Wiadomości

Chiny: Służba wśród młodych chrześcijan

(Open Doors Polska) - Od czasu wprowadzenia nowej ustawy religijnej w lutym 2018 r. komunistyczny rząd Chin systematycznie szuka sposobów na utrzymanie młodych ludzi z dala od społeczności chrześcijańskich. Na przykład zabrania się osobom poniżej 18 roku życia uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach kościelnych. Open Doors razem z lokalnymi wspólnotami usiłuje wypracować nowe metody współpracy liderów młodzieżowych z rodzicami, aby usłużyć następnym pokoleniem chrześcijan poza typowym środowiskiem kościelnym. Jakob* uczestniczył ostatnio w szkoleniu na temat radzenia sobie z prześladowaniami. Jeden z pracowników Open Doors rozmawiał z nim na temat pracy z młodzieżą w świetle nowych przepisów religijnych.
 

Młodzi chińscy chrześcijanie czytają Biblię
Młodzi chińscy chrześcijanie czytają Biblię

Boże możliwości przeciwko ograniczeniom ludzkim
Według Jakoba ograniczenia nałożone przez władze nie gaszą wiary młodych chińskich chrześcijan, ale raczej ją wzmacniają. Na przykład, nauczyciele ostrzegali dzieci, że mogą nie otrzymać świadectwa ukończenia szkoły, jeśli zostaną wyznawcami Jezusa Chrystusa.  Mimo nacisków, a często także gróźb, wiele dzieci zdecydowało się wyznać Jezusa swoim Zbawicielem i żyć zgodnie z prawdą Słowa Bożego - nawet za cenę tego, nad czym pracowali przez wiele lat.

W społeczeństwie chińskim liczy się tak naprawdę jedna rzecz: osiągnięcia. Od dzieci oczekuje się dyscypliny i determinacji. W drodze przez szkołę i studia wyższe wielokrotnie podkreśla się to, czego dzieci nie osiągnęły i co "zawdzięczają" rodzicom. „Jednak poprzez pracę w grupach młodzieżowych, dzieci doświadczają prawdziwej miłości Boga, która jest bezwarunkowa. Czują się doceniane i szanowane" - mówi Jakob. „Dzieci słyszą o mocy Ewangelii i to, co Bóg mówi o nich, a nie kłamstwa”.
Dzieci doświadczają miłości i dowiadują się o swojej wartości także w inny sposób. „Często mówimy młodzieży, że codziennie modli się za nas liczna grupa chrześcijan z całego świata i przypominamy im, że Bóg pokazuje swoją potęgę w naszym życiu przez tę niewidzialną rodzinę. Podziękujcie wszystkim, którzy wspierają Open Doors".

Chiny zajmują 27. miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań. Prosimy, módlcie się za chrześcijan w Chinach, zwłaszcza za liderów kościelnych.

*Imię zostało zmienione ze względów bezpieczeństwa