Wiadomości prasowe

Chiny: Nowe rozporządzenie zwiększa presję wobec chrześcijan

Rząd zapewnia sobie wiele nowych instrumentów kontroli działalności religijnej

(Open Doors Polska) - 1 lutego w Chinach weszło w życie nowe rozporządzenie. Otwiera ono instytucjom państwowym nowe możliwości sprawowania kontroli oraz reguluje działania religijne w kraju. Jego oficjalnym celem jest "ochrona wolności religijnej obywateli". Jednak niektórzy chińscy przywódcy kościelni uważają prawo za niedopuszczalne naruszenie wolności religijnej postrzegając je jako zagrożenie.

Zdjęcie: Kobiety modlące się w kościele w północno-wschodnich Chinach.
Zdjęcie: Kobiety modlące się w kościele w północno-wschodnich Chinach.

Przywódca kościelny odwołuje się w swojej krytyce do Konstytucji

Rozporządzenie określa szczegółowe wymogi dotyczące rejestracji organizacji religijnych, jak również wykorzystania budynków do celów kultu religijnego. W oparciu o nowe przepisy, lokalne władze będą mogły uznaniowo traktować składane wnioski.  Pracownicy kościelni oraz osoby pracujące dla instytucji kościelnych są zobowiązani wg nowych przepisów do informowania władz.
Pastor Chińskiego Domowego Reformowanego Kościoła  Wang Yi z Chengdu, prowincja Syczuan, publicznie skrytykował nowe rozporządzenie: "Rząd nie jest uprawniony do ustanawiania reguł dotyczących treści nauczania lub czasu i miejsc zgromadzeń w odniesieniu do zgromadzeń religijnych". Chińska konstytucja nie uzależnia działalności religijnej i zgromadzeń od zgody rządu. Co więcej, "zgodnie z logiką i duchem rządów prawa" rząd nie powinien odmawiać obywatelom prawa do udziału w zgromadzeniach bez zagwarantowanej uprzednio zgody konstytucyjnej.

Bezsilność pomimo presji publicznej

Rozporządzenie obejmuje również działalność religijną prowadzoną w internecie. Zgodnie z art. 47 każde zobowiązanie w dziedzinie internetowych serwisów informacji religijnej podlega dochodzeniu i zezwoleniu władz.
Lokalny partner w rozmowie z World Watch Monitor poinformował: „Nie pomaga otwarta konfrontacja z rządem chińskich oraz domaganie się swoich praw z wykorzystaniem mediów. W celu znalezienia rozwiązania bezpośrednie negocjacje z władzami lokalnymi byłyby bardziej wskazane.  Wprowadzenie konfliktu na wyższy poziom na arenę międzynarodową doprowadziłoby raczej do zwiększenia presji ze strony chińskiego rządu.

W Światowym Indeksie Prześladowań Chiny zajmują 43 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani.

Źródła: World Watch Monitor, Chiny Source, Open Doors

Módlmy się za chrześcijan w Chinach:

  • Dziękujmy Bogu za ogromny liczebny wzrost Kościoła w Chinach oraz większą wolność wyznania, jaką chrześcijanie mogli się cieszyć w ostatnich latach.
  • Módlmy się o mądrość dla przywódców Kościoła o obliczu rosnącej presji.
  • Módlmy się, aby nowe wyzwania, przed którymi stoją chrześcijanie posłużyły umacnianiu ich zaufania Jezusowi.