Wiadomości

CHINY: NAJWIĘKSZY KOŚCIÓŁ DOMOWY W PEKINIE NA CELOWNIKU WŁADZ

Aresztowanie dwojga chrześcijan w Pekinie przykładem wysiłków chińskiego rządu zmierzających do podporządkowania sobie kościołów.

(Open Doors Polska) - W ostatnich tygodniach doszło do zatrzymania dwójki liderów kościoła Syjon w Pekinie. Jiafu Qie i Chunzi Huang byli przetrzymywani w areszcie przez co najmniej 10 dni, o czym w liście modlitewnym poinformowali przedstawiciele kościoła. Pomimo że oficjalnie kościół został zamknięty w 2018 roku, jego członkowie są  nadal nękani i szykanowani przez władze. Raporty wielu instytucji są zgodne co do rosnącego ograniczenia wolności religijnej w Chinach.

 

Chiny
Zdjęcie archiwalne: Kościół Ruchu Potrójnej Autonomii w Pekinie z ledwo widocznym krzyżem

 

Aresztowania jako ostrzeżenie

Jiafu Qie został zabrany ze swojego domu na posterunek policji w dystrykcie Changping 28 kwietnia. Chunzi Huang została aresztowana 1 maja, nie zostało to jednak potwierdzone, dopóki jej siostra nie zwróciła się z zapytaniem do policji. Następnego dnia policja poinformowała rodzinę, że Chunzi Huang została przeniesiona do aresztu śledczego, gdzie spędzi 10 dni. Open Doors nie posiada dalszych informacji na temat miejsca jej pobytu.


Kościół Syjon, największy w Pekinie nieoficjalny „kościół domowy” liczący 1500 członków został oficjalnie zamknięty we wrześniu 2018 roku. Przyczyną zamknięcia była odmowa zainstalowania kamer monitoringu w sali zgromadzeń, do czego kościół został zobowiązany przez władze. Kościół nie zaprzestał jednak swojej działalności. „Aresztowanie dwojga liderów jest prawdopodobnie ostrzeżeniem dla starszego pastora, Ezra Jin” – podejrzewa lokalny partner Open Doors, którego nazwiska nie możemy podać ze względów bezpieczeństwa. Jin, jak mówi, pomimo zamknięcia kościoła, nadal aktywnie podejmuje. „On potrzebuje naszych modlitw”.

Raporty konsekwentnie pokazują rosnące ograniczenia wolności religijnej

W opublikowanym niedawno sprawozdaniu rocznym za rok 2020 organizacja ChinaAid wymienia szereg środków stosowanych przez chińskie władze w celu wywierania presji na chrześcijan. Wspomina się o wzroście liczby oskarżeń o „zagrażanie bezpieczeństwu narodowemu” wobec chrześcijan i zwiększonej inwigilacji kościołów.
Chociaż z pewnością wzrósł poziom kontroli chińskich chrześcijan, lokalny partner Open Doors powiedział, że jest zbyt wcześnie, by mówić o wzroście liczby przypadków oskarżania chrześcijan o zagrażanie bezpieczeństwu narodowemu. „Z tego, co wiem, w ciągu ostatniego roku było nie więcej niż pięć przypadków oskarżenia chrześcijan o »podważanie autorytetu władzy«” – powiedział.


W najnowszym raporcie na temat Chin, Open Doors zwraca uwagę na nowe „przepisy regulujące organizację praktyk religijnych, obrzędów, wyboru przywódców i zatrudnianie personelu”, które obowiązują od 1 lutego 2020 roku. Pojawiają się liczne doniesienia o nalotach i zamykaniu kościołów – zarówno zrzeszonych w Ruchu Potrójnej Autonomii, jak i kościołów domowych w całym kraju. Mienie i materiały chrześcijańskie (w tym Biblie) są konfiskowane, przeprowadza się naloty, nakłada grzywny, a przywódcy kościelni są aresztowani.


Amerykańska Komisja ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (USCIRF) umieściła ostatnio Chiny na liście „krajów szczególnej troski” na kolejny rok. W swoim raporcie opublikowanym w kwietniu odnotowała również, że chińskie władze „nękały, aresztowały i więziły członków protestanckich kościołów domowych, którzy odmawiają przyłączenia się do usankcjonowanego przez państwo Patriotycznego Ruchu  Potrójnej Autonomii”.


W Światowym Indeksie Prześladowań 2021 Chiny zajmują 17 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

Źródła: ChinaAid, USCIRF, Open Doors

 

Prosimy, módl się za chrześcijan w Chinach:

  • Podziękuj za niesamowity wzrost Kościoła Jezusowego w Chinach; ten rozwój jest prawdopodobnie głównym powodem zaostrzenia państwowych restrykcji.
  • Módl się za kościół Syjon i jego liderów.
  • Módl się za liderów wszystkich kościołów, aby kontynuowali swoją służbę w obliczu kolejnych restrykcji i nie dawali się zastraszyć. Módl się o Bożą mądrość, która będzie odpowiedzią na rosnące wyzwania.
  • Módl się za wszystkich chrześcijan, aby byli silni w wierze i wytrwali w naśladowaniu Jezusa w obliczu rosnącej kontroli i zagrożeń.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

SIP

Światowy Indeks Prześladowań

Lista pięćdziesięciu krajów, w których chrześcijanie prześladowani są najbardziej.