Zachęta do modlitwy

Irak: „Ty jesteś Chrystusem!“

"Ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga" odpowiedział Piotr na pytanie Jezusa: "A według was, kim jestem?” (Mt 16, 15-16). Piotr otrzymał objawienie od Boga, kim jest Jezus i na tym objawieniu Pan buduje swój Kościół.

Na początku marca grupa pracowników Open Doors odwiedziła braci i siostry w wierze w Iraku. Należą oni do różnych kościołów chrześcijańskich, ale jednoczy ich wiara w Jezusa Chrystusa. Dla ludzi w Iraku, również w regionie kurdyjskim na północy kraju, są oni solą i światłem. W rejonie w przeważającej części muzułmańskim, głoszą ewangelię i okazują miłość ludziom w ziemi Bożej. Chcieliśmy osobiście zobaczyć, jak powodzi się naszym braciom i siostrom.

Irak 07 03 2019
Zdjęcie: Wspólnota z Iraku

Wyzwania duchowe chrześcijan na Równinie Niniwy

Dzięki pomocy kilku organizacji chrześcijańskich, widać postępy w odbudowie domów chrześcijan na Równinie Niniwy. Od tutejszego lidera dowiadujemy się, że około 45% chrześcijan, którzy uciekli przed ISIS, wróciło do Karakosch. Nie otrzymują oni jednak żadnej pomocy od rządu. Jednocześnie odbywa się duchowa rekonstrukcja Kościoła na Równinie Niniwy. Lider organizacji, z którą współpracuje Open Doors powiedział: "Ważne jest, aby troską Kościoła nie stała się jego liczebność. Nie liczby są ważne. Zachęca mnie przykład Gedeona, któremu Bóg pokazał, że nie chodzi o wielkość armii, którą prowadzi do walki. Chcemy wzmocnić Kościół, któremu grozi śmierć. Ważne jest, aby Kościół zrozumiał, że nie jest sam, bo Pan jest z nami".

Podobnie myślą przywódcy innych kościołów, zarówno tradycyjnych jak i ewangelikalnych, którzy mimo bardzo niekorzystnych warunków politycznych i trudnej sytuacji gorliwie pracują na rzecz odrodzenia wspólnoty chrześcijańskiej. Jeden z duchownych powiedział: "Doświadczyliśmy wielu trudnych chwil i wiele jeszcze przed nami. Jednak, dzięki modlitwom naszych braci i sióstr w innych krajach, przetrwaliśmy. Teraz jeszcze raz prosimy ich, aby wstawili się za nami w modlitwie, aby Kościół mógł uczynić kolejny krok".

Z tym przesłaniem naszych braci i sióstr w wierze w Iraku wróciliśmy do Polski i przekazujemy ich prośbę lokalnym zgromadzeniom. Zwłaszcza w okresie przed Wielkanocą, zachęcamy wszystkich do szczególnej modlitwy o chrześcijan w Iraku. Wolą Boga jest budowanie Kościoła i tak się stanie, a my będziemy stać po stronie naszych braci w wierze jako Jego współpracownicy.