Wiadomości prasowe

Korea Północna: zalążek nadziei

Reakcje chrześcijan północnokoreańskich na niedawny szczyt

(Open Doors Polska) – W czasie historycznego szczytu prezydenta USA Donalda Trump'a i szefa państwa Korei Północnej Kim Jong Una w Singapurze w dniu 12 czerwca, dominował temat rozbrojenia jądrowego. Jednak z punktu widzenia wielu chrześcijan, sytuacja ich braci w tym kraju jest tematem zdecydowanie ważniejszym i wymagającym działań. Korea Płn. bowiem od lat znajduje się na szczycie Światowego Indeksu Prześladowań.

Zdjęcie: Kim Jong Un i Donald Trump na spotkaniu w Singapurze (źródło: Dan Scavino Jr./Assistant to @POTUS).
Zdjęcie: Kim Jong Un i Donald Trump na spotkaniu w Singapurze (źródło: Dan Scavino Jr./Assistant to @POTUS).

Na konferencji prasowej, która odbyła się wkrótce po spotkaniu, Donald Trump odpowiedział na zgłoszoną prośbę, aby sytuacja ludności kraju była "jednym z najważniejszych tematów", wraz z denuklearyzacją, która została "szczegółowo omówiona". Prezydent USA odpowiedział: "My się tym zajmiemy".

Open Doors zwróciło się do niektórych północnokoreańskich chrześcijan mieszkających za granicą o ocenę bieżących wydarzeń.

Należy omówić sytuację chrześcijan

"To bardzo dobrze, że rozmawiali i rozmowy są kontynuowane. Musimy jednak modlić się i pracować nad tym, aby kwestia praw człowieka w prowadzonych rozmowach nie została pominięta. Traktat pokojowy i rozbrojenie jądrowe byłyby wielkimi osiągnięciami, ale nie można tego osiągnąć bez zajęcia się sytuacją ludzi żyjących w więzieniach i obozach pracy oraz tych, którzy muszą ukrywać swoją wiarę w Jezusa Chrystusa".

Simon* stoi na czele północnokoreańskiego oddziału serwisowego przy Open Doors.

Bóg może zmienić ludzi

"Nie powinniśmy być oszukiwani. Mieszkałam w Korei Północnej i wiem, jak straszni są Kimowie [...]. Jest jednak możliwe, aby Bóg ich zmienił. Módlmy się, aby Bóg obnażył prawdziwe intencje Korei Północnej".

Przed ucieczką Hea Woo* spędziła kilka lat w północnokoreańskim obozie pracy. Była gościem programu „Oblicza Prześladowań”.

"Do tej pory żaden z przywódców nie troszczył się o swój naród".

"Ilu niewinnych ludzi zginęło z powodu prowadzonych prac nad rozwojem broni jądrowej, o której teraz mówią? Jak dotąd żaden z przywódców Korei Północnej nie dbał o swoich obywateli. Pozwalają po prostu ludziom głodować. Prawda o Kim Jong Unie powinna ujrzeć światło dnia. Proszę, módlcie się za wszystkich, którzy cierpieli w Korei Północnej".

Yong Sooks* Mąż zmarł w więzieniu, ona sama uszła z życiem. Dziś mieszka w Korei Południowej, gdzie przygotowuje innych północnokoreańskich uchodźców do powrotu do ich ojczyzny.

Szczęśliwi, że prawa człowieka znalazły się w porządku obrad

"Prezydent Trump powiedział, że kwestie praw człowieka wymagają działań. Cieszę się, że temat ten znalazł się w porządku dziennym rozmów. Jednak to Kim Jong Un przede wszystkim musi pracować na rzecz praw człowieka. Nie rozmawiano o obozach karnych ani o wolności wyznania. Jest to proces i będę nadal o to zabiegał i modlił się o niego".
John Choi* uciekł z Korei Północnej i obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie poświęcił się działaniom na rzecz praw człowieka.

Prosimy, módl się za mieszkańców Korei Północnej, a zwłaszcza za nasze duchowe rodzeństwo, które jest prześladowane. Zostań partnerem modlitewnym na rzeczy chrześcijan w Korei Północnej!

*Imię zmieniono

Prosimy, módl się za chrześcijan w Korei Północnej:

  • Módl się za wielu cierpiących chrześcijan w podziemiu i w obozach pracy, aby Jezus ich umocnił w wierze.
  • Módl się, aby wyzwalające orędzie Ewangelii rozprzestrzeniło się w całym kraju.
  • Módl się o rozpoczęty proces zbliżenia i rozbrojenia, aby doprowadził on do poprawy warunków życia wszystkich ludzi w tym kraju, i aby kraj ten doświadczył odrodzenia.