Wiadomości

Laos: Prawo, które miało chronić chrześcijan, jest nieskuteczne

Starsi wioski nie pozwalają wypędzonym na odbudowę ich domów

(Open Doors Polska) - Siedmioro chrześcijan, którzy w październiku zostali wypędzeni z wioski w prowincji Saravan, nie będzie mogło odbudować zniszczonych domów. Decyzja starszych wioski jest sprzeczna z Ustawą o Kościele Ewangelickim, w którym rząd laotański przyznaje chrześcijanom pewien stopień wolności religijnej. Obecny przypadek ukazuje bezradność chrześcijan w ich lokalnym środowisku i bezskuteczność regulacji rządowych.

Chrześcijanie spotykają się potajemnie, by modlić się w lesie (zdjęcie symboliczne)
Chrześcijanie spotykają się potajemnie, by modlić się w lesie (zdjęcie symboliczne)

Ucieczka do lasu

Siedmioro chrześcijan z dwóch rodzin zostało wypędzonych z wioski Pasing-Kang w okręgu Ta-Oesy (prowincja Saravan) 10 października. Znaleźli schronienie w prowizorycznych chatach w pobliskim lesie, ale cierpieli na brak wody i żywności. Dzięki lokalnym kontaktom Open Doors zapewniło im koce, ryż i inne niezbędne artykuły. Miesiąc po eksmisji chrześcijanie postanowili wrócić do swojej wioski. Napotkali jednak opór starszych mieszkańców wsi, którzy nie pozwolili im odbudować zniszczonych domów. „Martwimy się o przyszłość i o to, jak przetrwamy”, powiedział jeden z wypędzonych pracownikowi Radia Wolna Azja (RFA).

Przedstawiciele kościoła domagają się praw dla chrześcijan

Ustawą o Kościele Ewangelickim uchwalona przez rząd w grudniu 2019 r. przyznaje chrześcijanom laotańskim prawo do spotykania się na modlitwę i utrzymywania kontaktów z chrześcijanami z zagranicy. Są oni jednak zobowiązani do samodzielnego finansowania swojej działalności oraz do przestrzegania laotańskich przepisów ustawowych i wykonawczych.
W celu edukowania władz prowincji w zakresie prawa, rząd zorganizował w tym roku we współpracy z przedstawicielami kościoła szereg seminariów. Jedno z nich odbyło się w prowincji Saravan, na krótko przed eksmisją dwóch rodzin. „Zgłosiliśmy sytuację władzom prowincji i zażądaliśmy sprawiedliwości dla tych chrześcijan, ale oni mówią, że ta sprawa leży w gestii władz okręgowych”, powiedział jeden z członków Kościoła Ewangelickiego w prowincji. „Być może władze prowincjonalne i okręgowego nie zrozumiały treści nowych przepisów”.

Chrześcijanie „uciążliwością dla duchów”

Thomas Mueller, analityk z grupy badawczej World Watch Research Open Doors, wyjaśnia problem prześladowania chrześcijan w środowisku wiejskim, mówiąc: „Chrześcijanie cierpią największe prześladowania właśnie na obszarach wiejskich. Przywódcy wiosek, przywódcy religijni i animiści uważają chrześcijan za uciążliwość dla duchów i za tych, którzy przynoszą pecha społeczności. W tym roku byliśmy świadkami wielu przypadków dyskryminacji i prześladowań ze strony rodziny i sąsiadów”.

W rankingu Światowego Indeksu Prześladowań Laos zajmuje 20. miejscu wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Źródła: Radio Free Asia, Open Doors

Prosimy, módlcie się za chrześcijan w Laosie:

  • Módl się za chrześcijan, którzy chcą wrócić do swojej wioski – aby Jezus otworzył przed nimi drzwi; aby znalazły się osoby, które staną po ich stronie.
  • Podziękuj za nową ustawę i módl się, aby pracownicy rządowi na obszarach wiejskich właściwie ją rozumieli i chcieli wprowadzać ją w życie.
  • Módl się za wszystkich chrześcijan, którzy odczuwają presję środowiska, w którym żyją; aby trwali silni w wierze; aby pokonali zło dobrem.
  • Módl się za starszyznę i przywódców religijnych, aby z otwartością podchodzili do chrześcijan i Ewangelii.