Wiadomości prasowe

Chrześcijanie w indiach przygotowują się na eskalację przemocy

Open Doors domaga się jasnej deklaracji politycznej po zwycięstwie wyborczym BJP.

(Open Doors, Polska) – W największych wyborach na świecie około 900 milionów obywateli Indii wybrało nowy parlament. Antychrześcijańska hinduska nacjonalistyczna partia BJP pod przewodnictwem Narendry Modi powtórzyła zwycięstwo wyborcze z 2014 roku. Pod ich rządami, Indie spadły z 28 na 10 miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors i są jednym z krajów, w których życie w wierze jest szczególnie niebezpieczne dla chrześcijan. Prześladowanie przybiera różne formy w 29 stanach, z których osiem wprowadziło przepisy antykonwersyjne przeciwko religiom niehinduskim.

Zdjęcie: Chrześcijanie w Indiach modlą się o swoich braci i siostry po atakach wielkanocnych na Sri Lance.
Zdjęcie: Chrześcijanie w Indiach modlą się o swoich braci i siostry po atakach wielkanocnych na Sri Lance.

 Podczas gdy zwycięstwo wyborcze BJP jest pozytywnie oceniane przez niemieckich przedstawicieli biznesu, którzy mają nadzieję, że Modi będzie nadal zapewniał „stabilne środowisko sprzyjające inwestycjom", organizacja na rzecz pomocy prześladowanym chrześcijanom Open Doors ostrzega przed dalszym pogarszaniem się sytuacji chrześcijan i mniejszości religijnych. Rzecznik Open Doors podkreśla: „Od 2014 r. ekstremiści hinduscy stworzyli klimat nienawiści i nietolerancji wobec mniejszości religijnych w Indiach, zwłaszcza w odniesieniu do wspólnot chrześcijańskich i muzułmańskich".

Wzrost liczby ataków na kościoły i chrześcijan

W pierwszym kwartale 2019 r. lokalni partnerzy Open Doors odnotowali już 216 wrogich chrześcijanom incydentów, w tym dwa morderstwa, 11 usiłowań zabójstw, 45 ataków na chrześcijan, których wynikiem było uszkodzenie ciała, a także ataki na 18 nabożeństw kościelnych z kilkuset odwiedzającymi. Dla porównania, w 2014 roku zarejestrowano 147 aktów przemocy wobec chrześcijan. To tylko incydenty zgłoszone do Open Doors. Jeden z partnerów lokalnych donosi: „Ponieważ siły policyjne znajdują się coraz częściej pod wpływem ekstremistów, groźby śmierci i przemoc fizyczna wobec chrześcijan nie ograniczają się do terenów wiejskich, gdzie zarządzenia starszyzny wiejskiej są często ponad prawem urzędowym. Do coraz większej liczby brutalnych incydentów dochodzi w miastach".

Zdjęcie: Jacob otrzymał wiele gróźb ze strony mieszkańców wsi. W styczniu spalono jego kościół i dom.
Zdjęcie: Jacob otrzymał wiele gróźb ze strony mieszkańców wsi. W styczniu spalono jego kościół i dom.

Oprócz stałego wzrostu przemocy wobec chrześcijan od 2014 r., mniejszości religijne znajdują się pod dodatkową presją kampanii na rzecz przymusowego przejścia na hinduizm. Indyjski pastor skomentował to w następujący sposób: „Mamy nadzieję i modlimy się, aby społeczność międzynarodowa podjęła kroki w celu ochrony mniejszości religijnych przed indyjskim rządem, który może zmienić indyjskie prawo, a nawet konstytucję, a tym samym stworzyć kolejne instrumenty prześladowania mniejszości".

 

Jako chrześcijanie domagamy się od nowego rządu, aby natychmiast zatrzymał rosnącą falę prześladowań chrześcijan i mniejszości religijnych. Należy położyć kres wydalaniu chrześcijan z ich wsi, podobnie jak uciskowi dużej liczby dalitów, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo. Rząd indyjski został wezwany do powstrzymania nadużyć związanych z przepisami antykonwersyjnymi. Najważniejsza jednak jest modlitwa za prześladowanych chrześcijan, aby wzmocnić ich nadzieję i pomóc im odpowiedzieć na przemoc przesłaniem pokoju.

 

W bieżącym raporcie „My też jesteśmy Hindusami: analiza eskalacji naruszeń praw człowieka wobec mniejszości religijnych w Indiach" Open Doors daje wskazówki, w jaki sposób społeczność międzynarodowa może przyczynić się do zakończenia prześladowań chrześcijan i innych mniejszości religijnych w Indiach. Obejmują one stworzenie międzynarodowego mechanizmu monitorowania w celu dokumentowania przemocy, nietolerancji i dyskryminacji mniejszości religijnych w Indiach oraz intensyfikację kontaktów między zagranicznymi ambasadorami a parlamentarzystami oraz urzędnikami państwowymi w stanach, w których obowiązują przepisy antykonwersyjne. Polska wersja raportu ukaże się w najbliższej przyszłości.

 

Kontakt dla prasy
Open Doors Polska
Skr. poczt.91
02-783 Warszawa 59
T +48 606 426 826
E info@opendoors.pl
I www.opendoors.pl