Wiadomości prasowe

LAOS: RODZINA NIE MOŻE POCHOWAĆ ZABITEJ W WYPADKU CHRZEŚCIJANKI

Krewni zmarłych chrześcijan napotykają ogromne trudności, kiedy chcą pochować swoich bliskich

(Open Doors Polska) - Som Nai* zginęła w wypadku, kiedy pojazd, który prowadziła, czołowo zderzył się z ciężarówką. Som zginęła na miejscu. Zrozpaczona rodzina, której trudno pogodzić się z nagłą śmiercią Som, niestety tego dnia przeżyła jeszcze innego rodzaju rozczarowanie. Jest ono nazbyt znane wielu chrześcijanom w Laosie. Niech nasza modlitwa pomoże rodzinie Som przejść przez ten trudny czas w ich życiu.

Rodzina Som Nai opłakuje zmarłą (niestety nie możemy pokazać ich twarzy)
Rodzina Som Nai opłakuje zmarłą (niestety nie możemy pokazać ich twarzy)

Opłata za pochówek 

Gdy tylko wiadomość o wypadku Som Nai dotarła do jej krewnych, rodzina natychmiast pospieszyła na miejsce zdarzenia. Jednak ani oni, ani służby, które zostały wezwane, nic nie mogli już zrobić. Wtedy rodzina zdała sobie sprawę, że nie będzie im łatwo znaleźć miejsce pochówku dla zmarłej. Panujące w wiosce Som Nai zwyczaje zabraniają bowiem sprowadzania ciała mieszkańców, którzy zginęli poza wioską, bez względu na przyczynę, i pochowania ich na miejscowym cmentarzu.

Kiedy krewni Som Nai mimo wszystko próbowali zorganizować pogrzeb w wiosce, starosta odmówił im wstępu. Po długiej dyskusji pozwolono rodzinie na przywiezienie ciała Som pod warunkiem, że zapłacą karę. Kiedy jednak rodzice Som Nai chcieli przekazać pieniądze, okazało się, że powinni zapłacić znacznie więcej niż zwykle w takich przypadkach, a to dlatego, że Som była chrześcijanką.
Groźby

Ponieważ rodzice nie mogli zebrać żądanej kwoty, jeden z członków społeczności zgodził się pożyczyć im brakujące pieniądze. Jednak starosta wioski ponownie odmówił przyjęcia zapłaty – mówiąc, że kwota nadal nie jest wystarczająco wysoka. Z ciężkim sercem rodzice Som Nai pochowali zmarłą na terenie należącym do krewnego, który również jest chrześcijaninem i mieszka poza wioską.

Gdy tylko żałobnicy wrócili do wioski, zostali skonfrontowani z nowymi żądaniami. Lokalne władze zażądały, by rodzice Som Nai wyrzekli się swojej religii, w przeciwnym razie ich dom zostanie zburzony, a oni sami pozbawieni prawa do mieszkania w wiosce.

Jak wyjaśnia Mui*, jeden z lokalnych partnerów Open Doors, pogrzeby należą do najtrudniejszych wyzwań dla chrześcijan w Laosie. „W niektórych plemionach pochowanie chrześcijan wiąże się z dużymi trudnościami: Jeśli jakaś osoba zmarła poza wioską, to musi zostać pochowana poza wioską – taka jest zasada dla chrześcijan [w przeciwieństwie do innych mieszkańców wioski, którzy mogą »wykupić« zwolnienie]. Ponownie, chrześcijanie nie są traktowani na równi z innymi, nawet po śmierci. Módlcie się o nowych wierzących, aby trudności takie jest te, nie osłabiły ich wiary w Jezusa Chrystusa”.

Prosimy, módl się o rodzinę Som Nai i chrześcijan w Laosie!

  • Módl się o pocieszenie i odwagę dla rodziny Som Nai.
  • Módl się o wszystkich chrześcijan stojących przed podobnymi wyzwaniami; aby Jezus okazał im swoją bliskość i pomógł poradzić sobie z odrzuceniem i smutkiem.
  • Módl się, aby trudności nie osłabiły wiary chrześcijan; aby nie reagowali złością, gniewem, rozgoryczeniem, ale byli w stanie zwyciężać zło dobrem.
  • Módl się o Boże działanie w sercach ludzi wrogo nastawionych do chrześcijan – aby poznali Jezusa Chrystusa i uwierzyli w Niego. 

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Zobacz również

przekazywana Biblia

Dzięki Twojemu wsparciu Open Doors może pomagać prześladowanym chrześcijanom, realizując konkretne projekty. Tutaj można znaleźć informacje o darowiznach i sposobie ich wykorzystania.

Modlitwa o chrześcijanina

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.

Spotkanie z prelegentem

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat prześladowanych chrześcijan nie musisz dłużej szukać! Zaproś jednego z naszych prelegentów na spotkanie w swoim domu, szkole lub kościele. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje zaproszenie.