Wiadomości

CHINY: W ZWIĄZKU Z OBCHODAMI ŚWIĘTA NARODOWEGO WZRASTA PRESJA NA CHRZEŚCIJAN

Wzmożona inwigilacja, ostrzeżenia dla przywódców kościelnych

(Open Doors Polska) - Święto upamiętniające powstanie Republiki Ludowej 1 października 1949 r. ma wielkie znaczenie dla Chińskiej Republiki Ludowej. Doskonale zorganizowane uroczystości mają pokazać światu potęgę kraju. Jednak poprzedzające je tygodnie wiązały się również z bardziej intensywnymi niż zwykle prześladowaniami chrześcijan.
 

Chrześcijanie w Chinach
Gromadzenie się na modlitwie wymaga od chińskich chrześcijan dużej odwagi w obliczu narastających prześladowań.

Ostrzeżenia przed aktywną działalnością

Już w poprzednich latach miesiąc poprzedzający Święto Narodowe 1 października był dla chrześcijan okresem zwiększonej presji. W roku, kiedy Komunistyczna Partia Chin obchodzi 100. rocznicę powstania, głosy krytyczne są szczególnie niemile widziane. Ponieważ chrześcijaństwo jest postrzegane przez rząd jako potencjalnie niebezpieczny wpływ Zachodu, od lipca wielu przywódców kościelnych otrzymywało ostrzeżenia od władz: powinni „nie sprawiać kłopotów” i „siedzieć cicho”. Pastorzy podejrzani o prowadzenie działalności kościelnej innej niż kameralne nabożeństwa niedzielne otrzymali od władz „zaproszenie na herbatę”.

W miarę zbliżania się święta telefony stawały się coraz częstsze. „Pastorzy są ostrzegani, aby ograniczyć działalność kościelną do minimum, a przynajmniej nie organizować głośnych wydarzeń, takich jak spotkania o dużej frekwencji, lub takie, które gromadzą członków kościołów z różnych regionów” – mówi Open Doors lokalny współpracownik. „Jeśli kościoły będą »sprawiać kłopoty«, zagrożono im wstrzymaniem nabożeństw”. Zwykli członkowie kościoła prawdopodobnie otrzymaliby jedynie ostrzeżenie, pobrano by od nich dane osobowe, a być może zostaliby wezwani na przesłuchanie na posterunku policji. Z kolei przywódcy i pastorzy musieliby stawić czoła wielogodzinnym przesłuchaniom. „Mogą zostać nawet zatrzymani na dzień lub na noc i ukarani grzywną. Kościoły mogą ponieść jeszcze poważniejsze konsekwencje, jeśli będą przeciwstawiać się władzom i sprawiać kłopoty”.

Chrześcijanie na północnym zachodzie pod szczególną presją

Sytuacja jest szczególnie napięta w zdominowanej przez islam północno-zachodniej części Chin. Od lipca chrześcijanie nawróceni z islamu są tam pod ścisła obserwacją. Chrześcijanie prowadzący aktywną działalność byli przesłuchiwani, a niektórzy z nich spędzili w areszcie kilka dni. Urzędnicy państwowi nakłaniali ich, aby donosili na chrześcijan, z którymi się spotykają.

Wielu z nich zaprzestało wówczas regularnych spotkań. Inni w odległych rejonach nadal spotykają się raz lub dwa razy w miesiącu.
Doświadczenia z poprzednich lat dają nadzieję, że po uroczystościach w pierwszym tygodniu października presja na kościoły znów nieco zelżeje. Niemniej jednak wielu chrześcijan jest zaniepokojonych prześladowaniami, które nasilają się od kilku lat.

„Niektórzy chrześcijanie boją się władz i nie mają nawet odwagi uczestniczyć w spotkaniach kościelnych. Mimo to zdeterminowani chrześcijanie nadal znajdują sposoby, by spotykać się i wielbić Boga” – opowiada osoba kontaktowa.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2021 Chiny zajmują 17 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Chinach!

  • Módl się za liderów kościoła o mądrość w kontaktach z władzami.
  • Proś Jezusa Chrystusa o odwagę i pomysłowość dla chrześcijan, aby pomimo ostrzeżeń władz i ograniczeń nie zrezygnowali ze wspólnych spotkań.
  • Módl się, aby chrześcijanie nadal odważnie głosili Ewangelię – szczególnie wśród urzędników państwowych; aby jak najwięcej osób mogło poznać Jezusa Chrystusa.
  • Módl się o ochronę dla chrześcijan pochodzenia muzułmańskiego w północno-zachodniej części kraju, którzy są pod szczególną presją, oraz o to, by czuli się posileni i zachęcani Bożym Słowem.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

SIP

Światowy Indeks Prześladowań

Lista pięćdziesięciu krajów, w których chrześcijanie prześladowani są najbardziej.