Wiadomości prasowe

Chiny: Władze żądają „patriotycznych kazań”

Po przerwie spowodowanej pandemią, kościoły znowu skupiają na sobie uwagę władz

(Open Doors Polska) – Podobnie jak w Polsce, okres pandemii wiązał się z zamknięciem kościołów w Chinach. Obecnie władze zezwoliły na ich otwarcie, ale jeśli spełnionych zostanie szereg warunków. Pracownik Open Doors rozmawiał z pastorem z Wuhan, który spodziewa się dalszych ograniczeń i represji.

2020-06-19_Open_Doors_753x420_Chiny_DetailPage.jpg

Krzyż na kościele w prowincji Henan

Wiele wspólnot ucierpiało z powodu nowych rozporządzeń

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy z kościołów należących do uznanego przez państwo „Patriotycznego Ruchu Potrójnej Autonomii” w trzech sąsiadujących ze sobą prowincjach Jiangxi, Anhui i Henan usunięto kilkanaście krzyży. „Wiele z tych kościołów zostało zbudowanych lata temu. Były to duże [umieszczone na dachach] krzyże – co dla części urzędników państwowych jest widocznym znakiem „zachodnich wpływów”. Rząd nie chce, aby chrześcijaństwo było łatwo zauważalne", wyjaśnia ekspert Open Doors w regionie.

W Changczunie, stolicy północno-wschodniej prowincji Jilin, jeden z kościołów zrzeszony w Ruchu Potrójnej Autonomii z kilkuset członkami został zamknięty. Władze lokalne przejęły budynek i zaoferowały wspólnocie inne pomieszczenia, ale okazały się one zbyt małe. Z kolei władze wschodniej prowincji Zhejiang rozpoczęły w ostatnich tygodniach zamykanie kościołów pod pretekstem, że są one zbyt małe. „Jeśli powierzchnia sali spotkań jest mniejsza niż określają to nowo wprowadzone przepisy, członkowie kościoła są zmuszani do udania się do najbliższego większego kościoła”, powiedział ekspert. „Ściśle monitorujemy takie przypadki, ponieważ w przyszłości może to wpłynąć na funkcjonowanie zwłaszcza mniejszych kościołów na obszarach wiejskich”.

Wymóg władz: głoszenie kazań o patriotyzmie

Huang, lider jednego z kościołów w Wuhan powiedział Open Doors, że ponad 99% wszystkich budynków kościelnych w Chinach pozostawało zamkniętych podczas pandemii. Zapytany, czy ma jakieś obawy w związku z ich ponownym otwarciem, Huang odpowiedział: „Absolutnie". Wiele chińskich kościołów jeszcze nie podjęło swoich normalnych działań. W niektórych prowincjach są już w obiegu dokumenty wewnętrzne, które sugerują, że władze mogłyby skorzystać z okazji i całkowicie zakazać wszystkich aktywności kościelnych. Niemniej jednak bracia i siostry w wielu kościołach w Chinach nadal wierzą, że po zakończeniu epidemii będziemy mogli się normalnie gromadzić. Wydaje mi się, że w wielu rejonach nie będzie to możliwe”.

Wielu liderów otrzymało „wytyczne dotyczące zapobieganiu rozszerzaniu się pandemii", które należy uwzględnić przed ponownym otwarciem kościołów. W niektórych prowincjach, jak np. w Zhejiang, zawierały one instrukcje, aby „głosić o patriotyzmie". Liderzy postrzegają to jako ingerencję w wewnętrzne życie kościołów i wyrażają swój sprzeciw.

Na liście Światowego Indeksu Prześladowań 2020 Chiny zajmują 23. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

Źródło: UCA News, Open Doors

Prosimy, módl się za chrześcijan w Chinach:

  • Módl się za członków wspólnot chrześcijańskich, aby Bóg pokazał im, jak mają funkcjonować w obliczu narastających represji.
  • Módl się o ochronę i mądrość dla księży i pastorów, którzy często są najbardziej narażeni na naciski i prześladowania ze strony władz.
  • Módl się za urzędników państwowych, aby dotknięci Duchem Świętym umożliwili kościołom prowadzenie służby, do której zostały powołane.