Świadectwa wiary

MEKSYK: NOWE CENTRUM SZKOLENIOWE DLA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN

Chrześcijanie z rdzennych plemion powinni być przygotowani na prześladowania

(Open Doors Polska) – Morderstwa, wymuszenia i porwania są na porządku dziennym w Meksyku. W kraju panuje klimat przemocy i bezkarności, który szczególnie dotyka chrześcijan. Na terenach administrowanych przez ludność rdzenną chrześcijanie są prześladowani nie tylko przez zorganizowaną przestępczość, ale także przez lokalne władze. Kilka tygodni temu Open Doors otworzyło w regionie Chiapas ośrodek szkoleniowy dla prześladowanych chrześcijan, aby pomóc społecznościom w radzeniu sobie z rosnącą presją.

Seminarium na temat radzenia sobie z prześladowaniami w nowym ośrodku szkoleniowym.
Seminarium na temat radzenia sobie z prześladowaniami w nowym ośrodku szkoleniowym.

Ataki na rdzennych chrześcijan

Meksykańscy chrześcijanie pochodzący z rdzennych plemion coraz bardziej cierpią z powodu  prześladowań. W okresie sprawozdawczym Światowego Indeksu Prześladowań 2022 405 chrześcijan opuściło swoje domy, uciekając przed prześladowaniami, 17 chrześcijan zostało uwięzionych, 80 chrześcijańskich domów zostało uszkodzonych lub zniszczonych. A to tylko ataki, o których wiemy. Większość incydentów miała miejsce na terenach administrowanych przez ludność rdzenną w południowym Meksyku. Chiapas, na granicy z Gwatemalą, jest stanem, w którym najczęściej dochodzi do takich ataków.

Centrum szkoleniowe w Comitán de Domínguez znajduje się na południu stanu Chiapas i mogą do niego przyjeżdżać chrześcijanie, do których w innych okolicznościach trudno byłoby dotrzeć ze szkoleniami ze względu na przemoc lub brak infrastruktury. W uroczystości otwarcia pod koniec kwietnia wzięło udział 30 przyszłych kursantów z różnych społeczności. Dzięki szkoleniom zostaną wyposażeni w umiejętności radzenia sobie z prześladowaniami. „Dziewięćdziesiąt procent uczestników szkoleń to liderzy lub pastorzy w swoich kościołach” – mówi Karla Sidney Novelo, koordynatorka programu Open Doors Mexico. W każdym tygodniu odbywają się dwa czterogodzinne zajęcia.

Między kartelami narkotykowymi a zwyczajami plemiennymi

Istnieją dwa główne powody prześladowania chrześcijan w Meksyku: Po pierwsze, chrześcijanie są celem ataków przestępczości zorganizowanej, ponieważ pomagają ludziom wyjść z narkotyków i przestępczości oraz sprzeciwiają się nielegalnej działalności. Siatki przestępcze rozprzestrzeniły się na całym terytorium kraju i szacuje się, że kontrolują od 30 do 35% terytorium Meksyku. Po drugie, chrześcijanie we wspólnotach rdzennych w południowym Meksyku są prześladowani, jeśli nie uczestniczą w praktykach religijnych i zwyczajach swojego plemienia. Państwo uznaje prawo tych ludów do autonomii i w zasadzie nie interweniuje w ich sprawy.

Od czasu podboju Ameryki Środkowej przez Hiszpanów wielu rdzennych mieszkańców przyłączyło się do Kościoła katolickiego – ale w wielu przypadkach ich nawrócenie było bardzo powierzchowne. Tradycyjne wierzenia i praktyki, takie jak kult przodków i zaklinanie duchów, przetrwały do dziś i w wielu miejscach są częścią codziennego życia. Jest to szczególnie widoczne w południowym Meksyku. Ci, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi i nie biorą już udziału w praktykach swojego ludy, w opinii innych członków plemienia przynoszą pecha całej wspólnocie. Chrześcijanie są więc więzieni, bici, wykluczani z zasobów wspólnoty i wypędzani ze swoich wiosek. Prosimy, módlcie się, aby ośrodek szkoleniowy był błogosławieństwem dla społeczności w Chiapas i aby chrześcijanie nie tracili wiary w obliczu prześladowań.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Meksyku:

  • Podziękuj Jezusowi Chrystusowi za otwarcie ośrodka szkoleniowego dla prześladowanych chrześcijan.
  • Proś o Boże błogosławieństwo dla ośrodka szkoleniowego, aby chrześcijanie w Chiapas zostali umocnieni w wierze i wyposażeni do radzenia sobie z prześladowaniami.
  • Módl się za chrześcijan – o siłę, odwagę i wytrwałość, gdy są szykanowani przez krewnych i członków lokalnej społeczności.
  • Módl się, aby chrześcijanie byli świadectwem miłości i przebaczenia, i aby dzięki temu wiele osób w ich wspólnocie zapragnęło poznać Jezusa Chrystusa. 

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Zobacz również

Modlitwa o chrześcijanina

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.

przekazywana Biblia

Dzięki Twojemu wsparciu Open Doors może pomagać prześladowanym chrześcijanom, realizując konkretne projekty. Tutaj można znaleźć informacje o darowiznach i sposobie ich wykorzystania.

Światowy Indeks Prześladowań 2024

Coroczny Światowy Indeks Prześladowań to ranking 50 krajów i szczegółowy raport, który obejmuje kraje, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani. Pragniemy, aby był on wezwaniem do modlitwy i zaangażowania się na rzecz wsparcia naszych prześladowanych sióstr i braci.