostolskiej

Oto kilka fragmentów deklaracji:
Od lutego 2018 r. kościoły w Pekinie, Szanghaju, Syczuanie, Guangdong, Henanie i innych miejscach doświadczyły zmiany klimatu politycznego w obszarze wolności wyznania. Wszystkie one są w różnym stopniu poddawane naciskom płynącym z wielu stron, w tym interwencjom przedstawicieli władzy w kościelnych miejscach zgromadzeń; doprowadziło to do ograniczenia i utrudnienia w sprawowaniu normalnych praktyk religijnych wielu chrześcijanom, uderzając w ich uczucia religijne oraz niszcząc ich gorliwość. W tym czasie wzywamy rząd do uszanowania historycznego wzrostu i obecnego stanu kościołów domowych. Zwracamy się do rządu o poszanowanie ustalonych zwyczajów religijnych oraz respektowania podstawowych praw człowieka broniących wolności sumienia i wyzwania obywateli Chin.

1 Oświadczamy, że nasze przekonania są chronione przez Konstytucję.

Na mocy art. 33 ust. 3 chińskiej Konstytucji państwo szanuje i chroni prawa jednostek. Artykuł 36 Konstytucji stanowi: "Obywatele Chińskiej Republiki Ludowej mają wolność wyznania. Żaden organ rządowy, grupa społeczna ani jednostka nie może zmusić innego obywatela do wierzenia lub nie wierzenia w wyznawaną religię. […]“

2 Oświadczamy, że to, w co wierzymy jest całkowicie zgodne z Biblią i tradycjami chrześcijańskimi.

Przyłączamy się [...] do "Wyznania Apostolskiego Wiary". Chociaż istnieją pewne różnice w sposobie, w jaki kościoły wyrażają swoją wiarę, "Kościół" jest ciałem wierzących, w którym wszyscy posiadają tego samego Ducha Świętego. W potrzebie stajemy razem i wspieramy się nawzajem do czasu ustąpienia burzy […].

3 Oświadczamy, że nigdy nie porzucimy wiary

Chińskie kościoły domowe są nieustannie zobowiązane do przestrzegania zasad biblijnych, ale odgrywają również pozytywną rolę w rozwoju społeczeństwa, działają jak sól i światło dla ludzi oraz modlą się nieustannie za nasz naród, nawet wtedy, gdy jesteśmy prześladowani […].

W latach pięćdziesiątych XX wieku pokolenie wiernych Chińskiego Kościoła Domowego złożyło swoje życie, jako ofiarę. Podczas gdy okoliczności nieco się zmieniły, stanowisko Kościoła nigdy się nie zmieniło. My również jesteśmy gotowi zapłacić każdą cenę za naszą wiarę w Jezusa […].

Chiny zajmują obecnie 43 miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors wśród krajów, w których chrześcijanie są prześladowani z powodu swojej wiary.

 

Źródła: Open  Doors, World Watch Monitor, Christian Solidarity International.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Chinach:

  • Dziękuj za ten odważny znak jedności i wiary wielu chińskich chrześcijan.
  • Módl się o mądrość dla wszystkich przywódców w kontaktach z władzami i ich licznymi żądaniami.
  • Módl się za wszystkich chińskich chrześcijan, aby nie odwracali się od wiary, ale aby stali się jeszcze silniejsi w wierze poprzez rosnącą presję.