Wiadomości

Korea Północna: Koreańsko-kanadyjski pastor na wolności

9 sierpnia koreańsko-kanadyjski pastor Hyeun-Soo Lim został zwolniony z więzienia. Jako przyczynę uwolnienia agencja informacyjna Korei Północnej podała zły stan zdrowotny pastora. W grudniu 2015 Lim został skazany na długoletnie więzienie i roboty przymusowe.

Przybył do Korei Północnej by pomagać

Hyeun-Soo Lim, pastor kościoła prezbiteriańskiego w Toronto odwiedzał Koreę Północną ponad sto razy, by nieść pomoc humanitarną. Dostarczał potrzebne dobra do sierocińców, ośrodków dziennej opieki nad dziećmi czy domów opieki dla starszych osób. W styczniu 2015 r. jego wspólnota straciła z nim kontakt, a miesiąc później dotarła do nich informacja o jego aresztowaniu. Zarzucono mu wówczas zniesławienie rządu Korei Północnej oraz próbę obalenia reżimu i budowy państwa religijnego. W czasie konferencji prasowej w lipcu 2015 r. zmuszono Lima do przeczytania publicznej spowiedzi, w której przyznał się do popełnienia zbrodni przeciwko państwu.

Student umiera w wyniku skutków warunków więziennych

Od czasu aresztowania Lima rząd Korei Północnej zaostrzył warunki wjazdu i wyjazdu w kraju. Wiosną aresztowano kolejnych dwóch Amerykanów podczas ich wyjazdu. 22-letni student Otto Warmbier, który po 15 miesiącach aresztu wrócił w śpiączce do swojej rodziny, zmarł tydzień po powrocie, w czerwcu tego roku. W tym samym miesiącu reżim aresztował 61-letniego mieszkańca Korei Północnej pod zarzutem szpiegostwa, ponieważ odwiedzał swoich krewnych w Chinach.

Najcięższe prześladowania chrześcijan na świecie

Ponieważ Hyeun-Soo Lim nie pozostawał w kontakcie ze wspólnotami podziemnymi, jego kara nie miała prawdopodobnie bezpośredniego wpływu na tajne sieci chrześcijan w tym kraju. Jednak według opinii obserwatorów taki przypadek jest zawsze powodem do gniewu północno-koreańskich władz i prowadzi do zaostrzania postępowania wobec chrześcijan.
W kraju, który od ponad dziesięciu lat zajmuje pierwsze miejsce w Światowym Indeksie Prześladowania chrześcijan, chrześcijanie uważani są za wrogów państwa. Muszą zachowywać swoją wiarę w całkowitej tajemnicy, by nie trafić do aresztu lub od razu nie zostać straconym. Według szacunków międzywyznaniowego Dzieła Pomocy obecnie około 50 000 do 70 000 chrześcijan znajduje się w obozach pracy lub obozach karnych.

Prosimy, módlcie się za chrześcijan z Korei Północnej!

• Dziękujmy za uwolnienie Hyeun-Soo Lima oraz módlmy się o jego zdrowie oraz fizyczne i duchowe podniesienie się.
• Módlmy się za wszystkich, którzy jako wrogowie państwa przebywają w więzieniach lub obozach pracy w dramatycznych warunkach.
• Prośmy Pana, aby ukazał się władzom Korei Północnej, aby poznali Ewangelię jako wyzwalającą prawdę.
• Z powodu trwającej suszy tegoroczne zbiory w Korei Północnej będą prawdopodobnie bardzo niewielkie. Módlmy się o Boże zaopatrzenie dla ubogiej ludności tego kraju.

Prosimy o regularną modlitwę za Koreę Północną.

Źródło Open Doors, World Watch Monitor

Tłumacz Alicja Gubernat

 

11 grudnia 2016 zamachowcy-samobójcy wtargnęli do Kościoła Piotra i Pawła w Kairze. (Open Doors informowało o zamachu). Eksplozja zabiła 27 osób, w tym ojca 15-letniej Marian. Jednak jej ufność w Bogu nadal trwa. Pracownicy Open Doors odwiedzili dziewczynę.