Świadectwa wiary

Chiny: Represje z Pekinu ratunkiem dla ujgurskiej chrześcijanki

Zaskakujący promyk nadziei

(Open Doors Polska) - Kompleksowe środki nadzoru Komunistycznej Partii Chin niepokoją obecnie wielu obserwatorów sytuacji chrześcijan w „Państwie Środka”, w którym prawa człowieka i wolność religijna są drastycznie ograniczane. O tym, jak silny wpływ ma to na chrześcijan, świadczy również najnowszy Światowy Indeks Prześladowań. Nieoczekiwanie, rosnące represje państwa wobec grup religijnych przyniosły korzyść chrześcijance An*.

2020-01-17_Open_Doors_753x420_Chiny_DetailPage

Kobiety ujgurskie w Chinach

Mniejszość pośród mniejszości

Grupa etniczna Ujgurów mieszka w północno-zachodnich Chinach, a prawie wszyscy jej członkowie są muzułmanami. Tak, jak i inne grupy religijne dotykają ich represje chińskiego rządu skierowane przeciwko religiom. Od 2017 roku, w ramach programu „deradykalizacji” islamu w Chinach, co najmniej milion Ujgurów zostało wysłanych do obozów reedukacyjnych w celu przyswojenia podstawowych wartości socjalistycznych. Wśród Ujgurów są też chrześcijanie, którzy znoszą dodatkowe cierpienia z powodu odwrócenia się od islamu: Z jednej strony są oni inwigilowani i kontrolowani przez państwo, ale z drugiej strony są oni również prześladowani przez własne rodziny.

Jedną z chrześcijanek nawróconych z islamu jest An, która po zmianie wiary została pobita przez ojca, a następnie przez długi czas doświadczała przemocy słownej i emocjonalnej ze strony swoich bliskich. An nie dała się zastraszyć, nie odwróciła się od Jezusa Chrystusa, i dalej mieszkała w domu rodzinnym. Ponieważ 18 miesięcy temu rząd zaczął realizować kampanię na rzecz zwalczania „islamskiego ekstremizmu", wielu muzułmanów otwarcie nie angażuje się już w działania islamskie z obawy przed aresztowaniem. Nawet ojciec An zaczął się obawiać, że jeśli będzie źle traktował córkę, to jeśli informacje o jego postępowaniu dotrą do władz, niewątpliwie może zostać ono zinterpretowane jako „ekstremizm". Po raz pierwszy od dłuższego czasu, w domu zapanował spokój. Z pomocą Open Doors An nawiązała kontakt ze społecznością chińskich chrześcijan, dzięki którym czuje się zachęcona, od których otrzymuje tak bardzo potrzebne jej wsparcie.

Trudna sytuacja chrześcijan w szkołach

Historia opisana powyżej nie może przesłonić nam faktu, że agresywne działania Pekinu na rzecz bezwzględnej kontroli nad całym życiem religijnym w państwie, silnie oddziałują również na większość chińskich chrześcijan. Tylko w ubiegłym roku ponad 5.000 kościołów zostało zniszczonych lub zamkniętych przez władze państwowe. Dystrybucja Biblii przez Internet jest zabroniona, a nabożeństwa kościelne są często monitorowane przy użyciu najnowszych technologii cyfrowych.
Dzieci i młodzież nie mają dostępu do kościołów, co więcej młodzież chrześcijańska doświadcza silnych nacisków w szkołach, aby porzucić swoją wiarę.

W rankingu Światowego Indeksu Prześladowań Chiny przesunęły się o cztery miejsca w górę w stosunku do roku poprzedniego i obecnie zajmują 23 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najsilniej prześladowani za swoją wiarę.

Prosimy o modlitwę za chrześcijan w Chinach:

  • Dziękuj za nieoczekiwaną zmianę w życiu An i módl się, aby jej rodzina otworzyła się na żywego Boga, którego poznała.
  • Módl się, aby chrześcijańskie dzieci i młodzież potrafili żyć w wierze i oprzeć się stałej presji, której są poddawani w szkołach.
  • Módl się, aby chrześcijanie znaleźli sposoby na dalsze prowadzenie życia wspólnotowego z dala od rządowego nadzoru.
  • Módl się, aby Pan Bóg pobłogosławił chińskich rządzących; aby ich wysiłki wprowadzenia kontroli nad grupami religijnymi przyczyniły się do budowania Jego Królestwa.

*imię zmienione