Wiadomości

Egipt: O wytrwałości w wierze

Marilyn walczy z traumą po porwaniu

Każdego roku w Egipcie uprowadzonych zostaje wiele chrześcijańskich kobiet i dziewcząt, które zmuszane są do przejścia na islam i zawarcia związku małżeńskiego wbrew ich woli. Często stają się przedmiotem handlu, a tylko niewiele z nich wraca do domu. Jednak we wrześniu 2017 r. policja uwolniła z rąk porywaczy 16-letnią chrześcijankę Marylin. Pracownicy Open Doors niedawno rozmawiali z młodą kobietą.

Zdjęcie: Uwolniona z rąk porywaczy Marilyn z rodzicami.
Zdjęcie: Uwolniona z rąk porywaczy Marilyn z rodzicami.

Jestem wolna, jednak wewnątrz nadal czuję strach.

"Teraz czuję się już dobrze", mówi Marilyn. "Pierwsze miesiące po powrocie były dla mnie bardzo trudne, ale dzięki Bogu z każdym dniem czuję się lepiej. Staram się być silniejsza, choć nigdy nie zapomnę tego, co mnie spotkało. Od czasu mojego uprowadzenia szczególnie mężczyźni, ale też ludzie w ogóle wzbudzają we mnie strach. Za każdym razem, gdy wychodzę na zewnątrz, boję się ludzkich oczu. Nie chcę być ponownie porwana. Czasami nie jest mi łatwo, ale proszę Boga, aby pomógł mi przezwyciężyć to, co mnie spotkało".

Pozostawiona przez przyjaciół, pocieszona przez Jezusa.

"Niestety, straciłam wielu przyjaciół. To, co mnie spotkało, jest powodem do wstydu w naszej kulturze i wiele osób nie chce już mieć ze mną nic wspólnego. Mój kościół bardzo mi pomógł po powrocie. Osoby duchowne i świeckie z mojej parafii wspierają mnie. Również moi rodzice są bardzo pomocni. Byli bardzo szczęśliwi, kiedy wróciłam. Teraz wiem jak bardzo mnie kochają.

Porwanie całkowicie zmieniło moją relację z Bogiem. Czuję, że jestem inną osobą. Żyję blisko Boga. Modlitwa jest bardzo ważnym czynnikiem w moim procesie uzdrowienia. Wiem, że Jezus Chrystus jest ze mną i że bardzo mnie kocha. On jest jedyną osobą, która może naprawdę uleczyć moje rany. Ufam Mu. Dbam o relację z Bogiem, często chodzę do kościoła i regularnie czytam Biblię. Patrzę w przyszłość z optymizmem. Rozpocząłem studia. Wierzę, że Bóg ma dobry plan dla mojej przyszłości, ponieważ wiem, że mnie kocha. Moja przyszłość jest w Jego rękach.

Proszę, módlcie się, aby Bóg dał mi siłę i aby dał mi łaskę w oczach ludzi, aby traktowali mnie tak, jak wcześniej i ponownie przyjęli mnie do swego grona. Módlcie się również o moją rodzinę. Niech Bóg Was błogosławi".

Proszę módl się o chrześcijan w Egipcie:

  • Dziękuj Jezusowi Chrystusowi za uwolnienie Marylin i za to, że to On jest jej pocieszeniem.
  • Proszę, módl się o Marylin, o całkowite uzdrowienie i siły dla niej.
  • Módl się o wszystkie uprowadzone dziewczęta, o ochronę dla nich i uwolnienie z rąk porywaczy.
  • Módl się o chrześcijańskie kobiety i dziewczęta w Egipcie, o to, aby Jezus chronił je, pocieszał, wzmacniał, aby mogły wzrastać w wierze.