Wiadomości

LAOS: CORAZ WIĘCEJ CHRZEŚCIJAN TRAFIA DO WIĘZIENIA

Open Doors obserwuje coraz bardziej brutalne działania władz wobec chrześcijan

(Open Doors Polska) – Od początku 2023 roku w różnych rejonach Laosu aresztowano za wiarę co najmniej 15 chrześcijan, w tym nieletnich. Ostatnio 3 lutego aresztowano trzech pracowników kościoła na południu kraju. W styczniu dwie chrześcijańskie rodziny na północy kraju zostały zmuszone do pisemnego wyrzeczenia się wiary pod groźbą kary.

Chrześcijanie ze zdjęcia zostali zmuszeni przez władze do podpisania deklaracji o zaprzestaniu chrześcijańskich praktyk religijnych
Chrześcijanie ze zdjęcia zostali zmuszeni przez władze do podpisania deklaracji o zaprzestaniu chrześcijańskich praktyk religijnych

Zorganizowana akcja policji

Rankiem 3 lutego policjanci przyjechali samochodem do przewozu więźniów  do wioski w południowym Laosie i wezwali wszystkich chrześcijan na „pilne spotkanie”. Tam zażądano, aby wyrzekli się wiary w Chrystusa i zagrożono im zatrzymaniem, jeśli tego nie zrobią. Pomimo gróźb chrześcijanie nie poddawali się naciskom. Trzech starszych pracowników kościoła odważnie odpowiedziało na żądanie funkcjonariuszy głośnym „nie”. Zostali natychmiast zaciągnięci do furgonetki i przewiezieni do więzienia okręgowego. Nie przyznano im ani prawa do przesłuchania, ani do obrony.

Żony aresztowanych były głęboko wstrząśnięte tym incydentem i zwróciły się o pomoc do przywódców federacji kościelnej, oficjalnie zarejestrowanego Laotańskiego Kościoła Ewangelicznego (LEC). Jednak ze względu na niezwykle dużą liczbę zatrzymań chrześcijan w ciągu kilku tygodni, osoby odpowiedzialne nie mogły natychmiast zająć się sprawą trzech mężczyzn.

Mężczyźni w przeszłości brali udział w szkoleniach Open Doors. Naomi*, regionalny partner Open Doors i ekspert w Laosie, mówi: „Nasi lokalni partnerzy w pewnym sensie spodziewali się tego wydarzenia, ponieważ inni chrześcijanie z pobliskich kościołów już wcześniej byli zatrzymywani, a ich kościoły zostały zamknięte. Wielu chrześcijan w tym rejonie obawia się również, że w najbliższych miesiącach zamknięte zostaną kolejne kościoły. Tylko w tym rejonie w tym roku zamknięto już dwa kościoły domowe, a inne członkowie są pod obserwacją władz”.

'Zbuntowani chrześcijanie' będą wyrzuceni z wioski

23 stycznia dwie rdzenne rodziny chrześcijańskie (11 osób) z północy kraju zostały zmuszone przez lokalne władze do podpisania deklaracji o apostazji. W spotkaniu, na którym do tego doszło, uczestniczyli przedstawiciele władz okręgu, sołtys wsi i starszyzna wioski, a także kilkoro mieszkańców wsi. Celem spotkania było zmuszenie chrześcijan do wyrzeczenia się wiary. W tym celu przedstawiono im dokument zawierający następujące punkty:

  1.  Chrześcijanie powinni zaprzestać wykonywania praktyk religijnych, gdyż są one nielegalne i sprzeczne z prawem oraz lokalnymi tradycjami laotańskimi.
  2. Chrześcijanie mają przestać głosić Słowo Boże i przekonywać niechrześcijan do pójścia za Jezusem.
  3. Spotkania, zebrania i wszelka działalność chrześcijańska są surowo zabronione w wiosce.
  4. Każdy, kto naruszy te nakazy, będzie ścigany na mocy prawa.

Styczniowe spotkanie było trzecim tego typu. Na każdym spotkaniu władze wysuwały te same żądania, ale chrześcijanie odmawiali podporządkowania się nakazom. Dokument mówi dalej, że „zbuntowani chrześcijanie” otrzymają zakaz przebywania w wiosce w najbliższej przyszłości.

Xaysana*, partner Open Doors, donosi: „Niestety, jedna z dwóch rodzin powróciła do kultu przodków i porzuciła wiarę chrześcijańską, ponieważ obawiała się wydalenia z wioski”. Już w przeszłości chrześcijanie ustępowali pod presją prześladowców i wracali do dawnych tradycji.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2023 roku Laos zajmuje 31. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

*imiona zostały zmienione 

Prosimy, módl się za chrześcijan w Laosie!

  • Podziękuj za niezłomność uwięzionych chrześcijan i módl się, aby Jezus chronił ich podczas pobytu w więzieniu.
  • Módl się za ich krewnych i chrześcijan, którzy są pod wielką presją, by wyrzekli się swojej wiary, aby oni również zostali wzmocnieni i pocieszeni.
  • Módl się szczególnie za chrześcijan, którzy poddali się presji, aby odnaleźli drogę powrotną do Jezusa.
  • Módl się za władze i wszystkich prześladowców, aby Duch Boży zmienił ich serca, aby uwierzyli w Jezusa Chrystusa.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Zobacz również

Spotkanie z prelegentem

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat prześladowanych chrześcijan nie musisz dłużej szukać! Zaproś jednego z naszych prelegentów na spotkanie w swoim domu, szkole lub kościele. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje zaproszenie.

Wsparcie

Złamane drzewo, nikt nie dawał mu szans na przeżycie, aby wydało owoc. Lecz przyszedł ogrodnik, który je pielęgnował, podlewał, nawoził. Przyszedł dzień, gdy urosło i wydało mnóstwo owoców. To właśnie się dzieje, gdy wspieramy prześladowany Kościół. Choć złamany i słaby, to dzięki naszej miłości i Bożej opiece wyda owoc. Dziękujemy za wsparcie dla prześladowanych chrześcijan.

Światowy Indeks Prześladowań 2024

Coroczny Światowy Indeks Prześladowań to ranking 50 krajów i szczegółowy raport, który obejmuje kraje, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani. Pragniemy, aby był on wezwaniem do modlitwy i zaangażowania się na rzecz wsparcia naszych prześladowanych sióstr i braci.