Wiadomości prasowe

LAOS: „POTRZEBUJEMY MIEJSCA, GDZIE BĘDZIEMY MOGLI ODDAWAĆ BOGU CZEŚĆ!”

Nowo wybudowany kościół zniszczony przez władze i społeczność wioski

(Open Doors, Polska) – Wspólnota w północnym Laosie otrzymała ogromny cios. Pierwszym z nich było uwięzienie trzech przywódców kościelnych. Drugim, zniszczenie nowo ukończonego budynku kościoła. Chrześcijanie w Laosie potrzebują naszego wsparcia i modlitwy.

Członkowie wspólnoty z bezpiecznej odległości sfilmowali zniszczenie swojego kościoła (zrzut ekranu)

Wspólnoty pozbawione miejsc spotkań

Wiadomość o nielegalnym projekcie budowlanym chrześcijan dotarła do policji 4 października ubiegłego roku. Wspólnota, która zdecydowała się na budowę kościoła, przez dłuższy czas stopniowo się rozwijała i rosła liczebnie. Aż stu członków kongregacji brało udział w budowaniu własnego miejsca spotkań. Większość ludzi w regionie to animiści, którzy są wrogo nastawieni do chrześcijan. Każdy, kto decyduje się podążać za Jezusem w takim środowisku, doświadcza w Laosie ogromnej presji, w tym przemocy fizycznej ze strony lokalnych władz, własnych rodzin i członków lokalnej społeczności. Konwertyci spotykają się zazwyczaj potajemnie w kościołach domowych, ponieważ ich spotkania uznawane są za „nielegalne”. Jednak nawet wśród wspólnot oficjalnie uznanego Laotańskiego Kościoła Ewangelicznego (LEC) około 75% nie posiada własnego budynku kościelnego i odprawia nabożeństwa w prywatnych domach.

W pierwszej reakcji na wiadomość o projekcie budowlanym chrześcijan urzędnicy aresztowali trzech przywódców kościoła, Dao*, Chan* i Som*. Według osoby kontaktowej Open Doors zaoferowano im natychmiastowe zwolnienie pod warunkiem, że zgodzą się na piśmie na zaprzestanie wszelkich prac budowlanych. Jednak trzej mężczyźni odmówili podpisania przedstawionego dokumentu. Dao wyjaśnił: „Będziemy nadal budować nasz kościół, ponieważ potrzebujemy miejsca do oddawania czci Bogu”. Jednocześnie wywierano na nich presję, by wyparli się wiary w Jezusa Chrystusa.

Ogromne rozczarowanie

W obliczu takiej determinacji władze wywierały presję także na innych chrześcijan. Wszyscy zaangażowani w budowę zostaną wtrąceni do więzienia, jeśli prace nie zostaną przerwane – tak brzmiało ostrzeżenie. Jednak tęsknota za wspólnym miejscem spotkań była tak silna, że chrześcijanie kontynuowali budowę kościoła pomimo gróźb i nakazów władz.

W końcu stanęły ściany i można było położyć dach. 11 stycznia otrzymaliśmy wiadomość o ukończeniu prac budowlanych; przez krótki czas budynek był wykorzystywany do wspólnych spotkań, tak jak sobie wymarzyli członkowie kościoła.

Pod koniec stycznia otrzymaliśmy wiadomość, że trzej liderzy społeczności nadal przebywają w areszcie. Ponadto gubernator dystryktu nakazał wyburzenie budynku. W rezultacie 26 stycznia przedstawiciele władz lokalnych i członkowie społeczności wioski przybyli na teren kościoła wyposażeni w młotki i inne narzędzia. „[Kościół] został ukończony dopiero w zeszłym miesiącu, ale został zniszczony w ciągu jednego dnia. Proszę, módlcie się za naszych braci i siostry, którzy cierpią z powodu straty!”

*Imię zmienione

Prosimy, módl się za poszkodowaną wspólnotę chrześcijańską i innych chrześcijan w Laosie:

  • Podziękuj Jezusowi za wielką gorliwość członków kościoła i ich tęsknotę za wspólnym oddawaniem Mu czci.
  • Módl się o uwolnienie uwięzionych mężczyzn i ich rodziny: aby Jezus wzmocnił ich wszystkich i pocieszył.
  • Módl się o odwagę i wewnętrzny pokój dla chrześcijan, którzy muszą poradzić sobie z emocjami związanymi ze zniszczeniem ich nowo wybudowanego kościoła; módl się, aby Bóg wskazał im kierunek, w jakim mają podążać.
  • Módl się za chrześcijan w Laosie, którzy codziennie narażeni są na wrogość ze strony otoczenia, aby Jezus wzmocnił ich wiarę.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Zobacz również

Światowy Indeks Prześladowań 2024

Coroczny Światowy Indeks Prześladowań to ranking 50 krajów i szczegółowy raport, który obejmuje kraje, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani. Pragniemy, aby był on wezwaniem do modlitwy i zaangażowania się na rzecz wsparcia naszych prześladowanych sióstr i braci.

Wsparcie

Złamane drzewo, nikt nie dawał mu szans na przeżycie, aby wydało owoc. Lecz przyszedł ogrodnik, który je pielęgnował, podlewał, nawoził. Przyszedł dzień, gdy urosło i wydało mnóstwo owoców. To właśnie się dzieje, gdy wspieramy prześladowany Kościół. Choć złamany i słaby, to dzięki naszej miłości i Bożej opiece wyda owoc. Dziękujemy za wsparcie dla prześladowanych chrześcijan.

Spotkanie z prelegentem

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat prześladowanych chrześcijan nie musisz dłużej szukać! Zaproś jednego z naszych prelegentów na spotkanie w swoim domu, szkole lub kościele. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje zaproszenie.