Indie: módl się o wybory parlamentarne

W okresie od 11 kwietnia do maja 2019 roku, w Indiach zostanie wybrany nowy parlament. Stawka jest duża. W 2014 r., kiedy hinduistyczny nacjonalista BJP (Indyjska Partia Ludowa) przejął władzę, kraj zajmował 28 miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań. Zaledwie pięć lat później Indie są na dziesiątym miejscu. Czego indyjscy chrześcijanie oczekują od tych wyborów? Pracownicy Open Doors poprosili osoby zaprzyjaźnione o ich opinie i prośby modlitewne.

Zdjęcie symboliczne
Zdjęcie symboliczne

Prośby modlitewne indyjskich chrześcijan:

Intencje modlitewne chrześcijańskich przywódców.

  • Ravi * mówi: „Jest mi obojętne, która partia wyga, dopóki trwa pokój. Proszę, módlcie się o to. Módlcie się o pokojowe wybory ”.
  • Vishal * martwi się: „Obawiamy się, że wybory zostaną zmanipulowane. Módlcie się, aby te wybory odbyły się zgodnie z prawem, a ci, którzy próbują wpłynąć na wyniki w sposób nielegalny lub skryty zostali zatrzymani”.
  • Abishek *, jeden z lokalnych partnerów Open Doors w Indiach, mówi: „Wybory w 2019 r. są przełomowe. Chcemy rządu, który zagwarantuje prawdziwą wolność religijną, abyśmy mogli praktykować naszą wiarę bez strachu i zagrożeń. Módlcie się, aby ci, którzy zostaną wybrani popierali wolność religii oraz przekonań dla członków wszystkich wyznań”.
  • Maruc *, lokalny partner Open Doors, prosi: „Módlcie się o rządzących Indiami, aby Bóg im błogosławił, dawał im mądrość i działał przez nich. Módlcie się, aby Bóg pocieszył tych, którzy zmagają się z lękami w okresie poprzedzającym wybory i umacniał wiarę wszystkich chrześcijan, niezależnie od wyniku wyborów”.
  • Garstka chrześcijan zostanie wybrana do niższej izby parlamentu. Pochodzą oni z północno-wschodnich Indii, w których przeważa społeczność chrześcijańska. Módlcie się, aby Bóg błogosławił i chronił tych wierzących, kiedy obejmą swoje stanowiska i dał im mądrość, siłę i odwagę.
  • Istnieją obawy, że w przypadku ponownego zwycięstwa w wyborach BJP, zostaną wydane dodatkowe przepisy zabraniające konwersji. (Osiem stanów ma już przepisy przeciwko konwersji, które często są nadużywane, aby prześladować chrześcijan i inne mniejszości.) Módlcie się, aby prawo to nie zostało wprowadzone, bez względu na wynik wyborów w innych stanach.