Wiadomości

Irak: Boże Narodzenie ustanowione świętem narodowym

Szyicki przywódca opowiada się za zwrotem własności przesiedlonym chrześcijanom

(Open Doors Polska) – Sytuacja chrześcijan w Iraku uległa w minionym roku wyraźnemu pogorszeniu – na to wskazują dane opublikowanego w środę Światowego Indeksu Prześladowań 2021. Tym bardziej zaskakujące wydają się dwa ostatnie wydarzenia. Dwóch wpływowych polityków – prezydent Barham Salih i radykalnie islamistyczny polityk Muqtada al-Sadr – wysyłają sygnały, które mogą świadczyć o otwarciu nowych perspektywach dla chrześcijan w ich ojczyźnie.

Prezydent Salih powiedział: „Chrześcijanie są dużą i ważną częścią narodu irackiego”.

16 grudnia iracki parlament uchwalił ustawę, na mocy której Boże Narodzenie stało się corocznym świętem narodowym w kraju zamieszkanym przez muzułmańską większość. Już w 2018 roku rząd ustanowił 25 grudnia świętem narodowym, ale było to działanie ograniczone czasowe. „[Teraz] nie jest to już środek tymczasowy, który musi być co roku odnawiany. Jest to przesłanie o wielkiej wartości i wielka nadzieja dla chrześcijan” – powiedział Basilio Yaldo, biskup pomocniczy Kościoła chaldejskiego w Bagdadzie.

Nabożeństwo bożonarodzeniowe w kościele prawosławnym w Erbilu
Nabożeństwo bożonarodzeniowe w kościele prawosławnym w Erbilu

W wigilię Bożego Narodzenia prezydent Iraku Barham Salih, sam będąc muzułmaninem sunnickim, uczestniczył w nabożeństwie w katedrze św. Józefa w Bagdadzie. Odnosząc się do tego wydarzenia, powiedział, że rząd „musi podjąć poważne wysiłki, aby umożliwić irackim chrześcijanom powrót i bezpieczne oraz godne życie w ich ojczyźnie”. Dodał: „Ich prawa religijne i kulturowe muszą być chronione. Jak pokazuje historia kraju, są oni dużą i ważną częścią narodu irackiego”.

Chrześcijanie, którzy chcą wrócić, stoją przed poważnymi wyzwaniami

Od 2003 roku seria wojen, jak również powstanie tzw. Państwa Islamskiego i ukierunkowana przemoc, zmusiły ponad 80 procent irackich chrześcijan do opuszczenia swoich domów. Ich powolny powrót jest utrudniony przez niepewną sytuację w zakresie bezpieczeństwa i brak podstawowych usług. Co pewien czas pojawiają się doniesienia o odrodzeniu się tzw. Państwa Islamskiego i dążeniu lokalnych ugrupowań zbrojnych do przejęcia kontroli nad częścią obszarów kraju. Czasami, powracający do domów chrześcijanie, znajdują w nich obcych ludzi.  „Wraz ze wzrostem podziałów etnicznych i religijnych, obserwujemy okupację własności chrześcijańskiej w Iraku, szczególnie w stolicy kraju, Bagdadzie”. „Ci, którzy przywłaszczają sobie mienie wysiedlonych chrześcijan, dobrze wiedzą, że będąc członkami mniejszości, chrześcijanie będą się obawiali dochodzić tytułu własności na drodze prawnej”.

Powstaje komitet, który ma pomóc chrześcijanom w odzyskaniu ich własności

Popularny wpływowy szyicki duchowny i polityk Muqtada al-Sadr ogłosił, że utworzy komitet zajmujący się sprawami mienia chrześcijan. Jego celem jest zapewnienie, że chrześcijanie otrzymają zadośćuczynienie, a ich roszczenia zostaną sprawiedliwie rozpatrzone. 3 stycznia przekazał patriarsze Kościoła chaldejskiego, Louisowi Raphaelowi Sako, nazwiska i dane kontaktowe członków komitetu, z którymi mogą kontaktować się chrześcijanie, jeśli w ostatnich latach doszło do ich wywłaszczenia. „Działania mające na celu rozwiązanie tego powszechnego problemu ochroniłyby prawo chrześcijan do własności, przyczyniłyby się do pojednania i pozwoliłyby na lepsze warunki życia – wszystko to jest niezbędne, aby chrześcijanie mogli pozostać i rozwijać się w Iraku” – powiedział rzecznik prasowy Open Doors ds. Bliskiego Wschodu. Powiedział też jednak, że nie jest zaskoczony, że iraccy chrześcijanie odnoszą się do tego typu deklaracji z pewną wstrzemięźliwością. „Wzywamy rząd Iraku do przyspieszenia działań komitetu w roku 2021”.
W 2021 r. Irak zajmuje 11. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.
Źródła: Asia News, CruxNow, Fides, Open Doors

Prosimy, módlcie się za chrześcijan w Iraku:

  • Podziękuj za inicjatywy rządu i przywódcy szyickiego, które mogą stać się prawdziwym błogosławieństwem dla chrześcijan.
  • Módl się, aby w obu przypadkach doszło do skutecznej realizacji deklaracji oraz o przychylność ludności islamskiej wobec chrześcijan.
  • Módl się za wszystkich chrześcijan, których domy zostały zajęte lub którzy z innych powodów obawiają się wrócić do rodzinnych miast, aby Bóg otworzył przed nimi nowe drzwi i nowe możliwości życia w pokoju.
  • Módl się, aby Jezus odbudował swój Kościół w Iraku; aby chrześcijanie byli silni w wierze, aby byli w stanie oprzeć się wszelkim przeciwnościom, ufając w Boże zaopatrzenie.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.